Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
 • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
 • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
 • Verschijn langer bij meer kandidaten

Eenmanszaak met personeel: alles wat je erover moet weten

De zaken gaan goed in jouw bedrijf. Je hebt een eenmanszaak en denkt erover om voor het eerst personeel aan te nemen. Maar wat komt er allemaal bij kijken?

Om goed voorbereid aan dit nieuwe avontuur te beginnen, vind je in dit artikel de belangrijkste zaken die je moet overwegen, weten en regelen als je personeel in dienst wilt nemen. Denk aan de personeelskosten, werknemersverzekeringen, registratie bij de Belastingdienst, het werven van personeel, opstellen van een arbeidscontract en bepalen van de proeftijd.

Vacature plaatsen

Kan een eenmanszaak wel personeel in dienst nemen?

Ja. Als je een eenmanszaak hebt, kun je zoveel personeel aannemen als je wilt. Daarbij geldt dat de rechtsvorm hetzelfde blijft, of je nu een eenmanszaak hebt zonder of met personeel.

Zelf aansprakelijk

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat jij als eigenaar zelf aansprakelijk bent voor jouw bedrijf en dat je dus ook verantwoordelijk bent voor eventuele schulden en andere verplichtingen die daarbij komen kijken.

Zodra je dus personeel in dienst neemt, ben en blijf jij privé verantwoordelijk voor het uitbetalen van de salarissen en de daarbij behorende loonheffingen.

Waarom wil je personeel aannemen?

Er komt veel kijken bij het in dienst hebben van personeel. Het is daarom aan te raden om ook goed na te denken over de organisatorische kant van het hebben van personeel. Bij welke werkzaamheden heb je extra handen nodig? Wil je beginnen met het aannemen van een medewerker of ga je gelijk voor meer personeel?

Je neemt niet voor niets personeel aan. Je hebt het zelf waarschijnlijk heel druk. Toch zal er iemand moeten zijn die de nieuwe medewerker(s) inwerkt en die zich een beetje over je personeel ontfermt. Heb je er al over nagedacht over hoe je dat wilt regelen? En wie ze vervolgens gaat aansturen?

Wat kost het om personeel aan te nemen?

Om er zeker van te zijn dat het aannemen van personeel de juiste beslissing is, is het verstandig om de kosten duidelijk in kaart te brengen.

Personeelskosten

De personeelskosten bestaan voor het grootste gedeelte uit het brutoloon. Als jouw bedrijf onder een cao valt, geven de richtlijnen die in de cao staan meestal een idee voor de hoogte van het loon.

Valt jouw bedrijf niet onder een cao, dan kun je in principe zelf de hoogte van het loon bepalen. Uiteraard moet je je dan wel houden aan de wettelijke regels die bijvoorbeeld in de Wet minimumloon en de arbeidsomstandighedenwet staan.

Heb je helder hoe hoog het brutoloon is? Dan kun je met een online tool berekenen wat de overige kosten zijn, zoals vakantiegeld en werknemersverzekeringen.

Verzekeringen voor personeel

Als je personeel in dienst neemt, ben je wettelijk verplicht om kosten af te dragen voor ‘de werknemersverzekeringen’. Onder deze verzekeringen vallen onder andere de WAO, Ziektewet en WW. De kosten voor deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst bij de heffing voor de Zorgverzekeringswet.

Er zijn daarnaast nog een aantal andere verzekeringen die je kunt afsluiten om je enigszins in te dekken voor financiële risico’s. Hieronder staan enkele voorbeelden van ‘extra’ verzekeringen die je kunt afsluiten:

 • Verzuimverzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Collectief pensioen

Loonkostenvoordelen

Er zijn diverse subsidies en voordelen waar je als werkgever gebruik van kunt maken om de loonkosten te drukken. Hieronder staan enkele voorbeelden van subsidies:

 • Loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling geeft je een tegemoetkoming als je iemand met een uitkering aanneemt. De hoogte van het voordeel hangt af van de doelgroep waarin jouw personeelslid valt, zoals ouderen of werknemers met een arbeidsbeperking.
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tegemoetkoming krijg je als je werknemer minstens 1.248 uur op jaarbasis werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen de 100% en 125% van het minimum uurloon. Dit is om werknemers met een laag loon meer kans op een baan te geven.

Registreren als werkgever

Ben je erover uit dat je personeel in dienst wilt nemen? Dan kun je aan de slag. De volgende stappen zijn om je als werkgever te laten registreren bij de Belastingdienst en de KvK.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Je meld je eerst aan als werkgever bij de Belastingdienst. Dit is een belangrijke eerste stap, omdat je dan (automatisch) een loonheffingsnummer ontvangt. Je hebt dit nummer straks nodig om aangifte te doen. Ook zal er loonheffing moeten worden ingehouden op de salarissen die je aan je personeel betaalt, daar is dit nummer ook voor.

Wijziging doorgeven bij KvK

De tweede stap is dat je aan de KvK doorgeeft dat je vanaf nu personeel in dienst neemt. Dit doe je door het wijzigingsformulier in te vullen op de website van de KvK. Dit is vooral van belang om ervoor te zorgen dat de gegevens die de KvK van jouw eenmanszaak heeft up-to-date zijn.

Personeel werven

Het is zover. Je wilt op zoek gaan naar je eerste personeelslid. Het is tegenwoordig best een lastige klus om personeel te vinden. Om je alvast wat op weg te helpen, vind je daarom hieronder een aantal tips.

 • Stel een gedetailleerde functieomschrijving op. Beschrijf welke kennis, vaardigheden en eigenschappen de persoon moet hebben naar wie je op zoek bent. Zet op papier aan welke andere eisen je nieuwe werknemer nog meer moet voldoen. Denk aan opleidingsniveau of specifieke werkervaring.
 • Beschrijf de functie. Bepaal uit welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de functie bestaat. Bedenk daarbij ook voor hoeveel uren je jouw eerste personeelslid wilt aannemen en welk (maximum)salaris daarbij hoort.
 • Stel een aantrekkelijke vacaturetekst op. Denk aan een duidelijke functietitel en een aantrekkelijke intro, maar ook aan een duidelijk, aansprekend en concreet verhaal over de functie, de mogelijkheden en jouw bedrijf.
 • Maak je bedrijf aantrekkelijk. Kandidaten kunnen tegenwoordig uit veel verschillende werkgevers kiezen. Je wilt je daarom als werkgever ook goed in de kijker spelen. Zorg er dus voor dat je het personeel wat te bieden hebt. Denk aan ontwikkelingsmogelijkheden, goede secundaire voorwaarden of een fijne werkomgeving.
 • Zorg voor een professioneel sollicitatieproces. Het is van belang dat je de kandidaten tijdens het sollicitatieproces goed op de hoogte houdt. Heb je een selectie gemaakt? Wacht dan niet te lang met ze uit te nodigen voor een gesprek. Want voor je het weet, zijn ze weggekaapt door de concurrentie.
 • Bereid je goed voor op het sollicitatiegesprek. Om een goed sollicitatiegesprek te leiden, zorg je ervoor dat je van tevoren de informatie van de kandidaat goed doorneemt. Schrijf eventuele vragen op, zodat je daarop kunt terugvallen in het gesprek. Stel de kandidaat op zijn gemak door het ijs te breken met een leuke anekdote of door iets over jezelf te vertellen.

Hoe stel je een arbeidscontract op?

Zodra je eruit bent met je nieuwe werknemer is het tijd om een arbeidscontract op te stellen. Hoe doe je dat en wat staat er allemaal in?

In een arbeidscontract staan alle afspraken die je met de werknemer maakt. Hieronder staan enkele zaken genoemd die je erin op kunt nemen:

 • NAW-gegevens van de werkgever en werknemer
 • arbeidslocatie waar de werknemer in dienst komt
 • naam en inhoud van de functie
 • startdatum van het dienstverband
 • duur van het arbeidscontract
 • salaris
 • inhoudingen en verrekeningen op het salaris
 • vakantie- en feestdagen
 • vakantietoeslag
 • eventuele proeftijd
 • opzegtermijn

Om jezelf te behoeden voor ‘fouten’ kun je een arbeidscontract het beste laten opstellen door een juridisch professional. Zo verzeker je jezelf ervan dat jij als werkgever je zaakjes goed geregeld hebt.

Cao

Check of de branche waarin je bedrijf werkzaam is onder een cao valt. Als dat het geval is, zul je namelijk alle afspraken die in die cao staan moeten opnemen in het arbeidscontract dat je met je werknemer opstelt.

Om te checken of je bedrijf onder een cao valt, ga je naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid voor een overzicht van alle geldende cao’s.

Wat zijn de regels voor een proeftijd?

Je kunt met je werknemer een proeftijd afspreken. Dit is een periode waarin je met elkaar kennismaakt en van beide kanten beoordeelt of je tevreden bent over de samenwerking. Je bent niet verplicht om een proeftijd in te stellen.

Hoelang de proeftijd duurt, hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar deze periode is nooit langer dan twee maanden. Hieronder vind je de maximale proeftijd per type arbeidscontract:

 • Arbeidscontracten zonder einddatum of tijdelijke contracten tot twee jaar. De proeftijd is dan maximaal een maand.
 • Vaste contracten of tijdelijke contracten langer dan twee jaar. De proeftijd is dan maximaal twee maanden.
 • Contracten korter dan zes maanden. Hiervoor geldt geen proeftijd.

De eventuele afspraken die je maakt over een proeftijd moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract.

Met of zonder personeel verder

Je weet nu wat er komt kijken bij het aannemen van personeel als eenmanszaak. Waag jij de sprong? Of blijf je toch liever alleen werken? Wat je ook besluit: er is geen goed of fout. Alleen jij weet wat de juiste beslissing is voor jouw bedrijf. Veel succes met het ondernemersavontuur!

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.