Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
  • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
  • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
  • Verschijn langer bij meer kandidaten

Wat is referral recruitment en hoe werkt een referral bonus?

Referral recruitment en referral bonussen zijn effectieve methodes om nieuw personeel te werven. Voor veel bedrijven geldt zelfs dat het een van de belangrijkste bronnen is om aan goed personeel te komen. Maar hoe werkt referral recruitment en heeft het aanbieden van een referral bonus echt meerwaarde? Je komt erachter in dit artikel.

Vacature plaatsen

Wat is referral recruitment?

Referral recruitment is een interne wervingsmethode om aan nieuw personeel te komen. Je maakt hierbij gebruik van je eigen netwerk en het netwerk van onder andere je (ex-)werknemers en andere bekenden. Het is dus een wervingsstrategie waarbij je via-via aan de juiste mensen probeert te komen. Je kunt eenmalig aan referral recruitment doen, maar ook een referral recruitment-strategie opzetten en een referral bonus aanbieden.

Vaak blijkt referral recruitment erg effectief te zijn. Dit komt omdat werknemers veel beter een inschatting kunnen maken of iemand bij je bedrijf past. Werknemers kennen deze persoon vaak al voor een lange tijd en zijn zelf natuurlijk ook bekend met de bedrijfscultuur. Dit vergroot de kans dat er een goede match is tussen jou en een kandidaat die wordt aangedragen via referral recruitment.

Hoe effectief is een referral bonus? 

Vaak worden medewerkers gemotiveerd om geschikte kandidaten aan te dragen door ze in aanmerking te laten komen voor een referral bonus. De aanname hierin is dat een financiële vergoeding medewerkers aanspoort om extra hun best doen om hun netwerk te benaderen.

In realiteit blijkt dit niet altijd zo te werken. De meeste werknemers raden je bedrijf pas aan bij een ander op het moment dat ze zelf tevreden zijn met hun werk. En daar heeft onder andere het werkplezier, de doorgroeimogelijkheden en de organisatiecultuur invloed op. Het heeft daarom eigenlijk geen nut om een referral bonus aan te bieden op het moment dat de werknemerstevredenheid erg laag is.

Betrokken medewerkers zijn de sleutel tot referral recruitment

Zorg er daarom eerst voor dat de werknemerstevredenheid hoog is op het moment dat je met referral bonussen wilt gaan werken. Want enthousiaste en gemotiveerde werknemers doen vaak vanuit zichzelf al aanbevelingen in hun netwerk, ongeacht of ze hiervoor een referral bonus krijgen of niet. Ze doen dit omdat ze zich betrokken voelen bij je bedrijf en het beste voor jou als werkgever willen.

Referral recruitment werkt daarmee pas echt goed op het moment dat werknemers vanuit zichzelf je bedrijf promoten. Een referral bonus kan daarop een mooie aanvulling zijn, maar is meestal geen eenzijdige methode om referral recruitment te laten slagen.

Hoe ziet een referral bonus er vaak uit?

Stel dat je referral bonussen wilt inzetten, dan kun je dit op verschillende manieren doen. Veruit de meest voorkomende methode is het aanbieden van een geldbedrag. Een werknemer draagt iemand aan en op het moment dat die persoon wordt aangenomen, krijgt deze werknemer een vergoeding. Hoe hoog dit bedrag is, bepaal je als werkgever zelf.

Een hoog bedrag maakt het voor sommige werknemers aantrekkelijker om actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten in hun netwerk, maar dat geldt niet voor iedereen. Tegelijkertijd wil je natuurlijk niet dat referral recruitment te veel geld kost. De hoogte van de referral bonus is daarnaast vaak afhankelijk van de branche waarin je actief bent. Als het heel moeilijk is om aan goed personeel te komen, dan is het gebruikelijk dat referral bonussen ook wat hoger liggen.

Heel soms bieden bedrijven iets anders aan dan een geldbedrag. De referral bonus wordt dan bijvoorbeeld aangeboden in de vorm van een reisje of een andere belevenis. Ook krijgen de sollicitanten zelf wel eens een extra vergoeding. Kies daarom vooral een referral bonus die bij je bedrijf past of vraag desnoods aan je medewerkers waar ze interesse in zouden hebben.

Werkt referral recruitment voor iedereen?

Referral is een veelgebruikte methode om aan nieuw personeel te komen en kan voor iedereen werken, maar dan moet je het wel op de juiste manier inzetten. Grote bedrijven werken vaak met een referral recruitment-strategie. In dit soort bedrijven zijn ze structureel op zoek naar nieuw personeel. Het is dus belangrijk dat er altijd voldoende aandacht wordt besteed aan werving.

Bij kleine bedrijven werkt dit anders. Als je een klein bedrijf hebt, ga je misschien eens in de zoveel tijd op zoek naar één of twee kandidaten. Ook dan is referral recruitment erg waardevol, maar heeft het geen nut om een uitgebreide en doorlopende strategie op te zetten. Je kunt je medewerkers er uiteraard op wijzen, maar het heeft vaak geen toegevoegde waarde om bijvoorbeeld allerlei promotiemateriaal te laten maken.

Hoe zet je referral recruitment in?

Het hoeft niet veel moeite te kosten om referral recruitment in te zetten. Het is wel heel belangrijk dat je medewerkers ervan op de hoogte zijn en dat er voldoende draagvlak is voor deze methode. De volgende tips helpen je om referral recruitment toe te passen binnen je bedrijf.

Bepaal de kaders van het referral-programma

Allereerst bepaal je hoe je het referral-programma wilt gaan vormgeven. Houd daarbij vooral in gedachten dat het voor je werknemers duidelijk moet zijn hoe ze hieraan mee kunnen doen. Op welke manieren kunnen ze bijvoorbeeld iemand aandragen? Wat voor beloning staat daar eventueel tegenover? En op wat voor termijn ontvangen kandidaten een reactie? Denk ook na over vragen als: Welke KPI’s wil ik meten? Welke strategie zet ik op? Door ervoor te zorgen dat dit soort vragen al beantwoord zijn, voorkom je onduidelijkheden. Onduidelijkheden leiden er immers al snel toe dat medewerkers niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een referral-programma.

Stel duidelijke functieprofielen op

In een functieprofiel omschrijf je wat je van iemand verwacht in een bepaalde functie. Denk bijvoorbeeld aan welke eigenschappen, vaardigheden en vooropleiding iemand nodig heeft. Hoe duidelijker een functieprofiel is, hoe makkelijker het voor je medewerkers wordt om een geschikte kandidaat in hun netwerk te vinden. Een functieprofiel moet als het ware zo opgesteld zijn, dat een medewerker direct een bekende hierin herkent. Deel regelmatig met je werknemers naar wat voor persoon je op zoek bent. Met referral recruitment wordt er te vaak van uitgegaan dat werknemers zelf wel de functieprofielen doornemen of uit zichzelf al begrijpen naar wat voor kandidaat je op zoek bent. Dit is echter vaak niet het geval. Wees dus heel duidelijk in je communicatie en geef heel concreet aan wat voor persoon je nodig hebt.

Creëer draagvlak onder je werknemers

Referral recruitment werkt alleen als je medewerkers er enthousiast over zijn. Daarom is het belangrijk dat je draagvlak onder je personeel creëert. De eerste stap die je hierin kunt zetten is door je medewerkers bij het proces te betrekken. Laat ze bijvoorbeeld ideeën aandragen over hoe zij een referral-programma voor zich zien. Zorg er ook voor dat iedere werknemer weet hoe het programma werkt en dat er regelmatig over gecommuniceerd wordt en dat als medewerkers tegen problemen aanlopen, hier direct een oplossing voor wordt gezocht. Zo blijven werknemers enthousiast om mee te blijven doen.

Gerelateerd aan: Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Kies een geschikte referral bonus uit

Zoals je eerder in dit artikel hebt gelezen, is een referral bonus niet altijd een must. Als je ervoor kiest, ga dan voor een passende beloning waar je huidige werknemers blij van worden. Daarbij gaat het vaak niet zozeer om de hoogte van de beloning, maar vooral om de moeite die erin wordt gestopt en de originaliteit. Een geldbedrag kan interessant zijn, maar misschien maak je je personeel wel blijer met een weekendje weg of een restaurantbon. Twijfel je wat de juiste referral bonus is, ga dan gewoon in gesprek met je werknemers. Zij weten binnen een mum van tijd aan te geven waar ze behoefte aan hebben.

Onderhoud je referral-programma

Net als bij andere nieuwe dingen vervalt het enthousiasme bij je werknemers voor de net gelanceerde referral-strategie na een tijdje. Werknemers zetten zich in het begin misschien nog vol enthousiasme in, maar na verloop van tijd raakt de aandacht hiervoor op de achtergrond en gaan ze weer verder met de dagelijkse dingen. Dit is iets wat je absoluut wilt voorkomen. Een referral recruitment-strategie moet altijd op de voorgrond blijven om succesvol te zijn. Besteed hier daarom regelmatig aandacht aan door je medewerkers op de hoogte te houden van nieuwe vacatures. Deel ook ontwikkelingen en succesverhalen met ze. Als werknemers horen dat een aantal nieuwe collega’s binnen is gekomen door referral recruitment, dan motiveert dit ze om verder te zoeken in hun netwerk.

Referral recruitment is dus zeker een sterke methode om nieuw personeel te werven. Een mooie referral bonus kan bijdragen aan het succes, maar het is vooral de band die medewerkers met je bedrijf hebben die bepaalt in hoeverre ze bereid zijn om hun netwerk te benaderen om potentiële kandidaten te vinden.

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.