Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
  • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
  • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
  • Verschijn langer bij meer kandidaten

Wat is een personeelsbeleid?

Met een goed personeelsbeleid draag je zorg voor je personeel en je bedrijf. Goed personeelsbeleid houdt je medewerkers gemotiveerd en voorkomt problemen binnen je organisatie.

In dit artikel lees je meer over de betekenis van personeelsbeleid en hoe je een dergelijk beleid opstelt of verbetert. Dit levert je diverse inzichten op waar je vandaag nog mee aan de slag kunt.

Vacature plaatsen

Wat is een personeelsbeleid?

Wat is een personeelsbeleid? Personeelsbeleid wordt ook wel personeelsmanagement genoemd en slaat op het deel van bedrijfsbeleid dat gaat over arbeid. Goed personeelsbeleid is belangrijk voor het behalen van je bedrijfsdoelen. Zaken die onder personeelsbeleid vallen, zijn onder andere werving en selectie, ontslag, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, beloningsbeleid, cursussen en opleidingen, naleving van de cao, verzuimbeleid en functioneringsgesprekken.

Tips voor een strategisch personeelsbeleid

Het strategisch inzetten van personeelsbeleid zorgt voor gemotiveerd personeel en betere bedrijfsresultaten. Met een personeelsbeleid voorkom je tevens boetes en rechtszaken. Daarover lees je later in het artikel meer. Hieronder vind je enkele tips die je helpen bij het voeren van een efficiënt personeelsbeleid.

1. Leer de wet kennen en pas je beleid hierop aan

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende wetten met betrekking tot personeelsbeleid. Door je personeelsbeleid aan te passen op die wetten, weet je zeker dat je je medewerkers eerlijk en gelijk behandelt. Het implementeren en opvolgen van deze wetten helpen je tevens om boetes en andere sancties van de Nederlandse Arbeidsinspectie of de kantonrechter te voorkomen.

2. Zet je in voor een veilige werkvloer

Als medewerker ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en verantwoorde werkomgeving. Dit is wettelijk verplicht en in het belang van je personeel. Ook is het voordelig voor je bedrijf in de algemene zin. Je voorkomt bijvoorbeeld dat personeel langdurig thuis komt te zitten vanwege psychische of lichamelijke gezondheidsklachten.

De verplichtingen van een werkgever voor het creëren van een veilige werkomgeving zijn vastgelegd in de Arbowet. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Enkele van deze verplichtingen zijn:

  • Het verrichten van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

  • Het maken van een plan van aanpak op basis van de zojuist genoemde RI&E.

  • Het opleiden van voldoende bhv’ers op de werkvloer.

  • Het aanstellen van een preventiemedewerker.

  • Het bieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) wanneer medewerkers hier behoefte aan hebben.

3. Ga verstandig om met ziekteverzuim

Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn niet alleen vervelend voor de zieke medewerker zelf. Ook voor het bedrijf brengt dit de nodige nadelen met zich mee. Het is daarom voor iedereen het beste om zo snel mogelijk met een ziek personeelslid in gesprek te gaan en hun belastbaarheid te onderzoeken. Als een medewerker in staat blijkt om alternatieve taken uit te voeren, kan dit voorkomen dat die langdurig arbeidsongeschikt raakt. Hiermee voorkom je extra kosten voor je bedrijf en help je de medewerker om weer aan de slag te gaan.

4. Compenseer medewerkers voor hun prestaties

Zorg dat je een helder beeld vormt van beloningen op het gebied van salarisverhoging, bonussen en promoties voor je personeel. Hierdoor kun je eerlijk beleid voeren. Het is belangrijk hierbij te letten op afspraken die beschreven staan in de arbeidsovereenkomst en in de wet. Let hierbij goed op de gelijke behandeling van al je personeel. Zo voorkom je dat er onevenwichtigheden ontstaan.

Door duidelijke regels te hanteren en willekeur te voorkomen, weet je personeel waar het aan toe is. Dit houdt hen gemotiveerd en verhoogt de productiviteit en het werkgeluk. Dat is strategisch personeelsbeleid.

5. Hanteer een streng antidiscriminatiebeleid

Discriminatie is verboden. Het is niet toegestaan om onderscheid te maken tussen medewerkers op basis van gender, ras, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd of zwangerschap. Dankzij goed personeelsbeleid zorg je dat iedereen in je bedrijf dezelfde kansen krijgt en dat er niet gediscrimineerd wordt.

Discriminatie op de werkvloer kan de bedrijfscultuur behoorlijk verpesten. Volgens de Arbowet ben je verplicht te onderzoeken of er sprake is van discriminatie binnen je bedrijf. Wanneer nodig, is het zaak dat je een zogenaamd preventieplan opstelt. Doe je dit niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie je een boete opleggen. Als er volgens een medewerker sprake is van discriminatie binnen je bedrijf, kan het College voor de Rechten van de Mens bovendien een onderzoek instellen. De medewerker kan ook een rechtszaak aanspannen. Wil je dergelijke situaties voorkomen en iedereen een veilige werkomgeving bieden? Houd je dan actief bezig met bewustwording en regelgeving rondom antidiscriminatie.

6. Noteer overeenkomsten tussen werkgever en medewerker

Afspraken met je medewerkers kun je het beste op papier zetten. Een groot deel daarvan staat reeds omschreven in de arbeidsovereenkomst, maar ook wanneer je na het recruitmenttraject bepaalde afspraken maakt, is het raadzaam dit te noteren. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over loonsverhoging, een promotie of een wijziging in taken. Op die manier weet je zeker dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dit helpt je om de medewerker te herinneren aan de afspraken die jullie hebben gemaakt. Wanneer je in een arbeidsconflict terechtkomt met een medewerker, kunnen afspraken op papier je bovendien helpen om je gelijk te halen.

7. Geef je personeel een stem

In sommige gevallen is het verplicht een ondernemingsraad of een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging te hebben. Maar ook als dit niet verplicht is, is het raadzaam om je medewerkers een stem te geven. Dit heeft diverse voordelen. Ten eerste is het voor je personeel fijn om gehoord te worden. Ook is het goed om te weten wat er voor je medewerkers belangrijk is en wat je kunt doen om hun werkgeluk te verhogen. Door je personeel actief te betrekken in het beleid dat je voert, creëer je meer betrokkenheid. Dit heeft een motiverend effect op je personeel.

8. Ga het gesprek aan en bied een luisterend oor

Regelmatig met medewerkers in gesprek gaan is een vorm van goed personeelsbeleid. Veel ondernemers maken hierbij gebruik van een zogenaamde gesprekscyclus, waarbij op vaste momenten in het jaar gesprekken worden gevoerd. Vaak begint dit met een startgesprek voor nieuwe medewerkers en aan het begin van ieder jaar een planningsgesprek voor het gehele personeel. Later in het jaar volgt een voortgangsgesprek of functioneringsgesprek en aan het einde van het jaar wordt een beoordelingsgesprek gevoerd om de balans op te maken. Je hoeft deze cyclus niet precies aan te houden, maar het is wel verstandig om vaste momenten in te plannen voor gesprekken met je personeel. Zo krijg je een goed beeld van hoe je medewerkers zich voelen, hoe ze functioneren en wat je kunt doen om hun werk nog interessanter, uitdagender of mooier te maken.

9. Investeer in je personeel

Je personeel is het waardevolste onderdeel van je onderneming. Het loont om hierin te investeren. Dit kun je onder meer bereiken door trainingen, opleidingen en andere doorgroeimogelijkheden aan te bieden. Door je personeel te helpen groeien, verlaag je het verloop binnen je bedrijf en zorg je voor gemotiveerde medewerkers. Een andere effectieve manier om dit te bereiken, is door te investeren in een veilige en prettige bedrijfscultuur.

Onder bepaalde omstandigheden ben je als werkgever zelfs wettelijk verplicht om te zorgen dat een medewerker in staat wordt gesteld om een training of opleiding te volgen. Dit is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz) in artikel 7:611a BW.

10. Ga verstandig om met slecht functionerende medewerkers

Hoe pijnlijk het ook is, soms is het nodig om een slecht functionerende medewerker te ontslaan. Daarvoor dien je wel een ontslagdossier op te bouwen. In dit dossier dient duidelijk omschreven te staan dat de medewerker meerdere concrete waarschuwingen heeft ontvangen om de prestaties te verbeteren. Ook dient hieruit te blijken dat je als werkgever een verbetertraject hebt aangeboden om de medewerker te ondersteunen. Heeft je medewerker een vast contract? Dan is het in veel gevallen nodig om voor ontslag bij de kantonrechter aan te kloppen. Een ontslagdossier helpt je in zo’n geval om aan te tonen waarom de medewerker niet langer kan aanblijven.

Het nut van een goed personeelsbeleid

In dit artikel heb je kunnen lezen wat een personeelsbeleid is. Je weet nu dat een strategisch personeelsbeleid je medewerkers meer werktevredenheid biedt en dat het je bedrijf en je medewerkers helpt groeien. Ook voorkom je een hoog personeelsverloop en eventuele boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie of de kantonrechter.

Wil je zeker weten dat je bedrijf een prettige en veilige werksfeer heeft en dat je medewerkers voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Een goed personeelsbeleid helpt je om dit te bereiken.

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.