Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
  • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
  • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
  • Verschijn langer bij meer kandidaten

Wat is een onboardingprogramma?

Een onboardingprogramma is de beste manier om nieuw personeel in je organisatie te verwelkomen en in te werken. In het Nederlands wordt onboarding ook wel instroom genoemd. Steeds meer bedrijven maken gebruik van instroomprogramma’s en zorgen zo dat nieuw personeel zich snel thuis voelt. In dit artikel lees je meer over de betekenis, de voordelen en de opzet van een onboardingprogramma voor je eigen organisatie.

Vacature plaatsen

Wat is een onboardingprogramma?

De letterlijke vertaling van onboarding is ‘aan boord brengen’. Deze term stamt uit de jaren ‘70 en duidt op het proces waarin nieuwe werknemers worden opgenomen in de organisatie. Tijdens een onboardingtraject maken werknemers in korte tijd kennis met de bedrijfscultuur, de werkwijze en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te integreren in het bedrijf.

De voordelen van onboarding

Een onboardingprogramma biedt veel voordelen voor zowel je organisatie als de werknemers. Ook werkzoekenden die zich oriënteren op de arbeidsmarkt zijn vaak enthousiast over de aanwezigheid van een onboardingprogramma. Hieronder vind je de drie belangrijkste voordelen.

1. Goede integratie

Het belangrijkste voordeel is dat nieuwe werknemers snel wegwijs worden binnen je organisatie. Ze maken op gestructureerde wijze kennis met hun teamleden, de normen en waarden van het bedrijf en de manier waarop er wordt gewerkt. Hierdoor weten ze wat er van hen verwacht wordt, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied.

2. Werkgeluk

Een onboardingprogramma is een blijk van waardering richting je nieuwe werknemers. Je laat hiermee zien dat je tijd, geld en energie spendeert aan een goede integratie op de werkvloer. Ook voelen nieuwe werknemers zich welkom. Dit leidt tot meer werkgeluk.

3. Minder verloop

Bij veel bedrijven worden nieuwe werknemers onvoldoende ingewerkt. Hierdoor stoppen ze soms al in hun proeftijd of in de maanden erna met werken. Volgens onderzoek van de Brandon Hall Group verkleint onboarding deze vorm van verloop binnen je organisatie. Dat komt omdat medewerkers tijdens een onboarding bij de hand worden genomen en stapsgewijs kennismaken met de organisatie. Dit leidt op de lange termijn tot minder recruitmentkosten, behoud van talent en een stabieler team.

De vijf C’s van onboarding

In het jaar 2010 ontwikkelde Talya Bauer een model met daarin de belangrijkste aspecten van onboarding. Dit model bestaat uit de zogenaamde vijf C’s:

  • Compliance
  • Clarification
  • Culture
  • Connection
  • Confidence

1. Compliance

Compliance betekent letterlijk ‘naleving’. Het is belangrijk dat nieuwe werknemers weten welke wetten en regels er binnen het bedrijf gelden. Een goede naleving van deze regels voorkomt ongelukken, klachten, fouten, boetes en andere problemen. Deze informatie kan op meerdere manieren met nieuwe werknemers worden gecommuniceerd. Sommige bedrijven kiezen ervoor dit via mail of tijdens een gesprek te doen. Anderen geven de voorkeur aan een wat creatievere manier van informatieverstrekking. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsquiz of een animatievideo waarin deze aspecten terugkomen.

2. Clarification

Clarification betekent ‘verduidelijking’. Voor een nieuwe werknemer is het belangrijk om te weten wat er bij de nieuwe baan komt kijken en welke verwachtingen hierbij horen. Door de nieuwe medewerker tijdens het onboardingprogramma duidelijk te maken wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, voorkom je twijfels en onzekerheid. Ook helpt het om een mentor toe te wijzen aan de nieuwe werknemer. Hierover lees je verderop in het artikel meer.

3. Culture

Culture staat voor de bedrijfscultuur. Dit is een breed begrip dat de regels, normen en waarden, zoals inclusiviteit en wederzijds respect, binnen de organisatie omvat. Hieronder vallen ook ongeschreven regels, zoals de manier waarop leidinggevenden worden aangesproken, de flexibiliteit voor thuiswerken, bedrijfstradities, zoals een vrijmibo of een jaarlijks teamuitje. Het onboardingprogramma helpt nieuwe werknemers om snel en eenvoudig in te burgeren in de bedrijfscultuur.

4. Connection

Connection betekent ‘verbinding’. Dit begrip slaat op de interpersoonlijke connecties die een medewerker met collega’s vormt. Een goede onboarding biedt nieuwe werknemers voldoende ruimte om hun collega’s te leren kennen. Zowel in een formele als een informele setting.

5. Confidence

Het model van Talya Bauer bestond oorspronkelijk uit de vier C’s die hierboven zijn genoemd. Later voegde Bauer hier de C van ‘confidence’ aan toe. Hiermee duidt Bauer op de term zelfvertrouwen. Dankzij een goede onboarding vertrouwen nieuwe werknemers op zichzelf. In een onboardingprogramma geef je nieuwe medewerkers zelfvertrouwen door ze stap voor stap te begeleiden richting hun takenpakket. De werknemer wordt hierdoor niet in het diepe gegooid, maar bij de hand genomen. Positieve leerervaringen staan centraal.

Informele en formele onboarding

Er zijn diverse manieren waarop je een onboardingprogramma kunt inrichten. Deze zijn grofweg te verdelen in twee categorieën: informele en formele onboarding. Welke manier je kiest, hangt af van je bedrijfscultuur, de sector waarin je actief bent en het type werknemers dat je hebt. Door je onboarding goed af te stemmen op de identiteit van je bedrijf, ontdekken nieuwe werknemers het snelst hoe je organisatie in elkaar zit.

Informeel

Een informele onboarding van nieuwe werknemers houdt in dat er geen vast protocol is voor het trainen van nieuw personeel. Vaak gaat het hierbij om maatwerk en krijgt een nieuwe werknemer de instructies en training die op de specifieke situatie van toepassing is. Informele onboarding levert een soepel en wendbaar integratieproces op. Er zijn wel enkele risico’s aan verbonden. Wanneer er te weinig toezicht is op deze vorm van onboarding, voelt de nieuwe werknemer zich mogelijk in het diepe gegooid. Dit leidt ertoe dat iemand onvoldoende wordt ingewerkt.

Formeel

Een formeel programma voor onboarding is het meest effectieve middel om nieuw personeel in te werken. In een formeel onboardingproces komen alle aspecten van de bedrijfscultuur, de werkwijze en de kennismaking met collega’s aan bod. Doordat dit volgens een vast stramien verloopt, krijgt elke nieuwe medewerker te maken met hetzelfde verwelkomingsproces. Hierdoor start iedereen op gelijke voet.

Een formeel programma is statischer dan een informeel programma. Het past hierdoor mogelijk niet bij elke nieuwe werknemer. Peil daarom nu en dan tijdens het programma of de onboarding aanslaat.

Ideeën voor een goede onboarding

Ben je benieuwd wat de beste manier is om informatie over te brengen tijdens een onboardingproces? Hieronder vind je ter inspiratie vier ideeën.

1. Zelfstandig leren en ontdekken

In een onboardingprogramma kun je werknemers taken toewijzen die ze zelfstandig uitvoeren. Hierdoor ontdekt de medewerker wat het bedrijf verwacht. Ook ontdekt de werknemer zo waar zijn eigen grens ligt. Zorg wel dat er een manager of ervaren collega klaarstaat om te ondersteunen wanneer dat nodig is.

2. Presentaties en trainingen

Met een presentatie of training kun je kennis overbrengen over de werkwijze, organisatiecultuur en eventueel ook de veiligheids- en gedragsregels van het bedrijf. Dit kan via een PowerPoint, maar ook in collegevorm of via een videoverbinding.

3. Persoonlijke mentor

Om een nieuwe medewerker te ondersteunen, kun je diegene een mentor toewijzen. Dit kan het beste een ervaren collega zijn die de nieuwe medewerker wegwijs maakt in de organisatie. Dit geeft een veilig gevoel en helpt de medewerker integreren.

4. Geautomatiseerde onboarding

Steeds vaker vindt (een deel van) de onboarding online plaats. Je kunt dit doen door nieuwe medewerkers een serie video’s, teksten en vragen te presenteren. Omdat deze vorm van onboarding weinig arbeidsintensief is (het programma hoeft maar één keer gemaakt en online gezet te worden), zijn deze programma’s vaak al een onderdeel van het selectieproces. Dit geeft sollicitanten een nuttig kijkje achter de schermen en biedt een positieve candidate experience. Als kandidaat ontdek je hierdoor meteen of en in hoeverre het bedrijf je aanspreekt.

Meer weten over recruitment en onboarding?

Je weet nu dat een onboardingprogramma zinvol en belangrijk is voor nieuwe werknemers. De kans op verloop neemt erdoor af en werknemers worden beter en sneller ingewerkt. Ook biedt onboarding je personeel de kans de nieuwe medewerker op een gestructureerde en ook op een persoonlijkere manier te leren kennen.

Wil je meer weten over het vinden en binden van nieuw talent voor je bedrijf? Op Indeed Inspiration vind je talloze artikelen over recruitment en het succesvol runnen van je bedrijf. Indeed is op geen enkele wijze gelieerd aan in dit artikel genoemde bedrijven.

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.