Ondanks doemscenario's in het nieuws over Artificial Intelligence (AI) die banen gaat vervangen, zijn de meeste HR- en TA-managers optimistisch over deze technologie, blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek in opdracht van Indeed, uitgevoerd in zeven landen.

Eén van de redenen voor optimisme: HR- en TA-managers denken dat ze zich met AI meer kunnen richten op de menselijke kant van hun werk, en werven is in wezen een menselijk proces. Ze denken ook dat AI de tevredenheid van medewerkers en andere factoren voor welzijn op het werk kan helpen verhogen. 

Niet verrassend zijn er ook zorgen over AI. Managers vragen zich bijvoorbeeld af of AI het menselijk beoordelingsvermogen zou kunnen vervangen in het wervingsproces, wat bijvoorbeeld kan leiden tot meer vooroordelen. 

"De grotendeels positieve resultaten van het onderzoek verrassen me, maar doen me ook goed," aldus Trey Causey, hoofd van Responsible AI en Senior Director of Data Science bij Indeed. "Ik geloof sterk in voorzichtig optimisme dat niet wegkijkt van de reële risico's die AI met zich meebrengt. Hierdoor kunnen we de technologie op dit belangrijke moment in de geschiedenis ten volle benutten en een rechtvaardige toekomst bouwen met AI.”

Censuswide voerde het onderzoek tussen 31 augustus en 5 september 2023 uit onder zo'n 500 HR- en TA-managers en 500 werkzoekenden in zeven landen. In totaal deden 7.275 respondenten uit de VS, het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan en India mee aan het onderzoek. We gaan de komende maanden meer inzichten en informatie uit het onderzoek delen, waaronder een rapport dat je gratis kunt downloaden. 

Hier zijn alvast vijf interessante conclusies uit ons onderzoek dat zich vooral richt op HR- en TA-managers (managementniveau en hoger) uit zeven verschillende landen.

 1. De meeste HR- en TA-managers gebruiken AI al

87% van alle HR- en TA-managers geeft aan dat ze AI-systemen en -tools gebruiken voor hun werk. AI wordt vooral ingezet voor HR-taken (35%), gevolgd door het samenvatten of analyseren van cv's (34%), vacatureteksten of advertenties schrijven (32%) en het genereren van vragen voor sollicitatiegesprekken (32%).1

 1. Er is meer hoop en nieuwsgierigheid dan angst wat AI betreft

Wanneer HR- en TA-managers worden gevraagd naar hun mening over de potentiële impact van AI op de werkplek in de komende één tot vijf jaar, zegt 54% hoopvol te zijn en 49% nieuwsgierig. Slechts 18% zegt bang te zijn. 2

 1. HR- en TA-managers zijn optimistich over AI 

Waarom zijn HR- en TA-managers hoopvol over of nieuwsgierig naar AI? 

Op de vraag "hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk denk je dat het volgende zich binnen één tot vijf jaar voordoet?" zegt 78% van de respondenten dat ze denken dat AI hun werk makkelijker gaat maken en hen helpt productiever te zijn. 

Op een andere vraag antwoordt driekwart van de respondenten (75%) dat AI overbodige of alledaagse taken in hun werk zal verminderen. Misschien is 72% daarom optimistisch dat ze zich met AI meer kunnen richten op de menselijke kant van hun werk. 

Daarnaast is 74% van de managers optimistisch dat AI-systemen en -tools hen zullen helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande vaardigheden te verbeteren. En tweederde van de respondenten (66%) denkt dat AI hen zal helpen een betere baan te vinden of te groeien binnen hun functie. 3

 1. Waar maken ze zich zorgen over? 

HR- en TA-managers maken zich vooral zorgen dat AI menselijk oordeel en intuïtie vervangt bij de beslissing om iemand al dan niet aan te nemen (49%). Daarnaast maken respondenten zich zorgen over privacy en veiligheid van informatie bij het gebruik van AI (41%), het vervangen van banen door AI (37%) en de kans dat AI binnen recruitment tot meer vooroordelen zou kunnen leiden (32%).  

Los daarvan zegt 53% dat ze zich zorgen maken over vooroordelen in de gegevens die worden gebruikt om AI te trainen. Wanneer hen wordt gevraagd wat ze doen (en óf ze iets doen) om hun zorgen over bevooroordeelde gegevens te bestrijden, zegt 56% dat ze "ervoor zorgen dat er nog steeds een menselijke benadering wordt gebruikt en dat gegevens goed worden gecontroleerd,” gevolgd door 45% van de respondenten die ervoor zorgen dat hun personeel zo inclusief en representatief mogelijk is. 4

 1. De meeste respondenten denken dat AI een positieve invloed heeft op welzijn op het werk

Work Wellbeing Score van Indeed is wereldwijd het grootste onderzoek naar hoe mensen zich op het werk voelen en waarom.5 Samen met onze onderzoekspartners van de Universiteit van Oxford hebben we enkele vragen aan het onderzoek toegevoegd om de mogelijke impact van AI op het welzijn op het werk te beoordelen.

De resultaten schilderen een duidelijk optimistisch beeld af. Uit het onderzoek blijkt dat HR- en TA-managers eerder optimistisch dan pessimistisch zijn. Volgens hen leidt AI tot verbetering van6:

 • De recruitment- en kandidaatbeleving (66%)
 • De algehele tevredenheid van medewerkers over hun werk (65%)
 • Het gevoel van betekenis en doel dat medewerkers in hun werk vinden (60%)
 • Het gevoel van geluk dat medewerkers op hun werk hebben (60%)
 • Het stressniveau van medewerkers op hun werk (65%) 

Het valt op dat werkzoekenden eerder optimistisch dan pessimistisch zijn als het gaat over de potentiële impact van AI op hun welzijn op het werk. Ze zijn echter minder optimistisch dan HR- en TA-managers. Werkzoekenden denken bijvoorbeeld dat AI zal leiden tot verbetering van7

 • De recruitment- en kandidaatbeleving (50%)
 • De algehele tevredenheid van medewerkers over hun werk (54%)
 • Het gevoel van betekenis en doel dat medewerkers in hun werk vinden (49%)
 • Het gevoel van geluk dat medewerkers op hun werk hebben (51%)
 • Het stressniveau op het werk (54%) 

Binnenkort delen we meer resultaten van het AI-onderzoek

Dit is slechts een voorbeeld van de informatie en inzichten die we binnenkort delen. Kom terug voor antwoorden op  - onder andere - de volgende vragen: 

 • Denken HR- en TA-managers dat AI banen zal creëren of vervangen, en hoe denken werkzoekenden daarover? 
 • Welke leeftijdsgroep maakt zich de meeste zorgen over de impact van AI op de werkplek? 
 • Welke ondervertegenwoordigde groepen maken zich het meeste zorgen dat AI hun baan gaat beïnvloeden? 
 • Welke van de zeven landen uit het onderzoek heeft het hoogste percentage optimisten over AI, en welk land heeft de meeste pessimisten? 
 • Maken werkzoekenden en HR- en TA-managers zich zorgen over vooroordelen als het gaat over ondervertegenwoordigde groepen? 
 • Wat zijn de grootste zorgen over AI en wat zijn de meest hoopvolle punten? 

1 Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=7.275
2 Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=7.275
3  Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=7.275
4  Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=7.275
5 Gegevens uit 2023 van Indeed, op basis van het aantal onderzoeksvragen wereldwijd.
6 Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=7.275
7 Onderzoek van Indeed door Censuswide, n=3,743