En ineens moest iedereen thuiswerken ..

Nederland heeft bewezen daadkrachtig, snel en flexibel te zijn. We omarmden nieuwe manieren van werken en communiceren, bedachten nieuwe processen, nieuwe regels en nieuw gedrag. We zochten naar een hernieuwde balans tussen werk en privé. We vonden onze weg op digitale platforms en raakten vertrouwd met online tools die we misschien wel kenden, maar nog zeker niet veelvuldig gebruikten. En het gaat ons goed af. Veel medewerkers zijn prima gewend aan de nieuwe situatie. Sterker nog, sommigen zouden het liefst altijd op deze manier blijven werken. 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna een kwart van de mensen ook na corona grotendeels thuis wil blijven werken. Eind 2020 werkte 48% van de werknemers thuis, 35% volledig en 14% deels op locatie. Het gaat dus om een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking.

Als straks de situatie daartoe aanleiding geeft en medewerkers weer veilig op locatie kunnen werken, zullen werkgevers moeten inspelen op deze ontwikkeling. Het zou immers een gemiste kans zijn om terug te grijpen naar het oude vertrouwde ‘business as usual’. Dit is het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht. Een balans die recht doet aan de wensen en verwachtingen van medewerkers en de voorkeuren van de organisatie. 

Tip 1. Koers op vernieuwing, val niet terug in de oude status quo

Stilstand is achteruitgang. De huidige situatie is de perfecte aanleiding om een strategische transformatie in gang te zetten. 

We kunnen immers niet simpelweg weer overgaan tot de orde van de dag. Dankzij COVID-19 hebben velen van ons ontdekt dat deze nieuwe manier van werken niet alleen prettig, maar ook stukken efficiënter kan zijn. Het werken tijdens de pandemie heeft de traditionele overtuigingen over hoe, wanneer en waar we het meest productief zijn behoorlijk onderuit gehaald.

Visionaire leiders zorgen dan ook dat zij in het post-corona tijdperk de nieuw ontdekte voordelen niet zonder meer overboord gooien. Zij gaan op zoek naar een optimale combinatie van ‘oud’ en ‘nieuw’.

Tip 2. Kies voor een holistische benadering

De meest effectieve manier om een duurzame werkomgeving te creëren is een holistische aanpak. 

Pas de principes van veranderingsmanagement toe en formuleer een integrale visie over je doelen. Rapporteer structureel over de resultaten, communiceer over het proces, wees beschikbaar en toegankelijk voor je medewerkers en zorg ervoor dat iedereen op één lijn staat. 

Een stapsgewijze aanpak waarbij je zaken ad hoc afhandelt, zorgt voor verwarring en versnippering. Met een duidelijke en consistente aanpak bevorder je de onderlinge cohesie, verbondenheid en stimuleer je het vertrouwen in je beleid.

Stel dat een manager per persoon beslissingen neemt over flexibel werken, zonder een vast proces en duidelijke criteria. Hoe goedbedoeld ook, een dergelijke werkwijze kan op collega’s overkomen als willekeur of vriendjespolitiek. Een duidelijke strategie helpt om verwachtingen te managen en beslissingen te stroomlijnen. Want natuurlijk wil je – zeker in deze tijd – een betrokken manager zijn die oog heeft voor noodsituaties en privé-omstandigheden zoals kinderopvangproblemen, mantelzorg- en andere sociale verplichtingen.

Tip 3. Evalueer en verstevig de bedrijfscultuur

Niets blijft hetzelfde. Wanneer we straks allemaal onze werkplekken mogen terugkeren, kunnen we niet simpelweg de draad weer oppakken. Er zijn structureel dingen veranderd. We hebben aan den lijve ondervonden welke voordelen en welke nadelen thuiswerken ons heeft opgeleverd. Ongemerkt zijn we gegroeid, aangepast en veranderd. Daar kunnen werkgevers hun voordeel mee doen.

Op afstand samenwerken heeft ons als geen ander bewust gemaakt hoe belangrijk de bedrijfscultuur is. De manier van samenwerken, de gedeelde waarden en de missie van jouw bedrijf, het zijn allemaal zaken die zorgen voor saamhorigheid, betrokkenheid en doelgerichtheid. Wat is jouw bedrijfscultuur? Is het een authentieke afspiegeling van je bedrijf? Welke waarden zijn kenmerkend en bepalend voor jouw bedrijf?

Herkennen je medewerkers zich in de missie, de visie, waarden en normen?

Onderzoek wat je kunt doen zodat de bedrijfscultuur en je medewerkers elkaar continu inspireren en versterken. Wat kun je doen om de betrokkenheid, het gevoel van veiligheid en waardering te ondersteunen? 

Tip 4. Identificeer pijnpunten en pak deze proactief aan

Welke problemen verwacht je als iedereen straks weer – geheel of gedeeltelijk – terugkeert naar de werkplek? Zijn er dingen veranderd in houding, gewoonten of verwachtingen? Wees voorbereid en ga nu al op onderzoek uit. Verzamel feedback, ervaringen en verwachtingen van medewerkers om een beter inzicht te krijgen in positieve en negatieve punten van thuiswerken versus op locatie werken. Stel open vragen, stimuleer een kritische houding, vraag door, luister naar het antwoord dat tussen de regels door klinkt. Deel de (geanonimiseerde) resultaten en bedenk met elkaar hoe je hier adequaat op kunt inspelen. Betrek je medewerkers in het gehele proces.

Werkgevers en werknemers hebben samen alle zeilen moeten bijzetten om de plotselinge transitie naar thuiswerken goed te laten verlopen. En door de grote inzet van beide kanten is dat in het algemeen heel goed gelukt. Teken te meer dat we – ook op afstand – één team zijn. Dat we rekening houden met elkaar, we elkaar kunnen vertrouwen en dat we samen gaan voor het beste resultaat. 

Houd dit gevoel van verbondenheid en saamhorigheid vast, ook als we straks weer geleidelijk terugkeren naar de werkplek. Luister naar je medewerkers, betrek hen in veranderingen, communiceer duidelijk en transparant en werk samen aan een werkplek waarin iedereen zich thuisvoelt.

Tip 5. Vat de koe bij de horens

De manier waarop we naar onze werkplek kijken is radicaal veranderd. We hebben ontdekt hoe we dankzij technologie en slimme voorzieningen ook vanuit huis prima kunnen samenwerken. We hebben aan den lijve ervaren dat we soepel kunnen overschakelen van werk naar privé en weer terug. En hoe prettig het is om af en toe heel vroeg op te staan om ongestoord te werken, voordat de hausse aan Zoom- of Teams meetings losbarst. Of ‘s middags je kinderen te kunnen helpen met het huiswerk om vervolgens ‘s avonds je rapport uit te werken. Werken op afstand heeft zijn uitdagingen, maar zeker ook de nodige voordelen. 

Toch kunnen velen van ons niet wachten om weer terug te komen op het werk en elkaar weer fysiek te ontmoeten. Anderen willen juist graag gedeeltelijk thuis blijven werken, ook als straks op locatie werken weer volledig is toegestaan. 

Inventariseer wensen en bezwaren en weeg zorgvuldig af hoe een evenwichtige terugkeer naar de werkvloer het best kan worden ingericht. Vraag je medewerkers om suggesties, of organiseer een brainstorm waarin je samen ongelimiteerd kan dromen over de ideale nieuwe situatie.

Onderzoek serieus in hoeverre je als werkgever kunt tegemoetkomen aan de wensen, suggesties en verwachtingen. Dit getuigt niet alleen van goed werkgeverschap, maar ook zorgt het voor meer productiviteit, een lager ziekteverzuim en een kleiner verloop van waardevolle medewerkers

Tip 6. Doe het samen

Eén ding blijft altijd hetzelfde, en dat is dat niets ooit hetzelfde blijft. Veranderingen zijn een realiteit waarmee we met elkaar moeten dealen. Als werkgever heb je hierbij het voordeel van de intrinsieke krachten binnen je bedrijf. De kracht van je bedrijfscultuur, de veerkracht en de integriteit van je medewerkers. Omarm deze dynamiek en zet ze in bij de transitie naar ‘de nieuwe werkomgeving’. Vertrek vanuit de gezamenlijke missie, de normen en waarden in je bedrijf. Stel heldere doelen en betrek je medewerkers in het gehele traject. Op die manier creëer je een toekomstgerichte omgeving waarin je met elkaar werkt aan succes, welzijn en groei.

Op de toekomst!


Dit artikel is geïnspireerd door Meghan M. Biro, wereldwijd erkende analist, auteur, spreker en merkstrateeg. Ze is de oprichter van TalentCulture en publiceert op #WorkTrends, een populaire wekelijkse Twitter Chat en podcast. Haar carrière bestrijkt recruitment, talent management, digitale media en merkstrategie voor honderden bedrijven, van startups tot wereldwijde merken zoals Microsoft, IBM en Google. Ze zit ook in adviesraden voor toonaangevende HR-technologiemerken. 

De standpunten en meningen in dit bericht zijn die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van Indeed.