Het is veel makkelijker om salarissen te vergelijken in plaats van salarispakketten. Dat is net ook de reden waarom werkgevers en werknemers vaak nog terughoudend zijn om salarisinformatie te delen1. Blind staren op salaris, in plaats van op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket, is namelijk de belangrijkste reden waarom werkgevers intern niet over salaris willen communiceren2. Houdt dit hen tegen om transparanter over salarispakketten te communiceren of zien ze daarin kansen om talent te werven? En hoe delen werknemers informatie over hun salaris en andere vormen van beloning? Wij zochten het voor je uit. 

Werknemers en werkzoekenden willen salaris bespreekbaar maken

Onderzoek bij Indeed toont aan dat zowel werknemers als werkzoekenden over het algemeen positief staan tegenover een open salarisbeleid. 43% van alle werkzoekenden vindt salaristransparantie bijvoorbeeld doorslaggevend tijdens het solliciteren3; deze conclusie ligt ook in lijn met onze gegevens bij Indeed: vacatures die salaris bevatten, ontvangen namelijk tot 50% meer sollicitaties4.

Over salaris communiceren in vacatures blijkt effectief  

Als we kijken naar de inspanningen die leidinggevenden leveren, zien we ook een positieve trend. 56% van alle rechtstreeks op Indeed geplaatste vacatures bevatten namelijk al salarisinformatie5. Ook de meerderheid van leidinggevenden en HR-beslissers bevestigt dat het open communiceren over salaris een positieve invloed heeft op hun talentpool en recruitmentproces6

Salarisinformatie in lijn met missie van je organisatie 

Welke salarisinformatie werkgevers en werknemers delen en hoe ze dat doen, loopt sterk uiteen. Wat opvalt, is dat de salarisinformatie in vacatures vooral bestaat uit salarisschalen, gemiddelden van salarissen en extra voordelen die kandidaten krijgen7

De mate waarin bedrijven echter transparant zijn over salaris, hangt grotendeels af van de informatie die werkgevers willen delen en hoe dit bijdraagt aan hun employer brand. Over welke arbeidsvoorwaarden je als werkgever communiceert, vertelt ook iets over hetgeen wat je als organisatie belangrijk vindt. En goed is om je daar bewust van te zijn en om een salarisbeleid te voeren dat in lijn ligt met de missie van je organisatie.   

Salaristransparantie is een spectrum

Werknemers voelen zich het meest comfortabel om over hun salaris te praten bij familie, vrienden of directe collega’s8. Is een collega open over salaris? Dan vinden werknemers het makkelijker om ook zelf salarisinformatie te delen. Dat verklaart waarom werknemers de meeste kennis hebben over salarissen binnen hun eigen organisatieniveau. Ze hebben namelijk een sterkere vertrouwensband met hun directe collega’s. 

Op het onderstaande salaristransparantiespectrum zie je dat salaristransparantie binnen het eigen niveau daarom het hoogst scoort, met een score van 27%. 

De linkerpijl wijst op een afnemende mate van salaristransparantie, de rechterpijl op een toenemende mate van transparantie:  

Q. In hoeverre is je organisatie open over salaris? Selecteer alles wat van toepassing is.
Basis: werknemers (511), hr-beslissers (103)

Waarom salaris soms nog taboe is, en hoe dit doorbreken

Steeds meer werknemers en HR-professionals erkennen de voordelen van een transparant salarisbeleid. In de praktijk zien we ook dat steeds meer organisaties salaristransparantie invoeren. Waar sta jij als leidinggevende op het bovenstaande salaristransparantiespectrum? En welke transparantie is er nodig om het talent te vinden waar jouw organisatie behoefte aan heeft? 

Zeker is dat transparantie een onderdeel is van je talentstrategie. Uit onze bevraging blijkt dat leidinggevenden bijvoorbeeld liever niet meteen over salaris communiceren met kandidaten om te vermijden dat ze vooral om financiële of andere extrinsieke beweegredenen zouden solliciteren. 

30% 
denkt dat werkgevers niet intern open over salaris communiceren om te vermijden dat werknemers vooral extrinsiek of financieel gemotiveerd zouden zijn - 
Onderzoeksvraag: Q. Wat is volgens jou de reden dat werkgevers niet open over salaris willen communiceren?
Basis: totaal (333) werknemers (240), senior managers (46), hr-beslissers (49)
Bron: Indeed rapport naar de toekomst van compensatie (2023) 

Ook intern bestaat er bezorgdheid over de impact van een open salarisbeleid. Als we aan HR-beslissers bijvoorbeeld vragen waarom hun organisatie niet open transparant is over salaris in vacatures, geeft 50% aan dat dit volgens hen tot afgunst kan leiden onder collega’s. Ook werknemers zijn hierover bezorgd, maar dan voornamelijk omdat ze vinden dat salarisinformatie om gevoelige informatie gaat die tot hun privacy hoort. Een andere reden bij medewerkers is dat ze denken dat het hen zou kunnen demotiveren als alle collega’s van elkaar zouden weten hoeveel ze verdienen.

Bronnen
1,2,3,6,7,8 Onderzoek naar de toekomst van compensatie, uitgevoerd tussen 4 en 17 juli 2023 door YouGov in opdracht van Indeed waarbij de data representatief zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
4 Gegevens van Indeed (Nederland) 
5Gegevens van Indeed (Nederland)

Hoe hou jij als leidinggevende rekening met deze bezwaren? En hoe kun je helder over het volledige salarispakket communiceren? Experts als professor arbeidseconomie Stijn Baert, Future of Work-deskundige Anita Lettink en arbeidspsycholoog Kilian Wawoe lichten het brede plaatje toe met concrete handvatten om je salarisbeleid te verbeteren. Download alle inzichten hieronder.