Vanuit Indeed voerden we eind vorig jaar1 een diepgravend onderzoek naar het mentaal welzijn van werknemers, senior managers en HR-beslissers in Nederland. Met dit onderzoek werd duidelijk hoe groot de uitdagingen zijn en ontdekten we tegelijk ook nieuwe kansen voor werkgevers. En wat blijkt? Werknemers en werkzoekenden vinden mentaal welzijn steeds belangrijker. In dit rapport vind je onthullende cijfers, persoonlijke interviews en advies om het mentaal welbevinden van je medewerkers te versterken. 

Mentaal welzijn zwaar onder druk 

De cijfers uit ons onderzoek spreken voor zich: van alle psychologische barrières die Nederlandse werknemers en managers ervaren, is mentaal welzijn de op één na belangrijkste. Dit betekent dat vele mentale problemen vooral werkgerelateerd zijn en dat de werkomgeving een zeer belangrijke voorspeller is van welzijn, werkgeluk en productiviteit. Hoe creëer je dan een gezonde werkomgeving waarin je werknemers zich goed en veilig voelen en waarin ze volledig tot hun recht komen? In dit onderzoeksrapport vind je het advies van experts die toelichten hoe je personeelsverloop voorkomt en hoe je medewerkers helpt om over hun eigen mentale gezondheid te waken. 

Mentaal welbevinden ‘van binnenuit’   

Uit ons onderzoek blijkt dat zowel nieuwe als bestaande werknemers steeds meer belang hechten aan de voldoening die ze uit hun werk halen, de werkomgeving waarin ze actief zijn en de energie die ze eruit putten. Het werkplezier komt van binnenuit, wat betekent dat welzijn afhangt van individuele persoonseigenschappen en behoeften. In dit onderzoek laten we jou zien hoe je mentaal welzijn inzet om toptalenten aan te trekken en om je bestaande werknemers aan je te verbinden. Je ontdekt bijvoorbeeld hoe je werknemers leert omgaan met nieuwe uitdagingen en hoe je hen helpt om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé. 

Mentaal welzijn op het werk vaak onder druk door bepaalde barrières 

Heel vaak gebeurt het dat Nederlandse medewerkers hun hart luchten over problemen op het werk, maar dat niet rechtstreeks bespreken. Het is vaak nog taboe om problemen direct aan te kaarten bij een collega of leidinggevende, vaak uit angst voor negatieve reacties. En als werknemers mentale problemen ervaren, is de drempel vaak nog hoger om dit te bespreken, met alle gevolgen vandien. Wij willen werkgevers helpen deze psychologische barrières weg te nemen, zodat iedereen zich ‘thuis’ voelt op het werk. 

Wat houdt medewerkers tegen om vrijuit te spreken? In dit onderzoeksrapport ontdek je waarom Nederlandse werknemers en hun managers nog al te vaak met hun problemen blijven worstelen. En wat je kunt doen om een diepgaand gesprek aan te gaan met elkaar, ook als het gaat om een mentaal probleem dat buiten je eigen comfortzone ligt. 


Met dit onderzoek naar mentaal welzijn kijk je anders naar de betekenis van werk

Niet elke medewerker heeft dezelfde kijk op werk. En voor iedereen is de behoefte aan waardering, sociaal contact, doorgroeimogelijkheden, beloning of flexibiliteit anders. Deze termen kom je vaak tegen als het over mentaal welzijn gaat, maar ze hebben niet voor iedereen dezelfde betekenis.

In dit onderzoeksrapport vind je veel inspiratie. Bijvoorbeeld door werknemers als individu te benaderen, zodat je in hen nog meer potentieel ontdekt dan je aanvankelijk voor ogen had. Hoe dit komt? Vaak word je belemmerd door je eigen vooringenomenheid of bias, kortom: je eigen denkkader. Met dit rapport dagen we je uit om je eigen opvattingen te onderzoeken en te verruimen. Waar liggen jouw kansen? Welke mensen blijken de stille kracht te zijn in je organisatie en hoe kan je bruggen slaan tussen mensen? Als je dit rapport gelezen hebt, kijk je op een andere manier naar de betekenis van werk. 


Mentaal welzijn als gespreksonderwerp bij onboarding 

Werknemers die goed in hun vel zitten, voelen zich verbonden met hun collega’s en met de missie van je bedrijf. Met employer branding slagen succesvolle werkgevers erin om nieuwe kandidaten en bestaande werknemers samen te brengen die zich allen aan hetzelfde doel willen verbinden. Daarom is het ook belangrijk om mentaal welzijn al vanaf de onboarding te bespreken. Wat hebben jouw nieuwe werknemers nodig om zich direct thuis te voelen in je bedrijf? Van welke uitdagingen krijgen ze energie en vanuit welke motivatie blijven ze zich verbonden voelen? En hoe sluiten hun individuele behoeften aan op je bedrijfsdoelstellingen? Als je bijvoorbeeld weet naar welke privé-werkbalans je kandidaten op zoek zijn, verhoog je de kans dat toptalenten voor jouw organisatie blijven werken en versterk je hun employee engagement op lange termijn. 

1 In opdracht van Indeed. Dit onderzoek werd tussen 12 en 30 oktober 2022 uitgevoerd, onder 709 representatieve volwassenen voor Nederland. Het onderzoek omvatte 505 medewerkers, 101 senior managers en 103 HR-beslissers.