Veel werknemers hebben het in hun huidige baan wel zo’n beetje gezien. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed. Maar liefst 37% van de Nederlanders geeft aan weinig of geen voldoening te vinden in hun huidige baan.* Zij staan open voor een nieuwe uitdaging. Een kwart zegt er zelfs aan te denken om hun loopbaan een geheel andere wending te geven. Deze uitkomsten bieden werkgevers belangrijke inzichten.

Carrièreswitch vaak een gouden greep

Het is zeker niet uitzonderlijk dat mensen besluiten een carrièreswitch te maken. Van de 1077 ondervraagden in het onderzoek gaf een derde aan dit op enig moment in hun loopbaan te hebben gedaan. 18% is zelfs vaker van carrière veranderd. Voor velen bleek deze keuze goed te hebben uitgepakt. Maar liefst 83% zegt geen spijt te hebben van de beslissing het qua loopbaan over een andere boeg te gooien.

Op zoek naar betekenis

De meerderheid van de respondenten vindt zingeving belangrijk bij het kiezen voor een nieuwe werkkring. Zij zouden graag werk willen doen dat betekenisvol is, waarmee ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en de samenleving. Laurens Knoop, oprichter van The School of Life, herkent deze ontwikkeling. “U2 zanger Bono verwoordde het al heel treffend: tegenover liefde staat niet haat, maar onverschilligheid”, zegt hij.

Veel mensen ervaren momenteel een bepaalde vorm van onverschilligheid in hun huidige werk. Zij zijn niet betrokken, voelen geen binding met het bedrijf waarvoor ze werken en lopen niet warm voor de producten of diensten die ze aanbieden. De kans is groot dat zij vroeg of laat zullen uitkijken naar een andere, meer bevredigende, werkkring. Voor werkgevers biedt deze wetenschap interessante kansen.

Wees alert op onverschilligheid

Allereerst zijn de uitkomsten van het onderzoek een waarschuwing aan het adres van werkgevers. Hoed je voor onverschilligheid bij werknemers. Dit zou wel eens een teken kunnen zijn dat je hen op enig moment zult kwijtraken. Dit kwijtraken kun je op twee manieren opvatten. Letterlijk in de zin dat ze vertrekken, en figuurlijk omdat ze zich niet meer betrokken voelen bij het werk dat ze doen. Dat laatste is wellicht nog ernstiger dan vertrekken. Onverschilligheid en gebrek aan motivatie kan bedoeld of onbedoeld een negatieve invloed hebben op het eigen functioneren. Ook kan het een negatieve uitwerking hebben op collega’s en klanten. Wat kun je doen tegen onverschilligheid?

Betrek je medewerkers in missie en visie

Uit ons onderzoek blijkt dat mensen op zoek zijn naar zingeving en het toevoegen van betekenis met hun werk. Maar wat vinden zij zinvol? Leer je medewerkers ten diepste kennen. Wat drijft hen, wat vinden ze interessant, waaraan hechten ze belang en waarvan gaat hun hart sneller kloppen? Pas als je weet wat iemand beweegt, ben je in staat een hechte relatie met die persoon op te bouwen.

Betrek je medewerkers bij de missie van het bedrijf. Is deze missie überhaupt bekend? Waarom is jouw organisatie in het leven geroepen. Wat is het hogere doel, wat is de stip aan de horizon? Wanneer je dat helder communiceert, kunnen je medewerkers beoordelen of zij zich met hart en ziel aan deze missie willen verbinden. Bovendien zien zij hierdoor beter welke rol zij kunnen spelen in het bereiken van de missie. Dit bevordert de betrokkenheid, de effectiviteit en het werkplezier.

De wetenschap dat veel mensen eraan denken hun carrière over een andere boeg te gooien, biedt werkgevers nieuwe perspectieven. Zorg ervoor dat je waardevolle medewerkers niet kwijtraakt en houd je ogen open voor talent uit onverwachte hoek.

Heb oog voor de mens achter de sollicitant

Staar je bij het werven van nieuwe medewerkers niet blind op de geijkte kandidaatprofielen.  Nu we weten hoeveel mensen een carrièreswitch overwegen, kun je hiermee als werkgever juist je voordeel doen. Houd niet star vast aan opleiding, ervaring en vaardigheden. Zoom uit en sta open voor zogenoemde transferable skills. Hiermee bedoelen we generieke vaardigheden die ook heel goed inzetbaar zijn in andere beroepen. Durf ‘out of the box’ te denken en kijk veel meer naar competenties, potentie en persoonlijke match. Met andere woorden: beoordeel een kandidaat niet op zijn verleden, maar op zijn belofte voor de toekomst.

Het is een veelgehoord gezegde in de recruitmentwereld: hire for attitude, train for skills. Durf te kiezen voor een kandidaat die past bij de cultuur van je organisatie. Verbind je met iemand die de missie en de visie van je bedrijf een warm hart toedraagt. Zij zullen veel eerder succes boeken dan iemand die op papier perfect in het functieprofiel past, maar zich niet betrokken voelt bij het bedrijf.

Vertel je verhaal

Op de Indeed Bedrijfspagina’s staan veel mooie voorbeelden van verhalen van bekende bedrijven als CoolblueHünkemöller en Domino’s. Elk op hun eigen, unieke manier laten ze zien wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hen als werkgever bijzonder maakt.

Om jezelf te profileren als werkgever hoef je geen miljardenbedrijf te zijn. Ook als MKB bedrijf kun je immers zeer aantrekkelijk zijn voor potentiële nieuwe medewerkers.

Breng de werkplek tot leven

Laat zien wie je bent, waar je voor staat en wat jou als werkgever uniek maakt. Vertel het verhaal in je HR-beleid, op je website, op social media, maar natuurlijk ook op je Indeed Bedrijfspagina. Het mooie van deze pagina is dat potentiële kandidaten niet alleen jouw verhaal te zien krijgen, maar ook reviews kunnen vinden van (ex-)medewerkers van je bedrijf. Bezoekers van Indeed krijgen een realistisch kijkje in de keuken van jouw bedrijf. Hierdoor komt de werkplek als het ware tot leven in de ogen van je potentiële nieuwe medewerkers.

Zet je organisatie in de schijnwerpers

Zet je bedrijf in de spotlights bij miljoenen werkzoekenden op je Indeed Bedrijfspagina. Deze is automatisch beschikbaar voor ieder bedrijf met vacatures op Indeed. Op deze pagina kun je jezelf als werkgever profileren en laten zien hoe het is om bij jou te werken. In persoonlijke reviews delen (oud)medewerkers hun mening. Dit biedt waardevolle informatie, niet alleen voor potentiële sollicitanten, maar ook voor jou als werkgever.