Sinds afgelopen voorjaar staat ons leven behoorlijk op zijn kop. Om het coronavirus in toom te houden, zijn velen van ons zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Met de nodige veranderingen van dien.

Medewerkers moesten van de ene op de andere dag een werkplek in huis inrichten en op afstand gaan samenwerken. Werkgevers staan op hun beurt voor de uitdaging om processen dusdanig in te richten dat de productiviteit, de verbondenheid en het werkklimaat op peil blijven.

Micromanagement zorgt voor ongewenst verloop

Dat blijkt in de praktijk nog wel eens lastig. Het Intermediair Imago Onderzoek laat zien dat meer dan een kwart van alle hoogopgeleiden die op zoek zijn naar een andere baan, dit doet als gevolg van het gedrag van de leidinggevende. Micromanagement is een veelgenoemde oorzaak van een slechte relatie tussen werkgever en werknemer.

Ben jij graag ‘in control’?

Zeg eens eerlijk: hoe vaak check jij in bij jouw medewerkers, gewoon om even te vragen waar ze mee bezig zijn. Of om even zeker te weten dat ze überhaupt wel aan het werk zijn? De lijn tussen betrokken zijn en onbedoelde bemoeizucht blijkt vaak flinterdun. In dit blog gaan we dieper in op het fenomeen micromanagement. Wat is het eigenlijk en hoe kun je het voorkomen?

Uit het oog, uit het hart?

Zeker nu we veelal op afstand werken, zijn veel managers bang om de grip op hun team te verliezen. Geleid door het motto  ‘uit het oog, uit het hart’, vrezen zij dat medewerkers sneller afgeleid, minder betrokken en minder gemotiveerd zijn als er geen ‘toeziend oog’ meer is. En dit kan leiden tot overcompensatie.

Micromanagers hebben vaak goede intenties; ze willen gewoon helpen

We kennen allemaal de verhalen van managers die hun medewerkers vragen drie keer per dag een update te sturen, of op vaste tijden in te checken. Soms gaat het zelfs zo ver dat werknemers de hele werkdag met camera aan moeten werken in een zoom-call om zo een kantoorsituatie te simuleren.

Goede bedoelingen

Vaak komt het voort uit goede bedoelingen. Managers willen grip houden en bijdragen aan teamgevoel en cohesie. Mensen hebben immers behoefte aan contact, betrokkenheid en verbinding en in de traditionele situatie was de werkplek vaak een prima plek om deze behoefte te voeden. Nu mensen vaker thuiswerken, is het belangrijk om te onderzoeken hoe je hiervoor alternatieven kunt bieden.

Toch kunnen er ook minder positieve drijfveren ten grondslag liggen aan micromanagement. Denk bijvoorbeeld aan de manager die uit onzekerheid, wantrouwen of gebrek aan ervaring een leiderschapsstijl aanneemt die gebaseerd is op navigeren, controleren en corrigeren.

Focus je op de grote lijnen, stel heldere doelen en laat de details en de manier waarop aan het team over

Alarmbellen: doe jij aan micromanagement?

Vraag je je af of ook jij wel eens in de valkuilen stapt van een micromanager? Hier zijn een paar signalen.

 • Moeten jouw medewerkers regelmatig inchecken en updates geven, zelfs bij kleine zaken?
 • Ben je regelmatig ontevreden over het geleverde werk en stel je vaak verbeteringen voor?
 • Betrap je jezelf wel eens op de gedachte: “Ik kan het beter zelf doen?”
 • Nemen jouw medewerkers weinig eigen verantwoordelijkheid en vragen ze zelfs bij de kleinste taken jouw mening?
 • Ben je onnodig veel tijd kwijt aan het controleren en accorderen van het werk van je medewerkers?
 • Is er veel ziekteverzuim en verloop in jouw team?

Of heb je zelf een micromanager?

Herken jij de signalen en heb je het gevoel dat jouw manager zich toch wel heel vaak verliest in de details? Wanhoop niet, je kunt er zelf iets aan doen. Relaties werken immers twee kanten op. Ga er in elk geval van uit dat alle gedrag voortkomt uit goede bedoelingen. Maak het leven voor jullie beiden een stuk gemakkelijker met de volgende tips.

 1. Laat zien dat je te vertrouwen bent
  Leiderschap gaat vaak over vertrouwen en durven loslaten. Laat je manager zien dat jij je verantwoordelijkheden neemt. Jullie staan immers aan dezelfde kant. Bewaak zelf je deadlines, lever goed werk af en neem zelf initiatief. Zorg dat je weet wat jouw manager belangrijk vindt en werk samen aan een goed resultaat.
 2. Houd je manager actief op de hoogte
  Is jouw manager een beetje een control-freak? Voorkom betutteling en zorg dat je hem of haar proactief op de hoogte houdt van je werk. Geef gedetailleerde updates en plan zelf een meeting in als je iets wilt overleggen. Je kunt ook samenwerken in tools als Trello of Asana, zodat iedereen precies op de hoogte is van de voortgang van een project. Hierdoor creëer je grip, waardoor je manager gemakkelijker de teugels zal laten vieren.
 3. Praat met elkaar
  Heb je echt last van het gedrag van je leidinggevende? Laat het dan niet escaleren. Praat erover met elkaar. Vertel wat je dwarszit en welke uitwerking het gedrag heeft op je werk en je gemoedstoestand. Ga uit van jullie gezamenlijke doelen en heb oog voor elkaars drijfveren.Wees concreet en geef voorbeelden uit de recente praktijk. Vertel wat je nodig hebt van je manager om succesvol te werken. Geef bijvoorbeeld aan dat je graag minder overlegmomenten wilt, omdat het beste kunt werken als je gedurende langere tijd ononderbroken aan een project kunt werken.

Neem je eigen houding als manager eens onder de loep

Vraag je jezelf af of je als manager geneigd bent om vaak, of in bepaalde situaties, terug te vallen op micromanagement? Kijk dan eens eerlijk naar de volgende vragen. Als je meerdere van deze vragen met een eerlijk ‘JA’ beantwoordt, lees dan vooral door ;-).

 • Vind je het moeilijk om taken te delegeren?
 • Vertel je vaak hoe je het zelf zou doen, in plaats van je te richten op het eindresultaat?
 • Doe je wel eens werk van je medewerkers over, omdat het nou eenmaal wel goed moet gebeuren?
 • Wil je op elk moment weten wat jouw teamleden aan het doen zijn?
 • Neem je alle druk van jouw team op je schouders en heb je regelmatig het gevoel er helemaal alleen voor te staan?
 • Kom je niet toe aan strategische plannen, omdat je opgeslokt wordt door de waan van de dag?

Geef je team de ruimte om zelfstandig te handelen, te leren, te groeien en ... te falen.

Dit is wat je kunt doen om micromanagement gedrag om te buigen

 • Vertrouw je team
  Geef je mensen de ruimte om hun werk te doen en zelf beslissingen te nemen. Ze zijn capabel en betrouwbaar. Je hebt hen immers niet voor niets aangenomen? Tip voor als je een project delegeert: maak duidelijk hoe succes er volgens jou uitziet, maar geef geen stap voor stap instructie over hoe ze het moeten aanpakken. Geef je medewerkers de ruimte zelf hun aanpak te kiezen.
 • Baseer je op de feiten
  Ga voor jezelf na of je ongerustheid gegrond is. Ben je bijvoorbeeld bang dat jouw team minder gemotiveerd is nu iedereen thuis werkt? Heb je daarvoor concreet bewijs? Of is het alleen een gedachte? Zijn doelen niet gehaald, deadlines overschreden, of kwamen medewerkers niet opdagen bij digitaal overleg? Kijk naar reële situaties en pak die concreet aan. Doe dit niet alleen. Gaat iets niet naar wens? Bespreek het met betrokkenen en werk samen een plan uit om het probleem aan te pakken. Zo word je als team steeds een beetje beter.
 • Maak je niet druk over alle details
  Het lijkt misschien lovenswaardig om oog te hebben voor elk detail en super betrokken te zijn bij je team. Maar dit kan ook beperkend en verstikkend werken. Je ontneemt mensen daarmee de kans om te groeien en te leren van hun fouten. En dat kan alleen gebeuren als ze durven te falen.Bovendien, je hebt helemaal geen tijd voor al die controle! Als manager heb je immers ruimte nodig om een helicopterview te ontwikkelen, zodat je belangrijke strategische beslissingen kunt nemen. Laat de details los. Stel met je medewerkers duidelijke doelen voor de korte en lange termijn. Schets een helder beeld van hoe succes er in jullie ogen uitziet. Geef jouw professionals vervolgens de regie en bied alleen nog jouw hulp aan als ze je daar daadwerkelijk om vragen.
 • Vraag om eerlijke feedback. En luister er ook naar
  Heb je het vermoeden dat er wel iets van een micromanager in je schuilt? Vraag het eens aan je team. Dit kun je persoonlijk doen in een één op één gesprek, of in een team-meeting.  Maar ook kun je met je hele organisatie een grootschalig, anoniem onderzoek doen onder alle medewerkers. Maak duidelijk dat je op zoek bent naar een eerlijk antwoord, omdat je meer inzicht wilt krijgen en wilt leren van de feedback. En – minstens zo belangrijk – wees bereid om ook daadwerkelijk te luisteren naar wat er wordt gezegd en onderneem actie om dankzij de feedback te groeien als manager.

Micromanagement lijkt misschien een quick fix, maar niets is minder waar. Het ondermijnt de voldoening en het werkplezier van je medewerkers en kost jou kostbare tijd die je veel beter aan andere zaken kunt besteden.

Door nu stappen te ondernemen om micromanagement op het werk tegen te gaan, maak je vrij baan voor een productievere, gezondere en gelukkigere werkplek.