Bedrijven worden hippe werkplekken, medewerkers praten vaker over hun baan en vragen zich regelmatig af of ze nog de juiste werkkeuzes maken. Wat blijkt? Veel mensen willen hun werk ook anders en beter aanpakken. Bij Indeed deden we internationaal onderzoek naar de ervaringen van meer dan 16.000 werknemers en werkgevers uit 11 landen: Nederland, Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – en de resultaten zijn verrassend. Welke onderwerpen krijgen de meeste aandacht en hoe komt dat? En hoe bereid je je organisatie voor op een toekomst van beter werk? In ons rapport vind je inzichten die je ongetwijfeld op weg helpen.

De toekomst van werk in breed perspectief  

Over artificiële intelligentie bestaat vaak een eenzijdig beeld. Óf AI dreigt veel banen te veranderen, óf het zal mensen overbodig maken. Is dat ook hoe alle medewerkers hier wereldwijd over denken? En hoe bereiden ze zich voor op een toekomst met nieuwe technologieën? Ons onderzoek naar De toekomst van werk toont aan dat de reële ervaringen op de werkvloer veel genuanceerder zijn. Wij luisterden naar wat werknemers en managers hierover vertellen en vroegen wat zij nodig hebben, als ondersteuning, bij alle veranderingen op de werkvloer.  

Naast AI peilden we ook naar hun houding tegenover diversiteit en inclusie, hun bereidheid en motivatie om nieuwe vaardigheden aan te leren en om met mensen uit verschillende generaties samen te werken. Welke effecten heeft dit, zowel voor hen als voor organisaties? Dankzij de vele gesprekken met duizenden medewerkers kwamen we tot boeiende en waardevolle inzichten.

Internationale trends die de werkvloer veranderen 

Met ons grootschalige onderzoek kregen we inzicht in opvallende verschillen en overeenkomsten tussen medewerkers, managers en HR-medewerkers wereldwijd. Hoe kijken zij naar de toekomst, en waarin verschillen ze ten opzichte van elkaar? Speelt leeftijd vaak een rol, of andere factoren zoals sector en bedrijfsgrootte?  

Met dit rapport zoomen we uit op internationale trends die de werkplek op lange termijn transformeren. Belangrijke ontwikkelingen komen vaak uit onverwachte hoek, zo blijkt. Mocht je bijvoorbeeld enkel met een AI-bril naar de toekomst kijken, dan zou je heel wat missen.  

Mensen zeggen dat deze nieuwe golf van technologie een openbaring is. Dat is ook zo. Het gaat alles fundamenteel veranderen, maar je moet beseffen dat dit geen nieuwe technologie is."

- Matt Burney, Senior Strategic Advisor bij Indeed  

Generatieve AI is al lang geen nieuwe technologie meer, en robots evenmin. Al in 2013 werd voorspeld dat in de komende decennia 47% van de banen zou verdwijnen, maar veel van deze banen bestaan nog altijd.1 Daarom gaan we met dit onderzoeksrapport voorbij aan de hypes en zochten we naar tastbare inzichten waar je als organisatie effectief mee aan de slag kunt. 

Nieuwe kijk op beter werk voor iedereen  

Stel dat je te horen krijgt dat je baan vervangen wordt door AI. Of dat je nieuwe vaardigheden moet leren om je baan te behouden. Hoe reageer je dan? En wat doe je als organisatie om je medewerkers betrokken te houden? Het feit dat banen veranderen of verdwijnen, laat je nadenken over de vraag welke banen waarde creëren. Een sluitend antwoord is er niet, maar feit is dat alle medewerkers bewuster op zoek gaan naar een baan waarin ze meer impact kunnen maken, zowel in hun eigen leven als binnen de maatschappij.  

1 Benedikt Frey, C. & A. Osborne, M., The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation, 17 september 2013.  

Download hieronder het rapport 'De toekomst van werk: wereldwijd onderzoek 2024' en ontdek hoe meer dan 16.000 werknemers, managers en HR-medewerkers over de toekomst van werk denken en welke ondersteuning ze nodig hebben om zich voor te bereiden.