Ghosting. Kwam het verschijnsel oorspronkelijk vooral voor in de datingwereld, inmiddels lijkt het ook in recruitment een ware epidemie te worden. Kandidaten die ineens niet meer bereikbaar zijn, sollicitanten die na een positief interview plotsklaps niets meer van zich laten horen of nieuwe hires die na het tekenen van een contract op de eerste werkdag doodleuk niet komen opdagen. Hoe komt het dat kandidaten zo vaak spoorloos verdwijnen en hoe zorg je als werkgever dat dit jou niet overkomt?

Net als in Nederland komt ghosting in de Verenigde Staten inmiddels zo vaak voor dat recruiters het als een van de vervelendste problemen van deze tijd ervaren. Indeed besloot dan ook om uitgebreid onderzoek te doen onder ruim 4000 werkzoekenden en 900 werkgevers in verschillende branches. Wat drijft kandidaten en wat zijn hun dieper liggende beweegredenen. Welke impact heeft ghosting op werkgevers en hoe kunnen zij het voorkomen?

De resultaten zijn verrassend en bieden belangrijke aanknopingspunten om deze trend het hoofd te bieden. En ook al gaat het om Amerikaanse data, het onderzoek is voor Nederlandse recruiters net zo relevant. Het helpt je om werkzoekenden beter te begrijpen en risicovolle fasen in de candidate journey te herkennen. Bovendien levert het je inspiratie op om je recruitmentproces aantrekkelijker te maken, zodat sollicitanten er niet eens aan denken om af te haken.

Ghosting is nieuw. Toch heeft bijna elke werkgever er al mee te maken

Maar liefst 83% van alle werkgevers geeft aan wel eens geconfronteerd te zijn met ghosting. Het overgrote deel van hen (69%) zegt dat dit iets is van de laatste twee jaar. Behoorlijk schokkende percentages! Maar betekent dit dan dat iedereen het doet?

Dat nu ook weer niet. Van de ruim 4000 ondervraagde werkzoekenden zegt 18% wel eens een werkgever te hebben geghost op enig moment in het sollicitatieproces. Als we de uitkomsten tegen elkaar afzetten, kunnen we dus concluderen dat het gedrag van bijna een vijfde van alle sollicitanten impact heeft op ruim vier vijfde van de werkgevers.

Ghosting onderzoek

Wanneer ghosten kandidaten?

Werkgevers geven aan in verschillende fasen van het recruitmentproces last te hebben van ghosting. 84% van hen maakte mee dat kandidaten niet kwamen opdagen voor een sollicitatiegesprek. 64% geeft aan plotsklaps zonder enige vorm van uitleg het contact te zijn verloren met een kandidaat. Bijna 60% heeft wel eens meegemaakt dat een sollicitant mondeling akkoord ging met het aanbod, om vervolgens niets meer van zich te laten horen. En een verbijsterende 65% zegt geconfronteerd te zijn met nieuwe ‘hires’ die niet verschenen op hun eerste werkdag.

Werkzoekenden die aangaven wel eens te hebben geghost, vroegen wij in welke fase van het recruitmentproces dit plaatsvond. De helft zei wel eens een sollicitatiegesprek te hebben laten schieten. 46% beantwoordde niet langer telefoontjes of e-mails en 22% zei wel eens niet te zijn verschenen op een eerste werkdag.

Wanneer Ghosten kandidaten?

Dit zijn de redenen waarom kandidaten afhaken

Waarom zou een kandidaat de moeite nemen om te solliciteren na vaak al een groot deel van het sollicitatieproces te hebben doorlopen, om vervolgens af te haken? Op deze vraag kwamen uiteenlopende antwoorden. Zo gaf meer dan de helft aan te zijn afgehaakt, omdat de baan uiteindelijk toch niet goed bij hen bleek te passen. 40% zei intussen een beter aanbod van een andere werkgever te hebben gekregen. Anderen gaven een tegenvallend salaris (22%) of teleurstellende secundaire voorwaarden (15%) als reden voor hun plotselinge stilzwijgen.

En er zijn meer redenen om niets meer te laten horen

Maar het gaat niet alleen om de inhoud van de baan of het aanbod. Sommige respondenten voelden zich misleid of slecht geïnformeerd door de recruiter, anderen gaven aan zich te hebben geërgerd aan een arrogante of ongeïnteresseerde houding van de werkgever. Nog weer anderen zagen ineens allerlei negatieve online reviews over de bedrijfscultuur. Er zijn talloze redenen aan te voeren waarom kandidaten halverwege het sollicitatieproces plotseling de belangstelling verliezen.

Werkgevers doen weinig om ghosting te voorkomen

We vroegen werkgevers en recruiters hoe zij ghosting ervaren en welke maatregelen zij nemen om het tegen te gaan. 70% geeft aan ghosting gemiddeld tot extreem frustrerend te vinden. Zij zetten actief in om zich niet twee keer aan dezelfde steen te stoten: 71% registreert wie niet is komen opdagen op de eerste werkdag en 65% houdt bij wie zonder bericht niet bij een sollicitatiegesprek verscheen. Zwarte lijsten dus. Toch heeft maar 29% actief strategieën ingezet om ghosting überhaupt te voorkomen.

Opdagen eerste werkdag

Waarom zou een sollicitant ghosten?

Wat weerhoudt kandidaten ervan om gewoon eerlijk te vertellen dat ze afhaken? 26% van de ghosters geeft aan het ongemakkelijk te vinden om de recruiter te zeggen dat ze van gedachten zijn veranderd. 13% zei dat het contact met de recruiter überhaupt niet vlot verliep en 11% wist niet goed wat te doen en verdween dus maar gewoon. De schoen wringt hier dus met name in de relationele sfeer. En hier zit gelijk een sleutel voor preventie.

Als je wilt voorkomen het contact te verliezen dan is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de kandidaat cruciaal. Hierbij spelen effectieve en open communicatie een belangrijke rol, net als transparantie en het opbouwen van wederzijds respect en vertrouwen.

Wie zijn eigenlijk die ghosters?

In de media wordt ghosting vaak afgeschilderd als typisch iets voor millennials of onervaren jongeren uit de generatie Z. Zij zouden immers moeite hebben met persoonlijke communicatie en gewend zijn om weg te swipen als iets hun niet bevalt? Toch blijkt uit ons onderzoek iets heel anders. De gemiddelde leeftijd van de ghosters uit ons onderzoek is 34 jaar en 70% heeft een fulltime baan. Op de vraag wie ooit eens niet is komen opdagen voor een eerste werkdag, geven vrijwel evenveel jongeren als ouderen een bevestigend antwoord.

Toch is er een verschil te zien in de redenen waarom kandidaten afhaken. 18 tot 34 jarigen ghosten significant vaker omdat ze het sollicitatieproces te lang of te stroperig vinden. Ook geven ze vaker aan niet goed te weten hoe ze hun beslissing moeten communiceren. Zij zijn bang de recruiter te kwetsen en ze vinden het vaker ongemakkelijk om de werkgever te vertellen dat ze niet langer geïnteresseerd zijn. Als  je dit weet, kun je hiermee als recruiter rekening houden in het proces.

Hoe voorkom je ghosting? Zorg voor een aantrekkelijke candidate journey

Inzicht in het hoe en waarom van ghosting biedt recruiters belangrijke aanknopingspunten om het sollicitatieproces te optimaliseren. Hoe meer feedback je verzamelt van kandidaten, hoe meer je weet over hun emoties, behoeften en verwachtingen tijdens het sollicitatieproces. En je weet wat de momenten zijn, waarop het risico op afhaken groot is. Met deze inzichten kun je een candidate journey inrichten die de kandidaat een optimale sollicitatie-ervaring biedt. Hoe prettiger de reis, hoe meer betrokken de werkzoekende zich voelt en hoe kleiner de kans dat je tijdens het sollicitatieproces goede kandidaten kwijtraakt.

Ghosting, laat je niet verrassen

Ghosting is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is iets van alle generaties en elke werkgever loopt de kans ermee geconfronteerd te worden. Toch kun je de kans verkleinen dat een kandidaat plotsklaps met de noorderzon verdwijnt. Een recruitmentproces met aandacht voor de kandidaat en eerlijke en transparante communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Ghosting en de generaties