Flexibel werken in je bedrijf is positief voor zowel je medewerkers als voor je organisatie. Een hybride werkbeleid met thuiswerkmogelijkheden zorgt ervoor dat je makkelijker talent aantrekt en behoudt. Hoe zorg je met flexibele arbeidsregelingen voor een betere balans bij je personeel die ook hun groei en persoonlijke ontwikkeling ondersteunt? Je ontdekt het in dit artikel.

Verschillende vormen van flexibel werken

Flexibel werken betekent dat je medewerkers kunnen werken volgens hun eigen manier en schema, op de werkplek die het best aansluit bij hun behoeftes. Het sluit daarmee aan bij nieuwe werkmethodes en hybride werken. Je personeel heeft met flexibel werk de keuze om met flexibele werkuren van thuis uit te werken of vanuit kantoor. Flexibel werken kan onder verschillende regimes, waaronder glijdende uren, alternatieve uurroosters (zoals de vierdagenwerkweek ) en deeltijds of voltijds thuiswerk.

De Kracht van flexibel werken voor groei en ontplooiing

Flexibele werkregelingen helpen je werknemers op verschillende manieren bij de groei en ontwikkeling van hun talent. Een overzicht:

Meer autonomie en tijd om bij te leren

Flexibele werkregelingen zoals werken op afstand of glijdende werkuren geven je werknemers gedeeltelijk de controle in handen over hun werkschema en -omgeving. Die bijkomende autonomie geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf de indeling van hun werk te bepalen. Zo kunnen ze eenvoudiger tijd vrijmaken om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op een moment dat hen het beste uitkomt. Flexibele persoonlijke ontwikkeling kun je ook als werkgever stimuleren binnen het kader van wettelijk verplichte opleidingsdagen , bijvoorbeeld met een gepersonaliseerd trainingsaanbod op afstand. Ook workshops en vergaderingen zijn eenvoudiger in te plannen dankzij een flexibel werkschema.

Minder stress

Flexibele werkregelingen kunnen je personeelsleden helpen om werk en privé beter in balans te houden. Dat verlaagt het stressniveau bij je medewerkers en zorgt ervoor dat ze meer energie hebben om zich te richten op hun persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden. Een lager stressniveau kan ook bijdragen aan een betere gezondheid, wat zowel je medewerkers als je organisatie voordeel oplevert.

Werkervaring op verschillende niveaus

Met de mogelijkheid om vanaf verschillende bedrijfslocaties te werken, beschikken medewerkers in veel organisaties plots over de mogelijkheid om kennis te maken met meer collega’s, klanten en projecten. Dit kan je personeelsleden helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun interne en externe netwerk uit te breiden, wat ook weer verschillende leerperspectieven biedt en je medewerkers meer inzetbaar maakt in nieuwe, uitdagende situaties.

Verhoogde productiviteit 

Medewerkers die kunnen werken op een flexibele manier die aansluit bij hun individuele behoeften en routine, voelen zich meer betrokken bij je organisatie en zijn productiever. Dat zorgt voor een terugkoppelingseffect waarbij je werknemers meer kunnen bereiken, meer verantwoordelijkheden op zich nemen en bijgevolg hun vaardigheden blijven ontwikkelen.

Voordelen van flexibel werk voor je organisatie

Flexibel werken is niet alleen gunstig voor je medewerkers, maar kan ook jou als leidinggevende heel wat opleveren. Hieronder enkele voordelen van flexibel werk voor jouw organisatie:

Betrokkenheid van medewerkers

Een medewerker met meer autonomie voelt zich meer actief betrokken bij het werk. Personeel dat de vrijheid krijgt om de werkinvulling en -indeling zelf te kiezen, zorgt voor werknemersbetrokkenheid of employee engagement. Dat laatste is een sleutelelement in de uitbouw van je overkoepelende employer brand .

Recruitment

Met een aantrekkelijke werkplek als gevolg van een sterk employer brand zorg je indirect meer voor een beter talent brand . Zo maak je je recruitment een stuk eenvoudiger. Een flexibel werkschema kan een sterk argument zijn voor nieuwe profielen van kandidaten die op zoek zijn naar flexibiliteit en balans tussen werk en privé. Om de resultaten van je recruitment te verbeteren, kun je flexibele werkregelingen dan ook voluit uitspelen in je vacatures.

Talentbehoud

Met flexibel werk verhoog je de kans om medewerkers ook op langere termijn aan je organisatie te binden. Een hoge retentiegraad zorgt voor meer opbouw van interne kennis en bevordert de innovatie in je bedrijfscultuur.

Productiviteit

Werknemers die productiever zijn, leren meer. Hierdoor doen ze aan meer zelfontplooiing en talentontwikkeling, wat ertoe leidt dat het talent binnen je eigen organisatie groeit. Een flexibel werkschema kan voor meer productiviteit zorgen. Medewerkers die hun werk flexibel mogen en kunnen indelen, kunnen ook hun taken naar eigen vermogen prioriteren. Zo kunnen ze sneller werken, terwijl ze de kwaliteit van hun werkprestaties optimaliseren. Dat zorgt voor een hogere output per medewerker. Daarnaast wordt de kans op ziekteverzuim ook kleiner, wat tot kostenbesparing leidt.

Tips voor succesvol flexibel werk in je bedrijf

De tips hieronder helpen je op weg om van flexibel werken een succes te maken:

  • Stel een thuiswerkbeleid opMet een policy of beleid voor hybride werken zorg je voor heldere afspraken en anticipeer je op mogelijke problemen rond het thuiswerk van je werknemers. Leg de details over mogelijkheden voor thuiswerk vast in je arbeidsreglement of in een aanvullend document.
  • Ondersteun de flexibele werkplekAls werkgever blijf je ook bij flexibel werk en telewerk verantwoordelijk voor een gepaste werkomgeving. Het algemene kader daarvoor is nog steeds de zorgplicht . Hoe je het wettelijke kader concreet invult, mag je grotendeels zelf bepalen. De klassieke thuiswerkvergoeding, aankoop van bureaumateriaal voor het thuiskantoor van je personeel of de huur van een coworking-plek voor flexibel werk zijn alvast opties die je kan overwegen.
  • Luister naar feedbackIn een omgeving waarin niet alle medewerkers tegelijkertijd en voltijds op kantoor aanwezig zijn, is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden. Dat doe je door regelmatig fysiek en online meetings te plannen over de organisatie van projecten en de algemene werkorganisatie. Ook informeel overleg kan waardevol zijn om te weten wat er leeft bij je teams.