Tijdens het begin van de  pandemie probeerden recruitmentprofessionals de standaard wervingsprocessen te behouden. Maar naarmate de maanden vorderen, liepen de plannen om naar de status quo terug te keren steeds vertraging op. Totdat uiteindelijk duidelijk werd dat er helemaal geen status quo was om naar terug te keren. 

Deze nieuwe realiteit kan ontmoedigend overkomen, maar kan ook juist bevrijdend zijn. We zitten immers niet langer vast aan een playbook. Welke lessen kunnen we leren uit 2020 als het gaat om het beter werven van talent, het verbeteren van recruitment en het leveren van de best mogelijke candidate experience in 2021?

1. Zoek (bijna) overal naar talent  

Nu er voor bedrijven met veel kenniswerkers een plotselinge shift is gekomen in thuiswerken, zal de talentpool in 2021 geografisch veel meer verspreid zijn. 

Sinds de start van de pandemie realiseren werknemers en werkzoekenden zich dat ze niet langer hoeven te wonen in dure regio’s, zoals grote steden, om er te werken. Steeds meer thuiswerkers trekken naar gebieden buiten de randstad waar ze meer leefruimte voor hun geld kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor wervingsprofessionals? Dankzij de toename in thuiswerken en de spreiding van talent buiten de traditionele hubs, kun je vrijwel overal naar kandidaten zoeken (rekening houdend met de mogelijke fiscale gevolgen en andere issues van werving op locaties waar je bedrijf niet actief is).

Doordat geografie je talentpool niet langer beperkt, heb je meer kansen om goede kandidaten aan te trekken. Bovendien kun je je ook concentreren op het vinden van mensen met de vaardigheden en ervaring die het best aansluiten bij de missie van je bedrijf, in plaats van alleen degenen die in de buurt wonen. Dat is een veel betere benutting van de tijd van een recruiter en zal waarschijnlijk eerder resulteren in een succesvolle werving.

2. Bied flexibele werkomstandigheden 

Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden nagedacht over hoe en waar werknemers gaan werken zodra het veilig is om terug te keren naar kantoor.

Zo heeft Indeed onlangs een transformatieplan geïntroduceerd voor zijn 10.000 medewerkers met drie nieuwe opties: werk op kantoor; permanent op afstand/werk vanuit huis; en flex (een combinatie van de twee). Dit is logisch voor ons bedrijf in de toekomst – de flexibiliteit spreekt zowel huidige als toekomstige werknemers aan.

De bedrijven die een flexibele werkomgeving kunnen bieden – waarin werknemers thuis kunnen werken wanneer ze productief moeten zijn en op kantoor wanneer ze moeten samenwerken – zullen aantrekkelijker zijn voor werkzoekenden.

Zo zorgen flexibele arbeidsomstandigheden er bijvoorbeeld voor dat medewerkers geen lange reistijd of files meer hebben. Een belangrijk punt, want volgens een recent onderzoek blijft thuiswerken een blijvertje, ook na corona. 

3. Diversifieer je talentpool

Thuiswerken heeft het potentieel om organisaties ingrijpend te veranderen vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie. Met toegang tot voorheen onbenutte talentpools in het hele land en zelfs de wereld, kun je namelijk gemakkelijker een cultureel en etnisch diverser personeelsbestand werven.

4. Het belang vande menselijke kant van recruitment

Gezien deze stressvolle tijden is het belangrijk om consequent de menselijke kant van werving te benadrukken. Je empathie en begrip kunnen kandidaten tijdens het wervingsproces op hun gemak stellen. Dit geeft hun een grotere kans om goed voor de dag te komen, wat weer kan leiden tot een succesvoller sollicitatiegesprek.

Voeg empathie toe in je vacatureteksten door kandidaten te laten weten dat er flexibiliteit is voor werkende ouders en anderen die het tegenwoordig moeilijk hebben (ervan uitgaande dat je die flexibiliteit daadwerkelijk kunt bieden). Personaliseer de communicatie met kandidaten waar mogelijk, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze interactie hebben met een chatbot. Je kunt zelfs via sms met hen communiceren.

Bij het houden van virtuele sollicitatiegesprekken helpt het ook om geduld, begrip en gevoel voor humor te tonen – omdat afleidingen kunnen en zullen gebeuren. De kandidaat kan bijvoorbeeld samenwonen met anderen, van wie er een op de achtergrond langs loopt; een kind heeft misschien aandacht nodig, of hun hond begint te blaffen naar een bezorger. 

Om kandidaten op hun gemak te stellen, laat je ze proactief weten dat je je realiseert dat dit geen normale tijden zijn en dat het niet mogelijk is om ons persoonlijke leven los te maken van ons professionele leven wanneer we thuiswerken.

Passieve kandidaten — degenen die niet actief naar een baan zoeken zijn tijdens een recessie moeilijk te werven, vanwege de angst voor ‘last in, first out’. Door empathie te tonen in sollicitatiegesprekken als er iets misgaat, kun je deze kandidaten ervan overtuigen dat voor jou werken de gok waard is.

Probeer ook flexibel te zijn over hoe het sollicitatiegesprek wordt afgenomen. Vraag kandidaten van tevoren of ze bepaalde voorkeuren hebben voor het gesprek, zoals telefonisch in plaats van via video voor mensen zonder sterke internetverbinding.

5. Focus op wat er echt toe doet 

Het is ironisch, maar toen veel werknemers gedwongen werden om vanuit huis te werken en nog meer op technologie te vertrouwen, werd het wervingsproces een beetje menselijker. Vanwege de pandemie kun je een kandidaat immers niet meer rondleiden door je kantoor en hem of haar verleiden met gratis lunches. Evenmin kun je rekenen op de energie van werkplekken, vrijdagmiddagborrels en tafelvoetbaltafels om kandidaten enthousiast te maken.

In plaats van die voordelen is de menselijke interactie tussen de recruiter of wervingsmanager en de kandidaat een significant belangrijkere factor geworden in de ervaring van de kandidaat. Het gesprek is verschoven naar wat het belangrijkst is: de behoeften die je als werkgever hebt, de vaardigheden van je kandidaat en jullie interpersoonlijke dynamiek. 

Laten we, terwijl we 2021 ingaan, die zinvolle menselijke interacties centraal stellen – waar we ook werken.