Doorgaan naar hoofdinhoud
Nederlandse Zorgautoriteit

nederlandse zorgautoriteit vacatures

Plaats je cv - In enkele seconden

nederlandse zorgautoriteit vacatures

Sorteer op: -
6 vacatures

Populaire bedrijven die nu personeel zoeken

 
 
 
 

Job Post Details

Voorzitter Raad van Advies - job post

Nederlandse Zorgautoriteit
4.3 out of 5
3584 Utrecht
€ 7.500 per jaar - Parttime
Maak een Indeed-account aan voordat je op de website van het bedrijf gaat solliciteren.

Vacaturegegevens

Kijk hoe de vacaturegegevens overeenkomen met je profiel.

Salaris

 • € 7.500 per jaar

Dienstverband

 • Parttime

Locatie

3584 Utrecht

Volledige vacaturetekst

Voorzitter Raad van Advies

Wil je bijdragen aan een organisatie die als doel heeft om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden? Als voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit kun je je ervaring en expertise gebruiken om de Raad van Bestuur te adviseren over de strategische agenda van de NZa.

Het belang van de burger als hoogste prioriteit

Daar staan wij als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als zij die nodig hebben. Onze ambitie is passende zorg: zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Vanuit dat perspectief maakt de NZa regels, houdt de NZa toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en adviseert de NZa het ministerie van VWS. Wettelijke basis hiervoor is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van VWS. De NZa heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er is een gemeenschappelijk managementteam (gmt) dat bestaat uit de twee leden van de Raad van Bestuur, de directeuren van vier directies en twee ‘chiefs’. Het gmt zet de strategische koers van de NZa uit en zorgt ervoor dat de externe uitdagingen vertaald worden naar de inrichting en aansturing van de interne organisatie.

De twee bestaande adviesorganen, de Raad van Advies en de Audit Adviescommittee worden per 1 januari 2025 samengevoegd in een Raad van Advies.

De Raad van Advies

Om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren, heeft de NZa behoefte aan versterking van haar interne toezicht.

De Raad van Advies vervult een interne toezicht rol en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. We verwachten een stevige klankbordrol en interne tegenspraak voor de tweehoofdige Raad van Bestuur. Dit betreft zowel onderwerpen die gaan over de interne organisatie als thema’s die te maken hebben met de context en positionering van de NZa. Beide perspectieven willen we in samenhang bezien.

Intern geeft de Raad van Advies onze Raad van Bestuur gevraagd of ongevraagd advies over onze strategie, de beheersing van processen bijvoorbeeld op het gebied van planning en control en informatiebeveiliging. Ook ons risicomanagement is onderwerp van gesprek. Jaarlijks vindt een gezamenlijk overleg plaats met onze Ondernemingsraad. . Externe thema’s kunnen onder andere gaan over inbedding in de zorg, de verhouding met het ministerie of de politiek en de externe beeldvorming en positionering van de NZa.

De Raad van Advies zal bestaan uit maximaal zes leden, die vanuit ieders eigen ervaring en deskundigheid fungeren als adviseur en sparringpartner. In de Raad van Advies zitten leden met verschillende achtergronden en maatschappijvisies. De NZa streeft in alle facetten naar een evenwichtige en diverse samenstelling.

Voor dit nieuwe adviesorgaan is de NZa op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Advies

De voorzitter start met het samenstellen van de nieuw te vormen raad met oog voor onze maatschappelijke opdracht in het zorglandschap, de overheid en de politiek. De voorzitter beschikt daarbij over affiniteit met de kerntaken van de NZa en een zeer ontwikkeld gevoel bij onze maatschappelijke legitimiteit. Hij/zij beschikt over een uitgebreid netwerk en kent onze belangrijkste stakeholders. Politieke en publicitaire sensitiviteit is van belang.

Profiel
We zoeken een evenwichtige persoonlijkheid met een stevige bestuurlijke bagage, verbindende capaciteiten en reflectief vermogen.

Voor de positie van voorzitter zijn wij in het bijzonder op zoek naar een kandidaat die in staat is als verbinder de Raad van Advies te inspireren waarbij onze visie op leiderschap, samen te vatten in de begrippen kwetsbaarheid, rust, focus en eigenaarschap als leidraad gelden. Verder zoeken we iemand die vanuit bestuurlijke ervaring op landelijk niveau een waardevolle sparringpartner kan zijn voor onze 2 hoofdige Raad van Bestuur. Vanuit bewezen ervaring in een soortgelijke omgeving en een groot netwerk gedijd de voorzitter goed in de publieke sector en bij voorkeur ook bij een zelfstandig bestuursorgaan. Ook zal hij/zij vanuit het perspectief van onze stakeholders gezien moeten worden als een persoon die onafhankelijk is en geen persoonlijke belangen heeft in de zorg.

Wat breng je mee?

 • Brede landelijke bestuurlijke ervaring en -kwaliteiten.
 • Stevige ervaring als voorzitter en toezichthouder.
 • Een relevant landelijk netwerk en kennis en begrip van de uitdagingen waar de NZa voor staat.
 • Warme belangstelling voor de zorg.
 • Een proactieve houding
 • Oog voor de rol van de Raad van Advies opererend vanuit de Governance Code Zorg.
 • De vaardigheid om, met gezag, verbindend te fungeren.
 • Nieuwsgierige en open houding, met aandacht voor andere en soms afwijkende meningen.
 • Een onafhankelijk en integere houding.
 • Voldoende tijd en inzet voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden als voorzitter.

Wij bieden

Betrokkenheid bij een gedreven organisatie met focus op de toekomst van ons zorglandschap. De leden van de Raad van Advies en de voorzitter worden ambtelijk ondersteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast ontvangt de voorzitter een geldelijke vergoeding die past bij verantwoordelijkheid en gevraagde inspanning. De vergoeding voor de werkzaamheden van de voorzitter van RvA bedraagt € 7.500,- per jaar. Daarnaast worden eventuele reiskosten vergoed.

Procedure
Je kunt je belangstelling kenbaar maken via onderstaande button, waarna je je motivatiebrief en cv kunt uploaden. Na 2 gesprekken met interne NZa collega’s volgt een kennismaking met de (plaatsvervangend) secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beoogde datum van aanstelling: begin oktober.

Verder vragen we naar referenties en is een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ noodzakelijk.

De functie van voorzitter van de Raad van Advies is onverenigbaar met functies met mogelijk tegenstrijdige belangen. Om die reden kan de voorzitter van de Raad van Advies geen actieve rol hebben bij een zorgaanbieder, zorgverzekeraar of een belangenbehartiger in de zorg.

Ongeacht wie je bent, hoe je er uit ziet, van wie je houdt of waar je vandaan komt, je kunt jouw plek vinden bij de NZa. We streven naar een inclusieve cultuur met alle ruimte voor een diversiteit in mensen en denken waarbij al onze collega’s zichzelf kunnen zijn zodat ze elke dag de meest kleurrijke versie van zichzelf meebrengen naar het werk.

Zorg ervoor dat werkgevers je kunnen vindenUpload je cv