Doorgaan naar hoofdinhoud
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Search results

Plaats je cv - In enkele seconden

Zoekresultaten

Sorteer op: -
19 vacatures
 • Val op met een vindbaar cv

  Upload je cv zodat werkgevers je makkelijk vindenUpload je CV vandaag
 • Populaire bedrijven die nu personeel zoeken

   
   
   
   
We hebben 3 vacatures verwijderd die sterk op de al weergegeven vacatures lijken. Om de extra resultaten te zien, kun je je zoekopdracht opnieuw uitvoeren met de weggelaten vacatures erbij.

Job Post Details

Adviseur informatiebeveiliging en privacy - job post

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
4.1 out of 5
Den HaagHybride werken
Parttime, Fulltime
Maak een Indeed-account aan voordat je op de website van het bedrijf gaat solliciteren.

Vacaturegegevens

Kijk hoe de vacaturegegevens overeenkomen met je profiel.

Dienstverband

 • Parttime
 • Fulltime

Volledige vacaturetekst

Functieomschrijving

Wil jij bijdragen aan de informatievoorziening die cruciaal is om de maatschappelijke opgaven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken in Nederland te realiseren? Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven staat centraal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat vormt op het gebied van informatievoorziening een steeds grotere uitdaging, denk aan samenwerking met ketenpartners, nieuwe IV-ontwikkelingen op het gebied van data en algoritmes én nieuwe uitdagingen op gebied van informatiebeveiliging en zorgvuldig omgaan met privacy. Jij kunt SZW helpen haar ambities te verwezenlijken voor een sociaal stabiele samenleving met inkomensbescherming voor mensen die zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Bijdragen aan beleid gericht op werknemers en werkgevers, maar ook het inritsen van nieuwkomers en omgaan met diversiteit in de maatschappij. Bij SZW draait het altijd om mensen. Opgaven waar beleidsdirecties nu voor staan, zijn bijvoorbeeld een wijziging in de finananciering van kinderopvang, het stimuleren van scholing van mensen, sneller matchen op werk, veranderopgave inburgering. Al deze opgaven kennen een I-component met de bijbehorende kansen en risico’s. Bij de ontwikkeling van beleid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals dataverwerking, de uitwisseling van persoonsgegevens en gegevensbescherming. Jij draagt daar als adviseur informatiebeveiliging en privacy (IB&P) direct aan bij.

Ter uitbreiding van de directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering en Veiligheid (CIV) zoeken wij een adviseur Informatiebeveiliging & privacy (IB&P). Als adviseur IB&P ga je werken binnen de afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering (IBB).

Jouw functie bestaat uit meerdere lagen: ondersteuning, advisering, analyse én regievoering op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Afhankelijk van jouw achtergrond, kennis en ervaring focus je op ofwel informatiebeveiliging ofwel privacy. Je ondersteunt en adviseert de directies binnen SZW bij het toepassen van de richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy in hun beleid en bij de uitvoering daarvan. Door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, het vaststellen van beveiligingseisen om het risico te beperken en het treffen van passende maatregelen, zorg jij er op basis van risicomanagement voor dat de directies erop kunnen vertrouwen dat de informatie(systemen), in lijn met wet- en regelgeving, passend beveiligd zijn. Ook door het stimuleren van open standaarden zorg jij ervoor dat de gegevens van burgers en bedrijven beter worden beveiligd. Je bent daarnaast het aanspreekpunt voor de directies voor diverse informatiebeveiliging en privacyvraagstukken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Wordt er een nieuw beleidstraject gestart, dan zorg je ervoor dat je vroegtijdig bent betrokken en adviseert en ondersteunt bij het vormgeven van de informatiebeveiliging en privacyvereisten.

Je bent een specialist op het gebied van informatiebeveiliging, met affiniteit met privacy, Het adviseren bij de uitvoering van DPIA’s en het adviseren bij verwerkersovereenkomsten is jou niet onbekend. Hierdoor draag jij eraan bij dat bij projecten, regelgeving en beleid, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen vroegtijdig en volledig in kaart worden gebracht. Dit vraagt van jou een continu kritische houding voor een juiste afweging van de risico’s bij de uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de burger.

Je vervult een regierol op het gebied van informatiebeveiliging en privacycompliance en zorgt ervoor dat de ‘centraal vastgestelde normen’ worden vertaald naar een praktische toepassing, waarbij processen worden geschreven en geïmplementeerd. Om dit te bereiken werk je nauw samen met de Chief Privacy Officer (CPO), de Chief Information Security Officer (CISO), informatiemanagers en collega-adviseurs binnen SZW. Tenslotte draag je bij aan het bewustzijn over informatiebeveiliging en privacy onder de medewerkers binnen SZW. Ook lever je input aan voortgangsrapportages en ben je de trekker van de jaarlijkse zelfevaluatie veiligheid en privacy.

In deze rol ben jij dé schakel tussen het DG waar je voor werkt en de werkvelden binnen SZW. Omdat je regelmatig aanschuift bij overleggen die gaan over nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving ben je goed op de hoogte van wat er speelt.

Kortom, een verantwoordelijke en veelzijdige functie binnen een organisatie met grote maatschappelijke vraagstukken.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Functie-eisen


De eigenschappen die jou typeren in de rol van adviseur IB&P zijn met name daadkracht, doortastendheid maar ook bestuurlijke sensitiviteit. Wanneer je communiceert met directieleden, beleidsmedewerkers en externe partijen doe je dit resoluut, je voelt precies aan wanneer het tijd is om je standpunt of idee te delen en op welke manier je dat het beste kunt doen. Je schuwt niet om tegenspraak te geven. Als jij van mening bent dat iets beter kan, dan draag je ook oplossingen aan en voer je ze uit. Voor jou staat het belang van de burger en het collectief voorop. En zelfreflectie vind je belangrijk. Want evengoed vraag je je collega’s hoe zij een bepaald vraagstuk aanvliegen. Ook ben je een uitstekende planner, geef je duidelijk je grenzen aan en kun je snel schakelen tussen verschillende taken.

Wij zien graag de volgende eisen en competenties terug in jouw profiel:

Eisen

 • Je hebt ofwel een juridische achtergrond op minimaal hbo-niveau, ofwel een technische IV-achtergrond. Bij voorkeur beschik je over aantoonbaar wo-werk- en -denkniveau.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG en informatiebeveiligingsvoorschriften. Denk wat dit laatste betreft aan ISO 270001/2, BIO, VIR en VIR-BI;
 • Je hebt minimaal drie tot vijf jaar praktische werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van beveiligingsnormen in een (grote) overheidsorganisatie met complexe samenwerkingen;
 • Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met informatievoorziening.

Competenties

 • Zelfsturend en zelfstartend;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren;
 • Samenwerken;
 • Presenteren;
 • Analytisch vermogen.

Voldoe jij nog niet aan alle bovenstaande eisen, maar denk je wel dat dit de functie voor jou is? Twijfel dan niet om toch te solliciteren.

Wij staan voor gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat onze onbewuste associaties bij een kandidaat onbedoeld een selectiebeslissing kleuren, proberen we het proces zo veel mogelijk te objectiveren. Daarom moedigen wij je aan om je ervaring, kennis en competenties te benadrukken in je cv en motivatiebrief, aan de hand van de functie-eisen.


Arbeidsvoorwaarden


 • Salarisniveau
  schaal 12
 • Maandsalaris

  Min €4.278 – Max. €6.320 (bruto)
 • Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur
  zie vacaturetekst
 • Minimaal aantal uren per week
  32
 • Maximaal aantal uren per week
  36

Overige arbeidsvoorwaarden


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.


Bijzonderheden


 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure.
 • Wij omarmen hybride werken.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIV draagt bij aan het veilig en beheerst omgaan met IV. We helpen te zorgen dat beleid en projecten uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn. En dat wordt voldaan aan alle moderne eisen, zoals die op het gebied va n privacy en informatiebeveiliging.

Dat vraagt om een kritische blik én om hulp vanuit onze directie CIV. We adviseren belangrijke beslissers, waarbij we onze kennis van de SZW-beleidsterreinen combineren met vakinhoudelijke kennis van IV zoals data, privacy, informatiebeveiliging, informatiemanagement en techniek. Dit doen we vanuit adviserende, helpende én een onafhankelijke rol binnen het kerndepartement.

Bij risicovolle projecten gebruiken we een zogeheten CIO-oordeel, waarin we vanuit onze expertise kijken naar slaagkans en risico’s. Dit doen we dan vanuit onze toezichthoudende rol. Bij al onze advisering kijken we trouwens niet alleen naar wat er niet kan, maar ook hoe het wél kan.

We werken intensief samen met onze beleidsdirecties, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere ministeries. Daarnaast is er regelmatig contact met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen bijdragen aan de maatschappelijke doelen van SZW.

Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt ineen politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk af en toe uitje comfortzone te stappen en lef te tonen, terwijl je ook goed in verbinding blijft met de collega’s van beleid en uitvoering. De directie CIV bestaat per september 2023 uit zo'n 40 medewerkers waarvan er 18 werkzaam zijn in de nieuwe afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering. Er is een breed scala aan disciplines in huis, want onze directie voert zowel taken van een CIO-o?ce als die rond informatiebeveiliging, privacy, digitale toegankelijkheid en integrale veiligheid uit.

De sfeer binnen de directie is collegiaal en informeel. Behoefte om een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering en Veiligheid

De directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering Veiligheid (CIV) draagt bij aan de regelingen van SZW nodig die veelal ondersteund worden door veilige, betrouwbare en toekomst vaste systemen. CIV zet zich in voor het op veilig en beheerst omgaan met kansrijke informatievoorziening (IV). Beleid en projecten met een IV-component zijn voor ons kansrijk als deze uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn en voldoen aan de privacy normen.

Afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering

De afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering (IBB) is kortgeleden gestart en bestaat uit informatiemanagers, adviseurs informatiebeveiliging en privacy adviseurs van de werkvelden (p)SG, DG Werk en DG SZI en de adviseur Digitale Toegankelijkheid. Onze advisering richt zich op beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering binnen heel SZW.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patricia Croese

pcroese@minszw.nl
0615284674

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anil Kaplan

makaplan@minszw.nl
+31 650083212

Team Recruitment SZW

recruitment@minszw.nl
070 333 66 80
Zorg ervoor dat werkgevers je kunnen vindenUpload je cv