Doorgaan naar hoofdinhoud
Plaats je cv - In enkele seconden

jurist m v vacatures in Den Haag

Sorteer op: -
1 vacature

Job Post Details

Jurist arbeidsrecht m/v/x - job post

Peakman
3062 Rotterdam
€ 2.700 - € 3.200 per maand - Fulltime

Vacaturegegevens

Kijk hoe de vacaturegegevens overeenkomen met je profiel.

Salaris

 • € 2.700 - € 3.200 per maand

Dienstverband

 • Fulltime

Locatie

3062 Rotterdam

Volledige vacaturetekst

Over de functie

De Junior Jurist draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen, ondersteunt de leiding hierbij en vervult hieromtrent een voorbeeldrol. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat. De werkzaamheden zijn uitvoerend maar later ook licht adviserend van aard. De functie dient gezien te worden als een startfunctie. Na verloop van tijd zullen de werkzaamheden complexer van aard worden en zullen lichtere / minder complexe advieswerkzaamheden tot de taken gaan behoren

Werkzaamheden:

kwaliteitsbesef

 • werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust
 • behartigt de zakelijke belangen van de cliënt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat
 • verricht volledig onafhankelijk van de cliënt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

inschatten risico’s en planning van de werkzaamheden

 • schat de risico’s in behorende bij de specifieke cliënt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan
 • doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

signaleert adviesmogelijkheden

 • signaleert adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende en draagt (eventueel) uitgewerkte oplossingen aan
 • informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cliënt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt
 • legt cliëntbezoeken af
 • promoot de totale dienstverlening van het kantoor bij de cliënt

verwerft adviesopdrachten

 • ondersteunt bij de inventarisatie van de (potentiële) behoefte bij cliënten aan de hand van hun huidige en toekomstige (financiële) positie in de markt en toekomstige ontwikkelingen/trends en bespreekt dit met de leidinggevende
 • bezoekt (eventueel samen met de leidinggevende) cliënten en onderhoudt contact met ze vanuit een commercieel oogpunt
 • draagt mede zorg voor omzetverhoging binnen de eigen cliëntenportefeuille
 • draagt mede zorg voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen

verricht ondersteunende werkzaamheden

 • verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Jurist of Senior Jurist/Jurist-Medewerker
 • verricht na verloop van tijd onder begeleiding lichtere/minder complexe advieswerkzaamheden
 • handelt overeenkomstig de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
 • geeft ondersteuning bij procedures
 • is aanspreekpunt voor andere medewerkers binnen het kantoor inzake bedrijfsjuridische aspecten

verzorgt bedrijfsjuridische adviezen

 • concipieert en handelt zelfstandig bedrijfsjuridische adviezen af van lichte / minder complexe aard met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
 • bedenkt oplossingen en juridische constructies
 • stelt bezwaarschriften op en biedt ondersteuning bij procedures

stelt conceptcontracten/overeenkomsten op

 • concipieert contracten en overeenkomsten
 • beoordeelt conceptovereenkomsten
 • bedenkt oplossingen

teambijdrage

 • levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team
 • signaleert waar collega’s elkaar kunnen versterken
 • participeert in interne projectgroepen
 • geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega’s en stagiairs
 • is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling

 • intern: streeft naar aanleiding van de contacten met cliënten kwaliteitsbehoud en -verbetering na van de dienstverlening en interne processen. Levert een bijdrage aan de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de eigen kantoorsituatie
 • extern: geeft een eerste aanzet voor de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige relatienetwerk en breidt het uit door deel te nemen aan externe activiteiten

Over het bedrijf

Hermans & Partners kan ondernemers ondersteunen bij alle uitdagingen die zij tijdens het ondernemen ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle ondernemers op minimaal drie van de vier zakelijke uitdagingen (strategie, communicatie, operationeel en financieel) goed presteren. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers veelal maar op twee van die uitdagingen goed presteren. Hoe succesvol zou uw organisatie zijn als u één partij kan inschakelen, die -door middel van bewezen expertise- u kan ondersteunen in uw zakelijke uitdagingen?

Wat wij vragen

Opleiding

 • afgeronde opleiding Nederlands Recht of bezig met de afrondende Master
 • houdt vakkennis bij
 • dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties
 • heeft aanvullende cursussen/opleidingen gevolgd dan wel volgt aanvullende cursussen/ opleidingen op het gebied van communicatieve vaardigheden, commercie en cliëntadvisering

Competenties

 • analytische vaardigheden
 • nauwkeurigheid
 • vakkennis
 • adviesvaardigheden
 • initiatief
 • commercie
 • contactuele vaardigheden en flexibiliteit
 • cliëntgerichtheid
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • onafhankelijkheid in oordeelsvorming
 • respect en integriteit
 • kwaliteits- en resultaatgerichtheid

Resultaatgebieden:

 • werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat
 • oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid
 • zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk
 • zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn
 • kan zich onafhankelijk van de cliënt opstellen
 • is (toekomstig) partner in business
 • Intern: tracht mee te denken over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende
 • Extern: tracht te focussen op denken en wensen van de cliënt, tracht te begrijpen wat hem bezighoudt en aan welke diensten behoefte is

Wat wij bieden

Wij bieden een geweldige en veelzijdige functie met hele mooie projecten. En alles om te groeien binnen deze functie naar Jurist en binnen deze mooie organisatie. En natuurlijk een passend salaris en andere zaken die je nodig hebt om je functie goed en succesvol uit te oefenen.

Spreekt deze baan je aan?

Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt. wim@peakman.nl of 06-22474845

Zorg ervoor dat werkgevers je kunnen vindenUpload je cv