Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
  • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
  • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
  • Verschijn langer bij meer kandidaten

Eerlijke werving: wat betekent de vergewisplicht voor werkgevers in het mkb?

Op 24 maart 2023 heeft de Tweede Kamer de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen. De wet is op het moment van schrijven in behandeling bij de Eerste Kamer. Als deze wet wordt goedgekeurd, zul je als werkgever te maken gaan krijgen met de ‘vergewisplicht’. In dit artikel vind je meer informatie over wat dit voor jou als werkgever in het mkb kan gaan betekenen en welke invloed deze nieuwe plicht straks heeft op je wervingsprocessen. 

Vacature plaatsen

Wat houdt de Wet toezicht gelijke kansen in en wat is vergewisplicht?

De term ‘vergewisplicht’ bestaat al langer en werd eerder vooral gebruikt in de zorgsector. In dat geval ging het over de verplichting van zorgaanbieders op het onderzoeken van de geschiktheid van nieuw aan te nemen zorgverleners. De vergewisplicht waar in dit artikel over gesproken wordt, heeft een andere betekenis. De plicht is namelijk onderdeel van de nieuwe Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Als deze wet in werking treedt, wordt elke werkgever in Nederland ertoe verplicht om zijn wervingsprocedures zo objectief mogelijk te doorlopen. Het belangrijkste doel is gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor alle sollicitanten, ongeacht hun achtergrond, bevorderen. 

Van gevoel naar ratio

Het idee achter deze nieuwe wet gaat in tegen de ‘cultural fit’, een veelgebruikt begrip bij werving en selectie. Hierbij analyseren wervingsmanagers en recruiters of een sollicitant goed bij de organisatie past. De perfecte kandidaat sluit in gedrag, stijl en werkwijze perfect aan bij de rest van het team. Het nadeel van deze benadering is de subjectiviteit ervan. Bovendien kan het leiden tot serieuze gemiste kansen. Want iemand kan op gevoel misschien afwijken van de norm, maar daarom juist een interessante aanvulling vormen voor je organisatie. In het ergste geval werkt focus op de cultural fit (misschien onbedoeld, maar toch) arbeidsmarktdiscriminatie in de hand. 

Lees meer: Vergeet de cultural fit! Toegevoegde waarde, dat is waar het om gaat.

De nieuwe wet moet dus gaan zorgen voor eerlijke selectiekansen en uitsluiting en discriminatie op basis van voorkeuren uitbannen. Dit artikel is, zoals gezegd, gericht op een specifiek onderdeel van deze wet, namelijk de vergewisplicht. 

De definitie van vergewisplicht volgens de wet

In de wet die nu bij de Eerste Kamer ligt staat dat als een werkgever andere partijen dan zijn eigen werknemers laat meedoen in het proces van werving en selectie, de werkgever moet zorgen dat die andere partijen ook actief handelen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Het moet duidelijk zijn dat de manier waarop mensen worden geworven en geselecteerd gebaseerd is op eisen die passen bij de functie, dat het proces helder en controleerbaar is, en dat het systematisch en objectief is opgezet. De arbeidsinspectie zal, als de wet in werking treedt, gaan controleren op naleving van deze verplichting. 

Aan welke andere partijen moet je denken?

De vergewisplicht stelt dus dat je als werkgever moet controleren of de partijen waar je mee samenwerkt niet discrimineren. Maar wie zijn die andere partijen dan? Allereerst kun je denken aan externe dienstverleners voor arbeidsbemiddeling, zoals recruiters, uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Ingehuurde uitzendkrachten moeten de vergewisplicht kennen en discriminatie door opdrachtgevers melden. Maar ook software van externe aanbieders mag niet leiden tot arbeidsmarktdiscriminatie. 

Wat wordt er precies van je verwacht?

De grote vraag is: wat gaat er, als deze wet erdoor komt, van jou als mkb-werkgever verwacht worden? Heel duidelijk is dit helaas nog niet. In het wetsvoorstel staat dat je je ervan moet vergewissen dat er, voor zover je redelijkerwijs kunt beoordelen, geen arbeidsmarktdiscriminatie plaatsvindt bij de partijen en systemen waar je mee werkt. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst? Dan hoef je hiervan geen administratie bij te houden. Maar je moet bij controle wel kunnen laten zien dat je je aan de vergewisplicht houdt. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt er wel een administratieplicht. Documenten die aantonen dat de organisatie haar verplichtingen is nagekomen moeten minimaal drie jaar bewaard worden. 

Wat valt er onder arbeidsmarktdiscriminatie?

Om helder te krijgen wat het dan precies is waarop je moet gaan controleren, heeft de overheid in het wetsvoorstel ook een definitie van arbeidsmarktdiscriminatie gegeven. Deze luidt als volgt:

Arbeidsmarktdiscriminatie: verboden onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd als bepaald bij en krachtens de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid of de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Gerelateerd: Hoe waarborg je gelijke behandeling van je werknemers en gelijke beloning bij gelijkwaardig werk?

Hoe nu verder?

De nieuwe wet legt voornamelijk de focus op iets wat je als goed werkgever toch al zou moeten doen. Want niemand wil discrimineren, en er zijn waarschijnlijk maar weinig werkgevers te vinden die bewust mensen uitsluiten. Maar, zoals gezegd, sluipt het er soms onwillekeurig toch in. Wervingsmanagers en recruiters kijken allemaal vanuit hun eigen perspectief naar de wereld en de mensen om hen heen. Beslissingen worden nog te vaak op basis van gevoel gemaakt. Door het hele werving- en selectieproces objectiever te maken en kandidaten puur te gaan beoordelen op hun kennis, ervaring en competenties, kom je vanzelf een heel eind. 

Hoe het verder gaat lopen met de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is, zeker nu we te maken hebben met een demissionair kabinet, onduidelijk. Maar, zodra er belangrijk nieuws te melden is dat gevolgen zal hebben voor jou als werkgever, zul je het vinden op dit platform.

Wil je alvast meer lezen over het vinden en vasthouden van professionals voor je bedrijf? Op Indeed Inspiration vind je een uitgebreid overzicht van artikelen die gericht zijn op werkgevers. Je leest hier de beste tips, tricks en adviezen over onder andere recruitment, talentmanagement en de toekomst van werk. 

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.