Houd er rekening mee dat deze veelgestelde vragen alleen bedoeld zijn als hulpmiddel. Dit gedeelte is geen volledige toelichting of juridisch advies en vormt geen aanvulling op de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Indeed vormen, en vervangt deze Algemene voorwaarden ook niet. We raden u aan om de betreffende voorwaarden helemaal door te lezen.

 

Hoe gaat Indeed om met privacy?

Indeed hecht veel waarde aan de privacy van zijn gebruikers.  We hebben aanzienlijke investeringen gedaan om een wereldwijd privacykader op te stellen dat ervoor zorgt dat privacy door ontwerp een integraal onderdeel wordt van onze productontwikkelingscyclus en dat al onze gebruikers dezelfde rechten geeft als het gaat om het inzien en het verwijderen van hun persoonsgegevens. 

We hechten veel waarde aan het vertrouwen dat werkzoekenden in ons stellen bij het vinden van een geweldige baan, evenals het vertrouwen dat werkgevers in ons stellen bij het vinden van goede kandidaten. Ons Privacybeleid en Privacycenter helpen ons om dit vertrouwen te behouden door al onze gebruikers uitgebreid inzicht te geven in de soorten informatie die we verzamelen en in de manier waarop we die informatie gebruiken en openbaar maken om onze producten en diensten overal ter wereld te kunnen leveren.

Hoe verwerkt Indeed gebruikersgegevens?

In het Privacybeleid van Indeed (bijvoorbeeld artikel 4: Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens) wordt beschreven hoe Indeed persoonsgegevens verwerkt en wat het doel hiervan is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van gegevens om Indeed-producten te verbeteren, gebruikersvoorkeuren te bepalen, fraude te ontdekken, evenals gebruik voor bepaalde marketingdoeleinden.

Hoe deelt Indeed gebruikersgegevens met gelieerde bedrijven?

Zoals wordt beschreven in ons Privacybeleid, deelt Indeed bepaalde gebruikersgegevens met gelieerde bedrijven om de volgende redenen:

 • om het zoek- en wervingsproces te verbeteren, doordat Indeed meer werkzoekenden attent kan maken op meer vacatures en werkgevers;
 • om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren; en
 • om onze gebruikers meer veiligheid te kunnen bieden. 

Het HR Tech Privacycenter helpt ons om gebruikers in te lichten over de belangrijkste privacywaarden van Indeed en bepaalde praktijken ten aanzien van het uitwisselen van gegevens tussen aan Indeed gelieerde bedrijven en merken. 

Wat is de AVG? 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd in de Europese Unie (EU).  Met de AVG werd een omvangrijk kader opgezet ter bescherming van de persoonsgegevens van individuen, door te beschrijven wat de rechten van individuen en de plichten van bedrijven zijn met betrekking tot transparantie, beveiliging en verantwoording bij het verwerken van persoonsgegevens.

Wat doet Indeed om de AVG na te komen?

De AVG biedt mensen meer rechten en bescherming en legt nieuwe verplichtingen op aan bedrijven met betrekking tot de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. We houden graag rekening met wat goed is voor onze gebruikers en hebben daarom wijzigingen doorgevoerd om aan de AVG en de bijbehorende beginselen te voldoen.

Het voor alle gebruikers eenvoudig toegankelijke Privacybeleid van Indeed biedt gebruikers duidelijke informatie over de persoonsgegevens die Indeed verzamelt en de verschillende verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd.

Indeed maakt ook gebruik van de van toepassing zijnde privacyprincipes en heeft bepaalde wijzigingen doorgevoerd ter ondersteuning van andere rechten van gebruikers en om aan al onze plichten te voldoen. Een paar van deze veranderingen worden hierna uiteengezet.

 • We zullen steeds transparanter werken en onze gebruikers steeds meer inlichten om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • We zullen de individuele rechten waarborgen die bij de AVG zijn ingevoerd, met inbegrip van het recht van personen om op verzoek toegang te verkrijgen tot hun persoonsgegevens en/of deze te verwijderen.
 • Alle gebruikers van Indeed wereldwijd kunnen gebruikmaken van deze rechten.
 • We blijven ons inzetten voor de 'privacy by design and default'-aanpak door de privacyprincipes uit de AVG consistent toe te passen en een privacyvriendelijke aanpak te hanteren bij het bouwen en aanbieden van onze producten en diensten.

Wat is de CCPA?

Op 1 januari 2020 is in CaliforniĆ« de California Consumer Privacy Act (CCPA) ingevoerd.  De CCPA is het eerste privacykader in zijn soort in de Verenigde Staten (VS) en brengt nieuwe transparantienormen met zich mee voor bedrijven die persoonsgegevens verzamelen van inwoners van CaliforniĆ«.  De CCPA geeft inwoners van CaliforniĆ« nieuwe consumentenrechten met betrekking tot de inzage in en verwijdering van hun persoonsgegevens die door bedrijven zijn verzameld en zorgt voor veranderingen in de manier waarop bedrijven verantwoording moeten afleggen voor bepaalde overdrachten van persoonsgegevens van inwoners van CaliforniĆ«.

Wat doet Indeed om de CCPA na te komen?

Indeed heeft een aantal maatregelen getroffen om aan deze nieuwe wet, en andere wetten, te voldoen door voort te bouwen op het bestaande privacykader van Indeed. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • het bevorderen van de transparantie van het uitgebreide Privacybeleid van Indeed met een nieuw overzicht, dat een korte omschrijving bevat van de typen gegevens die Indeed verzamelt en hoe Indeed die gegevens gebruikt en openbaar maakt; 
 • de lancering van een nieuw Privacycenter, dat gebruikers meer inzicht biedt in de relatie tussen Indeed en daaraan gelieerde entiteiten en merken; 
 • de uitbreiding van de infrastructuur van Indeed voor het indienen van aanvragen met betrekking tot consumentenrechten, met een nieuw aanvraagformulier en een gratis telefoonnummer voor het indienen van aanvragen, en een betere manier om gegevens in kaart te brengen; en
 • het plaatsen van nieuwe links op de Website van Indeed naar informatie over de definitie van de 'verkoop' gebruikersgegevens volgens de CCPA en de regels in de CCPA.

Artikel 13 van het Privacybeleid van Indeed bevat meer informatie voor inwoners van Californiƫ.

Draagt Indeed gegevens over op een manier die mogelijk als een 'verkoop' wordt beschouwd volgens de CCPA?

Klik hier voor een toelichting.

Hoe handelt Indeed de overdracht van persoonsgegevens uit de EU af?

Indeed helpt mensen om werk te vinden met een in de Verenigde Staten ontworpen en ontwikkeld systeem. Om mensen te kunnen helpen bij het vinden van de baan waar ze naar zoeken, is de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland naar de VS en andere landen onvermijdelijk. Indeed zet diverse wettelijk vereiste mechanismen in voor het waarborgen van de passende bescherming van buiten de EU overgedragen persoonsgegevens. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor Indeed Ireland, dat bepaalde persoonsgegevens van de EU en Zwitserland doorgeeft aan Indeed Inc. in de VS. Indeed Inc. verzamelt, gebruikt en bewaart de persoonsgegevens die wordt doorgegeven van EU-lidstaten en Zwitserland naar de VS overeenkomstig de richtlijnen van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild. Indeed Inc. heeft verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild wat betreft kennisgeving, keuze, verantwoordingsplicht bij verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, en doelbinding, toegang, beroep, naleving en aansprakelijkheid. Meer informatie over de naleving van de Privacyschild-richtlijnen door Indeed Inc. vindt u in artikel 11 van ons Privacybeleid. Klik hier voor meer informatie over de Privacyschild-richtlijnen en klik hier om onze verklaring in te zien.

Bij de doorgifte van gegevens past Indeed Ireland, naast de Privacyschild-richtlijnen, ook overeenkomsten toe die bescherming bieden zoals vastgelegd in hoofdstuk V (en artikel 28, waar relevant) van de AVG. Dit hoofdstuk bevat de gegevensbeschermingseisen van de EU, die waarborgen dat de doorgifte van persoonsgegevens afdoende wordt beschermd.

Welke gegevens draagt Indeed over aan serviceproviders?

Indeed kan gebruikmaken van externe serviceproviders voor zijn activiteiten om de Website en diensten, producten en functies te verbeteren, om gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te optimaliseren. Deze serviceproviders kunnen toegang krijgen tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing en noodzakelijk. Deze bedrijven zijn ook verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.

We maken om een aantal redenen gebruik van externe serviceproviders: om de diensten die we aan u leveren, te verbeteren; om kwaliteit te waarborgen en gebruikers te beschermen; om betalingen (indien relevant) mogelijk te maken; om gebruikersaanmelding via externe accounts mogelijk te maken; of om inzicht te krijgen in het gebruikerstraject en dit te optimaliseren.

Welke gegevens worden met externe partijen gedeeld wanneer een gebruiker de Indeed-app installeert?

Wanneer u de Indeed-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde serviceproviders. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde services en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke ID delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Indeed-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. Indeed kan hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door: (i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op Indeed terechtkomen; (ii) de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker Indeed heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze serviceproviders. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van Indeed en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Voorbeelden van de soorten technologie die hiervoor kunnen worden gebruikt, zijn pixels, JavaScript-fragmenten en cookies.

Hoe kunnen personen een verzoek indienen voor inzage in hun persoonsgegevens?

Gebruikers van Indeed kunnen het grootste deel van hun door Indeed bewaarde Persoonsgegevens op de Website inzien. 
Als u vragen of klachten heeft, raden wij u aan om via deze link contact met ons op te nemen.  U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Indeed over u bewaart, in te zien. Dit wordt nader omschreven in artikel 10.4 van ons Privacybeleid.

Hoe kunnen personen een verzoek indienen voor verwijdering van hun persoonsgegevens?

Indeed-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij raden u ook aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Indeed over u bewaart, te laten verwijderen. Dit wordt nader omschreven in artikel 10.5 van ons Privacybeleid.

Hoe kunnen personen een beroep doen op andere rechten waarop zij aanspraak maken volgens de AVG?

Indeed-gebruikers kunnen een beroep doen op hun recht om persoonsgegevens te corrigeren of op hun rechten om het verwerken van persoonsgegevens te beperken of om er bezwaar tegen te maken. Als u een dergelijk verzoek heeft, raden we u aan via deze link contact met ons op te nemen, of dit te doen op de manier die wordt beschreven in artikel 10.1 en 10.2 van ons Privacybeleid.

Hoe meld ik mij af voor marketingberichten van Indeed?

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail van Indeed, klikt u op 'Afmelden voor deze e-mail' (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht. 

Als u al uw vacature-alerts wilt aanpassen, klikt u op 'Mijn abonnementen beheren' (of een soortgelijke actie) om uw abonnementen te bewerken. U kunt uw abonnementen (voor vacature-alerts, aanbevolen vacatures en andere meldingen) ook bekijken en bewerken via het dashboard van uw account. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice van Indeed.

Bovendien kunt u zich voor alle marketingberichten afmelden of uw toestemming intrekken voor op toestemming gebaseerde verwerking, door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (haal de spaties weg bij het versturen van de e-mail). Geef in uw bericht aan waarvoor u zich wilt afmelden of uw toestemming wilt intrekken. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inwilligen.

Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten.

Hoelang bewaart Indeed persoonsgegevens?

Indeed bewaart persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of verwerkt, zoals beschreven in ons Privacybeleid, of voor zover noodzakelijk om aan wettelijke vereisten te voldoen. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht bewaren we, bijvoorbeeld, de documentatie van bedrijfstransacties en/of bedrijfsrelaties. Wanneer we de persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren om bovenstaande redenen, verwijdert Indeed deze gegevens overeenkomstig de geldende wettelijke vereisten. 

Welke veiligheidsmaatregelen heeft Indeed getroffen?

Indeed streeft naar het gebruik van redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot, en openbaarmaking, vernietiging en onopzettelijk verlies van Persoonsgegevens die Indeed beheert, hoewel geen enkele methode voor overdracht via het internet of digitale opslagmethode 100% veilig is.  De methoden die Indeed hanteert, variĆ«ren afhankelijk van de aard van de gegevens, de context waarin de gegevens worden verwerkt, de risico's die de gegevensverwerking met zich meebrengt en de beschikbare technologieĆ«n. 

Indeed Inc. is voor gegevensoverdrachten gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild en voldoet aan de toepasselijke Privacyschild-beginselen. Het voldoet ook aan de AVG-vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens aan de aan Indeed gelieerde bedrijven en aan derden.

Voor meer informatie over een aantal van de maatregelen die we treffen en voor advies over maatregelen die u kunt treffen om uw informatie te beveiligen tijdens uw traject als werkzoekende, gaat u naar onze pagina over beveiliging

Is de AVG van invloed op mijn huidige gebruik van Indeed CV?

Cv's die op 'openbaar' zijn ingesteld, blijven beschikbaar, zoals dat wordt beschreven in onze voorwaarden. Indeed heeft, zoals hierboven beschreven, de nodige veranderingen aangebracht om rechtmatige verwerking krachtens de AVG te waarborgen.

Voldoet Indeed aan de internationale regels voor privacy? 

Indeed neemt de privacy van zijn gebruikers bijzonder serieus en zet aanzienlijke middelen in als onderdeel van onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat nauwlettend toezicht op ontwikkelingen in internationale privacyregelgeving en inspanningen om deze regelgeving na te leven. We hechten veel waarde aan het vertrouwen dat werkzoekenden in ons stellen bij het vinden van een baan, evenals het vertrouwen dat werkgevers in ons stellen bij het vinden van goede kandidaten. In ons Privacybeleid staat wat we doen om dit vertrouwen te behouden en om de gegevens van onze gebruikers te beschermen.

Wat is de hoofdvestiging van Indeed voor de toepassing van de AVG?

Zoals bepaald in het Privacybeleid van Indeed, worden de persoonsgegevens van onze Europese werkzoekenden en werkgevers overgedragen aan Indeed Ireland Operations Limited ('Indeed Ireland'). De hoofdvestiging van Indeed voor de toepassing van de AVG is in Ierland en de belangrijkste toezichthoudende autoriteit is de Irish Data Protection Commission.

Wat voor privacymaatregelen heeft Indeed getroffen om zich voor te bereiden op brexit?

Indeed heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruikers goed beschermd blijven. Zo heeft Indeed, waar relevant, gegevensoverdracht- en verwerkingsovereenkomsten opgesteld om overdrachten van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk te beschermen in het geval dat dat rechtsgebied gaat afwijken het Europese stelsel voor gegevensbescherming.