Laatst bijgewerkt: 31 januari 2024

Toepasselijkheid

Deze pagina en het beleid, de procedures en de informatie op deze pagina zijn uitsluitend voor gebruikers in de Europese Unie (‘EU’), hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van Indeed in de EU, en zijn niet van toepassing op gebruikers in andere delen van de wereld. 

Informatie over het aantal maandelijkse actieve ontvangers van onze service in de EU 

Gegevensclaim: gemiddeld circa 40,5 miljoen maandelijks actieve ontvangers van de service van Indeed Ireland Operations Limited in de EU

Interne gegevens van Indeed voor juli-december 2023

Rapportagemethode 

Bij het berekenen van het globale gemiddeld aantal maandelijkse actieve ontvangers van de service van Indeed Ireland Operations Limited in de EU, namen we het aantal unieke bezoekers voor gebruikers in de EU en hebben we dit aantal ontdubbeld door het aantal gebruikers dat op meerdere apparaten was ingelogd, hiervan af te trekken. In deze context betekent ‘de service van Indeed Ireland Operations Limited’ de websites Indeed, SimplyHired en Gigajob. Publishers van vacatures afkomstig van Indeed of andere sites die verbinding maken met onze API’s om vacatures op te halen en weer te geven aan hun gebruikers, vallen hier niet onder. Voor de berekening van het gemiddelde hebben wij van zes maanden het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 gebruikt.

Commerciële communicatie

Volgens de Algemene voorwaarden van Indeed is commerciële communicatie verboden op onze site. Als u wilt verklaren dat de content die u aan Indeed heeft verstrekt commerciële communicatie is of bevat, kunt u dat hier doen. Content die door u is aangemerkt als commerciële communicatie kan zonder kennisgeving van onze site worden verwijderd. 

Transparantierapport

Indeed biedt regelmatige transparantie-updates waarin wordt uiteengezet welke maatregelen we nemen om onze community te beschermen, hoe we informatieaanvragen afhandelen met betrekking tot gegevens van leden, en waarin we informatie geven over onze moderatiepraktijken. 

Uiterlijk februari 2025 zal het eerste transparantierapport van Indeed uitkomen, gewijd aan de Digital Services Act (‘DSA’). Raadpleeg voor uitgebreide inzichten in Indeeds toewijding aan transparantie ons meest recente overkoepelende Transparantierapport.

Melden van illegale content en actiemechanisme

Gebruikers kunnen verdachte illegale content hier melden aan Indeed via de online portal voor veiligheidsrapportage. Indeed-moderators controleren elke melding volledig en informeren de gebruiker die de content heeft gemeld over de beslissing van Indeed met betrekking tot die content. Gebruikers die content hebben gemeld, hebben ook de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van Indeed. 

Mechanismen voor klachtenafhandeling

Gebruikers die ontevreden zijn met een beslissing van Indeed naar aanleiding van een melding van verdachte illegale content via de online portal voor veiligheidsrapportage of een beslissing van Indeed om content te beperken, te verwijderen of hiertoe de toegang op te heffen; om een service op te schorten of te beëindigen; of om een account op te schorten of te beëindigen, kunnen een klacht indienen. De periode van zes maanden begint op de dag dat de gebruiker op de hoogte is gesteld van de beslissing. We vragen gebruikers de volgende informatie op te nemen in hun klachtenformulier: e-mailadres, referentienummer en de specifieke redenen voor de klacht, met inbegrip van waarom de gebruiker het oneens is met de beslissing van Indeed. 

Geschillenbeslechting buiten de rechtbank

Instanties voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank, zoals beschreven in artikel 21 van de DSA, zijn onafhankelijke instanties met de bevoegdheid de zaken te onderzoeken die aan hen zijn voorgelegd. Volgens de DSA is elke lidstaat verplicht een instantie voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank in te stellen. 

Op de meest recente publicatiedatum van deze pagina, zijn er geen instanties voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank ingesteld. 

Mechanismen voor contentmoderatie

Het Trust & Safety-team van Indeed streeft ernaar werkzoekenden en werkgevers te beschermen tegen fraude en kwaliteitsschendingen en implementeert daartoe automatische en handmatige systemen om frauduleuze accounts te identificeren en te verwijderen, evenals content gegenereerd door gebruikers die niet voldoet aan het beleid en de Algemene voorwaarden van Indeed. Indeed definieert fraude als accounts of vacatures die werkzoekenden of werkgevers targeten met kwaadaardige acties of activiteiten die de wet overtreden.  Informatie over het volledige beleid van Indeed is hier beschikbaar. 

Indeed heeft regels ingesteld waarmee mogelijk problematische accounts automatisch worden gemeld zodat onze moderators ze kunnen controleren. Ons Trust & Safety-team maakt proactief gebruik van verschillende tools en hun expertise om accounts te identificeren die mogelijk door het automatische systeem over het hoofd worden gezien. 

Gebruikers kunnen ook proactief mogelijke frauduleuze accounts en alle andere door gebruikers gegenereerde content op het platform melden, waaronder vacatures, content op bedrijfspagina’s en berichten.  Deze meldingen worden gecontroleerd door getrainde moderators.

Indeed beschermt werkzoekenden ook door ervoor te zorgen dat de vacatures die op onze website worden geplaatst van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. We plaatsen alleen openstaande vacatures op de site en bijvoorbeeld geen trainingen of verlopen vacatures. Vacatures moeten een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de rol bevatten, mogen geen beledigende of ongeoorloofde content bevatten en moeten voldoen aan de andere criteria die hier worden vermeld.

Net zoals voor frauduleuze accounts beschikt Indeed over triggers die automatisch detecteren wanneer door gebruikers gegenereerde content niet aan ons beleid en onze standaarden voldoen, waarna ze handmatig worden gecontroleerd. Als een vacature kan worden bijgewerkt, geven we feedback en verwijzen we de werkgever door naar het Helpcenter voor werkgevers om de vacature te verbeteren. Bovendien kunnen gebruikers vacatures die mogelijk problematisch zijn rapporteren via de link ‘Vacature rapporteren’ onderaan een vacature. Aan de hand van deze gerapporteerde vacatures verbeteren we voortdurend de naleving van ons beleid.

Het moderatieteam van Indeed bestaat uit meer dan 1000 externe leveranciers en een robuust team van meer dan 120 Trust & Safety-professionals.  Onze moderators bevinden zich wereldwijd in 12 verschillende landen en ondersteunen zowel klanten als werkzoekenden in 27 talen en 186 unieke workflows binnen de systemen van Indeed.  Deze analisten en leveranciers doorlopen rigoureuze en speciale training, zowel voorafgaand aan als tijdens het werk, om de integriteit van onze systemen te waarborgen en onze gebruikers te beschermen in elke stap van het recruitmentproces. 

Contact opnemen 

Gebruikers 

Indeed heeft een speciale contactpersoon aangewezen voor gebruikers die werkgevers zijn en voor gebruikers die werkzoekenden zijn. Als u een werkzoekende bent, neem dan contact op met het Helpcenter voor werkzoekenden. Werkgevers kunnen met ons contact opnemen via het Helpcenter voor werkgevers

Als u een gebruiker in de EU bent en u verdachte illegale content wilt melden, kunt u dit doen via onze online portal voor veiligheidsrapportage

Rechtshandhaving 

Rechtshandhavings- en justitiële of administratieve instanties die aan Indeed een bevel willen opleggen om actie te nemen tegen illegale content overeenkomstig artikel 9 van de DSA kunnen contact met ons opnemen via onze portal voor rechtshandhavingsverzoeken. Alle verzoeken moeten voldoen aan de vereisten van artikel 9(2) van de DSA.

Rechtshandhavings- en justitiële of administratieve instanties die aan Indeed een bevel willen opleggen om informatie te verstrekken overeenkomstig artikel 10 van de DSA kunnen contact met ons opnemen via onze portal voor rechtshandhavingsverzoeken. Alle verzoeken moeten voldoen aan de vereisten van artikel 10(2) van de DSA. 

Zie voor verdere informatie over en instructies voor het indienen van een verzoek ter verstrekking van gebruikersgegevens, de Indeed Government/Law Enforcement Data Request Guide. We antwoorden op verzoeken om gebruikersinformatie na ontvangst van een geldig en duidelijk omschreven wettelijk verzoek.

Als u de informatie heeft gecontroleerd en klaar bent om een verzoek in te dienen, neem dan contact met ons op via onze portal voor rechtshandhavingsverzoeken met alle relevante documentatie. Uw verzoek wordt ter controle doorgestuurd naar het Law Enforcement Response-team van Indeed. 

Europese Commissie 

De enige contactpersoon voor directe communicatie met de Europese Commissie, autoriteiten van afzonderlijke lidstaten en de Europese raad voor digitale diensten is DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.   

De voorkeurstaal voor communicatie met deze contactpersoon is Engels. Vermeld uw volledige naam en de naam van de autoriteit in de EU namens welke u contact opneemt met Indeed. Het e-mailadres dat u gebruikt moet herkenbaar zijn te herleiden naar de betreffende autoriteit in de EU. 

Deze contactpersoon is gereserveerd voor communicatie met de bovengenoemde autoriteiten. Indeed reageert niet op andere e-mails die worden verstuurd naar deze contactpersoon.