Deze vacature is verlopen op Indeed
Mogelijke redenen zijn: de werkgever accepteert momenteel geen sollicitaties, is niet actief op zoek naar nieuwe medewerkers of is bezig met het beoordelen van sollicitaties

Account Manager: Vascular Access Management

Corsi Consulting Group LTD
4131 Vianen
Fulltime
Heeft in de afgelopen 30 dagen gereageerd op minimaal 75% van de sollicitaties, doorgaans binnen 3 dagen.

Locatie

4131 Vianen

Volledige vacaturetekst

Account Manager: Vascular Access Management (Netherlands)

Company name: confidential (one of the world's largest international medical technology companies)

Compensation: Commensurate with experience and qualifications

On site work location: Vianen, Utrecht, Netherlands (flexible work from home days)

Job Description: You are responsible for the sales and growth of the products belonging to the Vascular Access Management portfolio. You execute the VAM strategy in line with the business objectives. Key to that approach of different target groups within the hospital is solution selling as part of innovative products. You support existing and new customers to achieve sales objectives. You will coordinate with Account Managers from Oncology and push sales referrals towards deal closure.

Main responsibilities will include:

 • Execution of sales strategy in line with objectives
 • You are able to build up and to invest in a long-term-relationship with the customer
 • Work closely with other Account Managers (from different businesses) and Clinical Consultants
 • Apply your daily activities through a project-based approach, embedded in the “BD Way of Selling”.
 • Achieve financial and project regional targets.
 • Execution of all sales activities from product presentation, trials, handling contract negotiations
 • Provide field support and training to clinical professionals or coordinate support by clinical team

About you

 • You have a Bachelor level and background, preferably nurse or similar
 • Min. 3-5 years sales experience in a commercial environment, preferably within the Medical Device industry
 • Highly motivated, hard-working and result driven
 • Excellent and influencing communication and presentation skills
 • A proactive & entrepreneurial mindset with the ability to network & build long-term customer relationships
 • Proficiency in Dutch & English

Accountmanager: Vasculair Toegangsbeheer (Nederland)
Bedrijfsnaam: vertrouwelijk (een van 's werelds grootste internationale medische technologiebedrijven)
Verloning: In overeenstemming met ervaring en kwalificaties
Werklocatie op locatie: Vianen, Utrecht, Nederland (flexibele thuiswerkdagen)
Functieomschrijving: Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en groei van de producten behorend tot het Vascular Access Management portfolio. Je voert de VAM-strategie uit in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Sleutel tot die aanpak van verschillende doelgroepen binnen het ziekenhuis is het verkopen van oplossingen als onderdeel van innovatieve producten. Je ondersteunt bestaande en nieuwe klanten bij het behalen van verkoopdoelstellingen. Je coördineert met accountmanagers van Oncologie en stimuleert verkoopverwijzingen richting het sluiten van deals.
De belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn:
Uitvoering van de verkoopstrategie in lijn met de doelstellingen
Je bent in staat een langdurige relatie met de klant op te bouwen en te investeren
Werk nauw samen met andere accountmanagers (van verschillende bedrijven) en klinische consultants
Pas uw dagelijkse werkzaamheden toe via een projectmatige aanpak, ingebed in de “BD Way of Selling”.
Behaal financiële en projectregionale doelstellingen.
Uitvoering van alle verkoopactiviteiten vanaf productpresentatie, proeven, afhandeling contractonderhandelingen
Bied veldondersteuning en training aan klinische professionals of coördineer de ondersteuning door een klinisch team
Over jou
Je hebt een Bachelor niveau en achtergrond, bij voorkeur verpleegkundige of vergelijkbaar
Min. 3-5 jaar verkoopervaring in een commerciële omgeving, bij voorkeur binnen de Medical Device industrie
Zeer gemotiveerd, hardwerkend en resultaatgericht
Uitstekende en beïnvloedende communicatie- en presentatievaardigheden
Een proactieve en ondernemende mentaliteit met het vermogen om te netwerken en langdurige klantrelaties op te bouwen
Vaardigheid in het Nederlands en Engels

Job Type: Full-time

Pay: €1.00 - €2.00 per year

Application Question(s):

 • Do you have a bachelor's degree?
 • Do you have at least three years of related experience?
 • Are you proficient in Dutch and English?

Work Location: In person