Als werknemers één lichtpuntje zouden moeten noemen aan de hele coronacrisis dan zou het de extra flexibiliteit zijn die het thuiswerken heeft opgeleverd. Maar nu, anderhalf jaar later, is de lol er wel een beetje af. De hele dag in je pyjama rondlopen, online borrels, eindeloze zoom meetings, veel werkenden zijn er wel klaar mee. Na bijna twee jaar op afstand werken, voelen veel mensen zich opgebrand en eenzaam.

Gz-psycholoog Gijs Coppens deed onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor werkende Nederlanders. Hij ontdekte dat 33 procent van hen angstiger is dan voorheen. Met name drie groepen thuiswerkers worstelen met eenzaamheid: millennials, alleenstaande mannelijke vijftigplussers en mensen in gezinnen waarin de spanning oploopt. Voor werkgevers een belangrijk gegeven, want het ziet ernaar uit dat, ook na corona, thuiswerken bij veel organisaties een vast onderdeel van de HR-strategie zal blijven. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat hun medewerkers zich, ook als ze op afstand werken, gehoord en gewaardeerd voelen? We geven een aantal tips.

Creëer een sfeer van positiviteit

Het klinkt misschien als een open deur, maar toch gebeurt het in de praktijk nog veel te weinig. Zeker als fysieke ontmoetingen minder plaatsvinden. Bouw aan een positieve cultuur, waarin de focus ligt op wat goed gaat, in plaats van alleen te benoemen wat fout gaat of beter kan. Geef dagelijks positieve feedback, benoem successen en zet je medewerkers regelmatig in het zonnetje. Geef zelf het goede voorbeeld en stimuleer anderen in de organisatie je voorbeeld te volgen. 

Een compliment doet zoveel meer dan je misschien denkt. Het is als het ware de brandstof die de emotionele tank van je medewerkers bijvult. Pak het simpel aan. Het hoeft niet te gaan om grootse dingen. Prijs prestaties van medewerkers, zoals het bereiken van een mijlpaal of doel. Doe dit in één-op-één contact, maar ook en groupe tijdens teamvergaderingen, algemene bijeenkomsten of via interne communicatiekanalen. Hiermee bevestig je dat prestaties en vooruitgang belangrijk zijn, of ze nu groot of klein zijn. 

Een positieve cultuur versterkt het zelfvertrouwen van je medewerkers en bevestigt hun gevoel toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie. Het draagt bij aan hun werkgeluk, met alle positieve gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die zich gelukkig voelen op het werk tot 20% beter presteren, minder vaak ziek zijn, langer in dienst blijven en een grotere bijdrage leveren aan het team. 

Mindfulness en meditatie

Je kunt mensen ook helpen om te werken aan hun emotionele veerkracht. Mindfulness en meditatie zijn bewezen technieken die mensen leren om te gaan met lastige emoties. Bijvoorbeeld door middel van ademhalingstechnieken, te luisteren naar hun lichaam en de balans op te maken van wat er zich van binnen afspeelt. Dergelijke technieken kunnen werknemers helpen om te gaan met gevoelens van isolement als die zich tijdens de werkdag voordoen. 

Sommige werkgevers bieden hun medewerkers sinds de coronapandemie extra mogelijkheden aan in de vorm van fysieke workshops, meditatie- of yogalessen, maar ook gratis abonnementen op meditatie of mindfulness apps, of extra betaalde vrije tijd.

Hybride werkvormen

Er gaan steeds meer stemmen op om na te gaan of het nog wel zinvol is om terug te keren naar een situatie waarin iedereen fulltime op kantoor aanwezig is. Veel werkgevers geven aan ook voor de toekomst een beleid te overwegen waarin werknemers in plaats van dagelijks, slechts een paar dagen per week naar kantoor komen. 

Er is geen enige juiste manier. De invulling van de ideale werkvorm is voor iedere organisatie, voor ieder team en voor iedere werknemer anders en zal zich ook verder ontwikkelen in de tijd. Houd oog voor de individuele wensen van je mensen. Wie thuis geen geschikte werkplek heeft of zich vaak eenzaam voelt, zal graag meer tijd op kantoor doorbrengen. Anderen zullen juist liever geregeld thuis werken. 

Bekijk per team en voor de gehele organisatie hoe je de meest optimale vorm kunt realiseren. Feedback en regelmatige evaluaties zijn hierbij essentieel. Creëer een veilige omgeving waarin je open met elkaar kunt spreken over hoe het gaat, wat er nodig is om processen goed te laten verlopen en hoe het nog beter kan. Sta open voor suggesties en veranderingen en test verschillende scenario’s.

Maak gebruik van je emotionele intelligentie

Naast concrete acties en programma's is er nog een andere strategie die werkgevers elke dag in de praktijk kunnen brengen om de gevoelens van eenzaamheid en isolatie bij hun werknemers tegen te gaan: empathisch zijn.

De coronapandemie heeft behoorlijk wat impact op ons leven zowel zakelijk als privé. Heb hier oog voor en stel je als leidinggevende empathisch op. Verplaats je in medewerkers, ga actief op zoek naar de echte verhalen van mensen. Durf ook jezelf kwetsbaar op te stellen en wees open over je eigen uitdagingen en dilemma’s. Heb aandacht voor je team en de individuele medewerkers. Check regelmatig hoe het gaat, onderzoek wat voor iedereen persoonlijk goed werkt, houd rekening met de verschillende behoeften van mensen en creëer een omgeving waarin iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt.  

In deze tijden van schaarste is het vasthouden van waardevol talent in je organisatie één van de belangrijkste uitdagingen van werkgevers. Onze top 3 tips: heb oprecht aandacht voor het welzijn van je medewerkers, ondersteun hen waar mogelijk en creëer een bedrijfscultuur die een positieve houding stimuleert. Dit vergroot niet alleen de retentie van talent, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim, meer collegialiteit, een betere werksfeer.