De landelijke vacaturetrend ligt op dit moment nog maar zes procent onder het niveau van februari vorig jaar, voor de corona-uitbraak; een stijging van twee procent ten opzichte van vorige maand. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed.

“Na een lange dip kunnen we stellen dat de vacaturetrend bijna weer op het oude niveau is. Als het herstel op deze wijze doorzet, duurt het niet lang meer voordat we op dat punt belanden”, stelt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. “Het effect van de doorgevoerde versoepelingen komt nu deze maand nog duidelijker tot uiting in de cijfers.”

Uitzicht op vakantie geeft reissector een impuls

De hospitality- en toerismesector lijkt na donkere tijden eindelijk weer wat op te veren. De vacaturetrend is in de afgelopen maand met tien procentpunt toegenomen. Wel ligt de trend nog 35 procent lager dan in februari vorig jaar, vorige maand was dit zelfs 46 procent. Oude Veldhuis: “Een vakantie met vaccinatiepaspoort of testverklaring naar bestemmingen in Europa is opeens een reëel scenario geworden. Hierdoor lijkt de sector weer wat op te krabbelen.” 

De toerismesector rapporteert daarmee voor het eerst in maanden een positievere trend dan de horecasector, zij het minimaal. Voor de horecasector geldt nog steeds dat het herstel van vorige maand is doorgezet. “De heropening van het terras heeft daar natuurlijk onmiskenbaar een rol in gespeeld”, vertelt Oude Veldhuis. In maart nam de vacaturetrend in de horeca met 17 procentpunt toe, in de afgelopen maand ligt dat op vijf procentpunt. De vacaturetrend voor de horecasector ligt nog wel flink lager dan voor de crisis, namelijk 35 procent, net als voor de toerismesector het geval is.

Thuiszorg trekt aan, verpleegkundigen minder populair

Het aantal vacatures in de thuiszorg is in de afgelopen maand flink toegenomen: in maart lag de trend nog -50 procentpunt onder het niveau van voor de pandemie, in april is dit -28 procentpunt. Oude Veldhuis: “Dat de thuiszorg weer aantrekt heeft vermoedelijk te maken met de vaccinaties van thuiswonende ouderen. Zij zijn vanwege de vaccinaties eindelijk weer ontvankelijk voor thuishulp.”

De vraag naar verpleegkundigen is in de afgelopen maand wederom wat afgenomen (met 5 procentpunt), een ontwikkeling die sinds februari plaatsvindt. Wel ligt dit niveau nog 15,5 procent boven het niveau van voor de uitbraak van het virus. 

Werven om te werven

Bedrijven blijken hard op zoek naar intercedenten. De vacature voor intercedent, iemand die zich bezighoudt met het werven van personeel, behoort tot de snelst gestegen vacatures. “Het aantal vacatures voor deze functie is in de afgelopen maand met maar liefst 33 procent toegenomen. Dat is een teken dat het wervingsapparaat van organisaties een extra impuls krijg, en dat voorspelt goeds voor de werkgelegenheid”, aldus Oude Veldhuis.