Wist je dat het vermelden van salaris in je vacatureteksten niet alleen méér maar ook nog eens veel relevantere kandidaten oplevert? Toch wordt deze pullfactor nog maar weinig ingezet in recruitment.

Werkgevers en hr-managers staan voor een flinke uitdaging. Geschikte nieuwe medewerkers zijn met een lantaarntje te zoeken. De markt is oververhit en voor werkzoekenden liggen de banen voor het oprapen. Organisaties zetten sterk in op recruitment en halen alles uit de kast om nieuwe medewerkers aan te trekken. 

Indeed ontdekte een middel uit onverwachte hoek: salaristransparantie. Om te beginnen door in al vacatureteksten concrete informatie te geven over het salaris.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat online vacature-advertenties waarin het salaris wordt vermeld, kunnen leiden tot:

  • meer sollicitanten
  • betere kwaliteit van de kandidaten
  • kortere time-to-hire
  • een hogere recruitment ROI

Salaris als pullfactor in recruitment

Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group toont aan dat salaris voor het merendeel van de beroepsbevolking (55%) één van de belangrijkste pullfactoren is bij het zoeken naar een baan. Onderzoek van Indeed in de VS vult hierop aan dat maar liefst 75% aangeeft eerder geneigd is te solliciteren op een vacature waarbij de salarisrange bekend is.

Dé manier om je te onderscheiden van de concurrentie

Oké duidelijk. En toch .. ondanks deze cijfers en de enorme schaarste op de arbeidsmarkt, gebruiken nog maar weinig werkgevers deze kennis in hun voordeel. Uit Indeed data en onderzoek onder 500 Nederlandse werkgevers blijkt dat slechts 48 procent van alle Nederlandse vacatures salarisinformatie bevat.

Dat biedt kansen! Want wie het salaris wél vermeldt, kan zich hierdoor dus mooi onderscheiden van de rest van de markt. En nog wel met een onderdeel dat kandidaten enorm belangrijk vinden: het salaris. 

Meer resultaat voor recruitment

Concrete informatie noemen over het salaris. Het blijkt een game changer in recruitment. Werkzoekenden geven aan dat ze het belangrijk vinden. En ook recruiters merken het verschil. 

Meer sollicitaties

Het noemen van de salarisrange in vacatureteksten leidt tot 45% meer sollicitaties, zo blijkt uit data van Indeed. Begrijpelijk, want duidelijkheid over de beloning biedt kandidaten een stukje extra zekerheid en het geeft een indruk van de zwaarte en de waardering van de rol. Zeker als de beloning de verwachtingen overtreft, kan het veelbelovend talent dat twijfelt over de streep trekken toch te solliciteren.

Betere kwaliteit van kandidaten

Een salarisindicatie geven bij een vacature scheidt al op voorhand zogezegd het kaf van het koren. Of het nu te hoog is of te laag: wie zich niet aangesproken voelt, zal niet solliciteren. En dat bespaart recruiters en hiring managers veel werk en het voorkomt onnodige teleurstelling bij kandidaten.

Meer diversiteit in sollicitanten

Transparantie over salaris in vacatureteksten heeft nog een belangrijk voordeel. Wanneer een salarisrange wordt toegevoegd in de vacaturetekst, leidt dat namelijk tot een grotere verscheidenheid aan sollicitanten. Interessant voor iedere organisatie die streeft naar meer inclusie en diversiteit. 

Zo onderhandelen vrouwen minder vaak dan mannen over hun salaris. Duidelijkheid vooraf neemt alvast een drempel weg, maakt onderhandelen makkelijker en stimuleert zo gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Dit positieve effect geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor andere minderheidsgroepen in onze samenleving. Goed om te weten, want in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt moeten we alles uit de kast halen om elke vorm van talent aan te spreken en te betrekken. 

Het geven van informatie over salaris in vacatureteksten is een bewezen manier om hierin grote stappen te maken. 

Kortere time-to-hire

Salaristransparantie heeft niet alleen een positieve impact op de kwaliteit van de sollicitaties, maar ook op de snelheid van de werving. Wij zien in onze data dat partijen die salarisinformatie publiceren in vacatures, sneller een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Lagere recruitmentkosten

Vacatureteksten waarin het salaris wordt genoemd, hebben gemiddeld 25% lagere kosten per sollicitatie. Logisch, want je krijgt met hetzelfde advertentiebudget meer geschikte sollicitanten, je hoeft minder kandidaten af te wijzen en je hebt met jouw eerlijke en transparante bedrijfscultuur een streepje voor op andere werkgevers. Hierdoor kun je sneller de juiste nieuwe medewerkers aannemen en tegelijkertijd bijdragen aan het beleid van inclusie en diversiteit. 

Waardevol voor je werkgeversmerk

Helderheid over beloning. Het is goed voor recruitment, én voor je employer brand. Een organisatie die transparant is over salarissen, loopt voorop in de markt. Het geeft blijk van een open en eerlijke beloningsstructuur, die gelijk is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het heel bijzonder. Denk maar eens aan het feit dat in Europa vrouwen nog steeds 14% minder verdienen dan mannen die hetzelfde werk doen. Om nog maar te zwijgen van de positie van andere minderheidsgroepen. 

Duidelijkheid over salaris kan een positieve invloed hebben op de manier waarop werkzoekenden naar het bedrijf kijken. Vacatureteksten zijn een ideale manier om dit onderdeel van je werkgeversmerk te laden. Hierdoor laat je aan jouw arbeidsmarktdoelgroepen zien dat eerlijkheid, waardering en transparantie belangrijke waarden zijn in jouw organisatie. Een mooi staaltje van ‘show, don’t tell’. En stukken geloofwaardiger dan vage, gelikte bedrijfsvideo's en mooie PR-verhalen.

Ze komen eerder, ze blijven langer

Duidelijkheid over het salaris maakt niet alleen meer impact in recruitment, maar op het bedrijf in het algemeen. Openheid en eerlijkheid dragen immers bij aan een prettige bedrijfscultuur waarin mensen zich gezien en gewaardeerd worden. Het draagt bij aan goede onderlinge verhoudingen. Er is minder onrust, minder onzekerheid en minder scheve ogen. Medewerkers voelen zich meer verbonden met de organisatie en staan minder open voor aanbiedingen van andere werkgevers. In onderzoek van Indeed zegt 83% dat zij zich loyaler ten opzichte van hun werk voelen als hun werkgever hen eerlijk beloont. 

Unieke kans

Salaristransparantie is een gouden kans in een tijd waarin werkgevers over elkaar heen vallen om de beste talenten uit de markt te halen. De voordelen zijn talrijk: het zorgt voor meer sollicitaties, relevantere kandidaten en een sneller recruitmentproces. Bovendien draagt het bij aan een hechte bedrijfscultuur, medewerkerstevredenheid, inclusie en diversiteit. 

Wat houdt je nog tegen?