Persbericht

  • Wildgroei aan vacatures voor verzorgenden en pedagogisch medewerkers (+76%); voor timmermannen en loodgieters (-49%) neemt aantal vacatures juist structureel af. 
  • Vraag wordt veelal niet beantwoord: na twee maanden staat bijna helft van vacatures voor praktische beroepen nog open

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amsterdam, 7 mei 2024 –  Uit cijfers van Indeed, de grootste vacaturesite van Nederland, blijkt dat de vraag onder werkgevers naar mensen die een praktisch beroep kunnen uitoefenen sinds 2021 significant is gestegen en sindsdien structureel hoog is. Opmerkelijk is dat sommige praktische beroepen juist te maken hebben met een daling van het aantal openstaande functies. Daarnaast blijkt de interesse in de praktische functies die onder de loep zijn genomen relatief laag onder werkzoekenden.

De vacatures blijken dus moeilijk in te vullen; bijna de helft van de vacatures staat nog open na twee maanden. Ondanks de roep om herwaardering van het beroepsonderwijs, en de enorm gestegen vraag, blijkt uit de cijfers van Indeed dus dat deze nog niet overal zoals gewild wordt beantwoord.

Ten opzichte van het totaal aantal vacatures is de stijging in vacatures voor praktische beroepen opvallend. De arbeidsmarkt wordt namelijk langzaamaan minder krap. Het aantal openstaande vacatures neemt tot nu toe geleidelijk af in 2024 vergeleken met eind 2023. Dat ziet Indeed in een analyse van miljoenen vacatures. In januari was er vergeleken met voorgaande maanden een kleine toename te zien in het aantal openstaande vacatures, maar in februari werd de daling weer ingezet. Ten opzichte van precies een jaar geleden lag het totaal aantal vacatures op 1 april 2024 in Nederland 14 procent lager.

Aantal vacatures voor loodgieter of timmerman blijft afnemen

Ten opzichte van 2021 was er binnen vrijwel alle praktische beroepsgroepen sprake van een enorme groei qua vraag. Opvallend is dat naar timmermannen en loodgieters juist minder vraag is. Het aantal vacatures voor loodgieters nam ten opzichte van 2021 met 49 procent af; het aantal vacatures voor timmermannen met 23 procent.

Stan Snijders, Managing Director Benelux van Indeed: “Die afname kan komen door het feit dat de bouw op sommige plekken stil is komen te liggen door stikstofproblematiek, rentestijgingen en de schaarste van grondstoffen. Het vak van loodgieters daarentegen is minder onderhevig aan dat soort ontwikkelingen en altijd nodig. De daling van vacatures bij deze beroepsgroep komt wellicht doordat loodgieters steeds meer als zzp’er werken in plaats van in loondienst.”

Het aantal vacatures voor loodgieters neemt dan wel af, maar er is opvallend genoeg ook een stijging in interesse te zien in deze beroepsgroep. Op de vacatures werd ten opzichte van een jaar geleden acht procent méér geklikt door werkzoekenden.

Wel veel vraag naar kinderdagverblijf of zorg

De vraag naar pedagogisch medewerkers zag sinds 2021 wél een enorme groei. Het aantal vacatures daarin nam toe met maar liefst 76 procent. Ook de vraag naar kappers (+74%) en apothekersassistenten (+72%) nam enorm toe. Het aantal openstaande functies voor bijvoorbeeld verzorgenden (mbo verpleegkunde) bleef stabiel hoog ten opzichte van drie jaar geleden. In deze beroepsgroepen liggen dus enorm veel baankansen.  

In het afgelopen jaar (januari 2024 ten opzichte van januari 2023) namen de vacatures voor timmerman (-8%) en loodgieter (-16%) nog steeds af. Aan de andere kant nam het aantal banen voor een pedagogisch medewerker het afgelopen jaar alweer toe met 15 procent. En ook de vraag naar verzorgenden nam weer toe; met zes procent.

Snijders: “We weten al langer dat er een groot tekort aan personeel is in de zorg en kinderdagverblijven. De toename in vraag naar deze beroepen verrast dan ook niet. De hoop is natuurlijk dat deze vraag ook daadwerkelijk wordt ingevuld.”

Bijna helft vacatures praktische beroepen staat nog open na twee maanden

Ondanks meer clicks op de vacatures staat na twee maanden nog bijna de helft van de vacatures voor loodgieters (48%) open, net als timmermannen (48%), kappers (48%) of apothekersassistenten (46%). Van de vacatures voor verzorgenden is bijna twee derde ingevuld na twee maanden; 36 procent staat nog open. Hetzelfde geldt voor vacatures voor pedagogisch medewerkers (35%). Ter vergelijking: na twee maanden staat nog maar negentien procent van de vacatures voor beleidsmedewerkers open. Opvallend genoeg zijn er dan wel weer net zo veel vacatures voor schilders vervuld na twee maanden.

Snijders: “Het middelbaar beroepsonderwijs is in trek: een groeiend aantal havo- en vwo-leerlingen kiest voor een mbo-studie, constateert de MBO Raad eind vorig jaar. Hopelijk is het gevolg dat op den duur ook meer van deze vacatures worden vervuld. Ondanks dat we het nog niet direct zien in de invulling van vacatures, is er denk ik wel degelijk sprake van een heropleving van waardering voor de meer praktische beroepen. En die sluit mooi aan op de arbeidsmarkt van nu.”

Herwaardering

Robert Dijkgraaf, minister van OCW, pleitte er eind vorig jaar al voor: staar je als havist of vwo’er niet blind op de ‘zogenaamde hoogte’ van de opleiding maar kies voor het beroepsonderwijs. Er is veel vraag naar mbo studenten gezien de tekorten op de arbeidsmarkt. Ook AI zorgt voor een nieuw perspectief op praktische beroepen, nu de toekomst van veel beroepen zal worden beïnvloed door de komst van kunstmatige intelligentie. Uit de cijfers van Indeed blijkt dat de vraag inderdaad groot is; maar dat deze nog niet overal zo beantwoord wordt als gewild.

Methode

Voor deze steekproef keek Indeed naar een dwarsdoorsnede van praktische beroepen: loodgieter, timmerman, verzorgende, pedagogisch medewerker, kapper, apothekersassistent, schilder, beveiliger, kok en chauffeur. Hierbij is gekeken naar het aantal vacatures per maand en jaar, het aantal clicks op deze vacatures en het percentage vacatures dat na 60 dagen nog openstaat.