Tijdens de coronapandemie moesten veel bedrijven de deuren sluiten en zijn medewerkers gaan thuiswerken. Dit had ook gevolgen voor werkzoekenden. Net als zoveel andere dingen in ons leven – van vergaderingen tot verjaardagsfeestjes, school en zelfs bruiloften – verplaatste de zoektocht naar een baan zich naar online omgevingen.

We zagen ook een flinke toename in het aantal online sollicitatiegesprekken, die veel meer voordelen bieden dan alleen bescherming tegen COVID-19. Zo kunnen werkzoekenden vanaf elke plek een sollicitatiegesprek voeren en met minder stress dan bij een traditioneel sollicitatiegesprek. Online sollicitatiegesprekken vormen een essentieel onderdeel van Indeed Hiring Platform, de nieuwe, complete recruitmentoplossing van Indeed. Online sollicitatiegesprekken zullen na de pandemie niet verdwijnen. Het is dus belangrijk om nu al te bedenken wat jouw bedrijf hiermee gaat doen.

In hoeverre zijn werkzoekenden al bekend met deze nieuwe vorm van solliciteren en hoe
kun je ze beter ondersteunen?

Om hier een beeld van te krijgen, vroeg Indeed 500 werkzoekenden en 500 werkgevers in Nederland uit verschillende sectoren naar hun mening over online sollicitatiegesprekken. In dit artikel bespreken we aan de hand van de onderzoeksresultaten hoe werkzoekenden denken over online sollicitatiegesprekken. Je kunt deze inzichten gebruiken om je online recruitmenttraject te verbeteren zodat alle kandidaten optimaal tot hun recht komen.

Slechts 14% van de werkgevers zegt nooit sollicitatiegesprekken te voeren via een online platform1

Wat hebben we allemaal ontdekt? Ten eerste dat bijna alle werkzoekenden denken dat COVID-19 een blijvende invloed heeft op de arbeidsmarkt. Slechts 13% van de werkzoekenden heeft een andere mening.* Het is de vraag of alle veranderingen standhouden, maar het online sollicitatiegesprek is een goed voorbeeld van een innovatie die steeds populairder wordt.

Online sollicitatiegesprekken vinden zelfs al vaker plaats dan we denken: slechts 14% van de werkgevers zegt nooit sollicitatiegesprekken te voeren via een online platform* en 48% van de werkzoekenden geeft aan weleens een online sollicitatiegesprek te hebben gehad.*

Ook interessant is het verschil in de types werkzoekenden die wel of geen online sollicitatiegesprek hebben gevoerd. Zo heeft 61% van de generatie-Z-werkzoekenden weleens online gesolliciteerd, tegenover 53% van de millennials, 30% van de generatie-X-groep en slechts 13% van de babyboomers.*

Daarnaast is de kans ooit deel te hebben genomen aan een online sollicitatiegesprek groter voor afgestudeerde werkzoekenden (57%) dan voor hun lager opgeleide leeftijdsgenoten (41%).* Dit verschil wordt waarschijnlijk kleiner naarmate meer werkgevers online sollicitatiegesprekken
gaan voeren.

Een andere interessante uitkomst is dat 49% van de werkzoekenden met een baan weleens
een online sollicitatiegesprek heeft gevoerd, tegenover slechts 41% van de werkzoekenden
zonder baan.*

Bij sollicitatiegesprekken op afstand hoeven werkzoekenden minder te stressen over vervoer, op tijd komen etcetera.

Werkzoekenden noemden de volgende voordelen van online sollicitatiegesprekken: 41% vindt het een pluspunt dat ze niet naar een fysieke locatie hoeven te reizen, waarbij 21% het vooral fijn vindt dat ze niet te hoeven stressen over vervoer; 34% vindt het prettig om vanaf elke gewenste plek een sollicitatiegesprek te kunnen voeren.*

Interessant is dat 30% van de werkzoekenden zegt zich minder geïntimideerd te voelen tijdens een sollicitatiegesprek op afstand en 24% is niet langer bang om te laat te komen.*

Een prettige beleving van het sollicitatiegesprek kan het recruitmentproces voor alle betrokkenen op positieve wijze beïnvloeden. Bijna de helft van de werkzoekenden (45%) vindt een gesprek de beste manier om te laten zien wat ze in hun mars hebben.* Met een gemoedelijkere aanpak, waarbij kandidaten meer op hun gemak worden gesteld, kunnen ze zich optimaal presenteren – en krijgen werkgevers een beter beeld van hun kwaliteiten.

Werkzoekenden moeten nog wennen aan de nieuwe normen en etiquette voor online sollicitatiegesprekken

Veel werkzoekenden zijn nog niet bekend met online sollicitatiegesprekken en hebben waarschijnlijk tijd nodig om er vertrouwd mee te raken. Daarom is het belangrijk dat werkgevers weten waar sollicitanten zich zorgen om maken, zodat ze een proces voor online sollicitatiegesprekken kunnen ontwikkelen waar iedereen zich prettig bij voelt.

Veel werkzoekenden zijn bezorgd of ze wel een goed beeld krijgen van de sfeer op hun potentiële werkplek: 30% vraagt zich af hoe ze op afstand een goed beeld krijgen van de bedrijfscultuur en werkomgeving. Bij afgestudeerde werkzoekenden loopt dit percentage zelfs op tot 38%.*

In het algemeen vindt 31% van de werkzoekenden dat ze hun persoonlijkheid minder goed kunnen overbrengen in een online gesprek dan in een fysiek gesprek. *

Bijna 1 op de 5 respondenten (17%) zegt niet op de hoogte te zijn van de professionele normen, etiquette en verwachtingen die komen kijken bij een online sollicitatiegesprek. Bij babyboomers stijgt dit percentage zelfs naar 29%, tegenover 14% bij millennials. *

Tegelijkertijd is 25% van de babyboomers – tegenover 13% van alle werkzoekenden – bang dat ze niet de technologische kennis hebben om een online sollicitatiegesprek te voeren. Ze denken bijvoorbeeld dat ze eventuele problemen op de verschillende platforms niet kunnen oplossen. *

Jongere werkzoekenden lopen dan weer tegen andere problemen aan: 21% van de generatieZ-werkzoekenden beschikt niet over een ruimte met een geschikte achtergrond voor online
sollicitatiegesprekken, tegenover 14% van alle werkzoekenden. *

Help werkzoekenden om van online sollicitatiegesprekken een positieve ervaring voor iedereen te maken

Door de belangrijkste zorgen van werkzoekenden te in kaart te brengen, kunnen werkgevers verbeterpunten opstellen. Ze kunnen de volgende strategieën gebruiken om kandidaten tijdens online sollicitatiegesprekken gelijke kansen te bieden:

Maak een lijst met best practices: Laat werkzoekenden, net als bij een fysiek gesprek, vooraf weten hoe het online gesprek zal verlopen, ongeacht hun ervaring met online sollicitatiegesprekken.

Als recruiter is het belangrijk om een online sollicitatiegesprek van tevoren met kandidaten door te nemen. Gebruik eventueel een spiekbriefje om ze gerust te stellen. Zet hier bijvoorbeeld informatie in over virtuele achtergronden, de dresscode, de koptelefoon, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden.

Bied technische ondersteuning en trainingsmateriaal aan: Sommige werkzoekenden zijn misschien wat minder bekend met de technologische aspecten van online sollicitatiegesprekken, maar dit mag geen obstakel zijn.

Bied technische begeleiding aan, zodat ze vooraf al wat inzicht krijgen in hoe het platform werkt en hoe ze eventuele problemen kunnen oplossen.

Deel vóór het gesprek een overzicht met veelgestelde vragen en wat te doen bij problemen: Veel sollicitanten zullen dezelfde vragen hebben, bijvoorbeeld wat ze moeten doen als het geluid wegvalt, als externe geluiden het gesprek verstoren of als huisgenoten, huisdieren of kinderen per ongeluk in beeld komen.

Met een duidelijke, beknopte lijst van veelgestelde vragen kun je werkzoekenden geruststellen dat ze niet beoordeeld zullen worden op kleine uitglijders die ze zelf niet in de hand hebben.

Bedenk hoe je je bedrijfscultuur goed online over kunt brengen: Ook als ze het kantoor niet fysiek bezoeken, willen potentiële medewerkers graag weten hoe het is om voor een bedrijf te werken.

Benadruk tijdens je gesprekken altijd de aspecten van de bedrijfscultuur waarmee jouw bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie. Práát niet alleen over normen en waarden, maar laat zien hoe je bedrijf ze in de praktijk brengt en waarom medewerkers het naar hun zin hebben.

Zowel werkzoekenden als werkgevers profiteren van betere online sollicitatiegesprekken

Het wordt steeds gebruikelijker om sollicitatiegesprekken online te voeren. Werkgevers kunnen bovenstaande onderzoeksresultaten van Indeed gebruiken om een proces te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van werkzoekenden. Hoewel het grootste deel van de werkgevers tegenwoordig weleens online sollicitatiegesprekken houdt, is bijna de helft van de werkzoekenden nog niet bekend met deze methode. Ze kunnen hier dus wel wat hulp bij gebruiken.

We zien dat vooral de oudere generaties bezorgd zijn over de technologische aspecten van online sollicitatiegesprekken. Jongere werkzoekenden vinden het vaak lastig om een goede locatie voor een gesprek te vinden. Kandidaten vragen zich vaak ook af of ze wel een goed beeld kunnen krijgen van de bedrijfscultuur als ze een bedrijf niet fysiek kunnen bezoeken. Ze willen graag van het bedrijf zelf horen hoe het zich onderscheidt van de concurrentie.

Online sollicitatiegesprekken worden steeds gangbaarder en hebben enorm veel potentie om het recruitmentproces blijvend te veranderen, zowel voor kandidaten als werkgevers. Door de tijd te nemen om de belangrijkste zorgen van werkzoekenden weg te nemen, kunnen bedrijven een effectief en eerlijk sollicitatieproces ontwikkelen, waarin alle kandidaten optimaal tot hun recht komen.


* Onderzoek van Indeed, n=500 (NL)