Persbericht

  • Van de Nederlandse vrouwen vindt 44% dat vrouwen even makkelijk promotie kunnen maken als mannen
  • In de rest van Europa denken een stuk minder vrouwen dat
  • Tegelijkertijd ontbreekt het aan vrouwen in hoge functies en is er samen met Japan geen land waar vrouwen zich er zo oncomfortabel bij zouden voelen om promotie te vragen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amsterdam, 4 maart 2023 -  In Nederland voelen vrouwen zich optimistischer over het vooruitzicht van hun carrière dan wereldwijd gemiddeld het geval is. In de landen om ons heen vragen vrouwen echter gemakkelijker om promotie. Nergens in Europa voelen vrouwen zich oncomfortabeler op dit vlak als in Nederland. 

Promotie helpt werknemers zich optimistisch te voelen over hun carrièrevooruitzichten binnen hun huidige organisatie. Wereldwijd gelooft de meerderheid van de vrouwen (61%) dat zij harder moeten werken voor erkenning dan hun mannelijke tegenhangers, vooral de vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk (73%) en Italië (71%). 

Nederlandse vrouwen geloven daarentegen in de gelijkheid in hun land. Zo vindt 44 procent van hen dat het voor vrouwen even makkelijk is als voor mannen om omhoog te klimmen op de carrièreladder – zonder dus bijvoorbeeld tegen het glazen plafond aan te lopen. Dat is minder dan de helft, maar een stuk meer dan in andere landen, want in onze buurlanden komt dit percentage nergens boven de 36% uit.

In Nederland vindt ‘slechts’ 38 procent van de vrouwen dat het voor mannen makkelijker is om door te groeien. In alle andere landen ligt dit percentage hoger.

Zorgtaken dwarsbomen progressie op werk

In de meeste landen vinden vrouwen dat gelijke kansen worden gedwarsboomd door seksisme en onbewuste vooroordelen in de maatschappij (56%) of in hun organisatie (49%). Denk aan het stereotyperende beeld van vrouwen dat ze geen carrière maken omdat ze minder ambitieus zijn.

In Nederland wordt een ander fenomeen door vrouwen als grootste oorzaak gezien voor ongelijke kansen. Van de relatief kleine groep die in Nederland denkt dat mannen het makkelijker hebben om door te groeien op werk, denkt 51% dat dit komt door de algemene zorgtaken die vrouwen op zich nemen. In Nederland lopen wij ten opzichte van andere landen inderdaad achter als het gaat om het aantal verlofdagen voor vaders. Met het recht op één werkweek geboorteverlof als de vrouw is bevallen, behoort Nederland tot de Europese landen met het kortste vaderschapsverlof. Een vaak gehoorde consequentie is dat dit een traditionele rolverdeling in stand houdt met de man als kostwinner.

Ongemak bij vragen om promotie

Meer dan de helft van de vrouwen is het ermee eens dat de kans op promotie een belangrijke rol speelt bij het zoeken naar een baan, maar minder dan een derde (31%) is tevreden met de mogelijkheden voor promotie in hun huidige functie.

Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers van Indeed dat Nederlandse vrouwen zich wereldwijd het meest oncomfortabel voelen bij het vragen om een promotie, samen met Japan. Van de Nederlandse vrouwen voelt 45 procent zich er oncomfortabel bij; in Japan is dit 50 procent. In de Verenigde Staten hebben vrouwen het minste moeite met het vragen om promotie; slechts 26 procent van hen zou zich er oncomfortabel bij voelen.

Werkcultuur belangrijker dan loon

Wellicht van invloed: in de meeste landen vinden de ondervraagde vrouwen loon de meest belangrijke factor van werk. In Nederland niet: daar vinden vrouwen een positieve werkcultuur, en dus de sfeer op de werkvloer, het belangrijkste.

Tegelijkertijd vindt minder dan de helft van de ondervraagden (45 procent) dat hun organisatie het goed doet als het gaat om het aantal vrouwen in leiderschapsrollen. 36 procent van de vrouwen denkt dat er over 5 à 10 jaar méér vrouwen in hoge functies zullen zijn in Nederland.

Toch voelen Nederlandse vrouwen zich het meest optimistisch over hun eigen carrière (54 procent ten opzichte van een wereldwijd gemiddelde van 37 procent). 17 procent voelt zich ook optimistisch over de staat van de economie in Nederland. Tot slot: 27 procent van de Nederlandse vrouwen denkt dat vrouwen meer worden geraakt door economische recessie dan mannen. Dat is een stuk minder dan in andere landen (gemiddeld 36 procent; in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië zelfs 48 procent). 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoek uitgevoerd door YouGov in opdracht van Indeed tussen 14 - 23 november 2023 onder 14.677 vrouwelijke ondervraagden met een fulltime of parttime baan in 11 landen waarvan 1467 in Nederland.