Hoe verschuivingen in het internationaal zoeken naar vacatures de wereldwijde concurrentie voor talent versterkt

De pandemie heeft een enorme impact gehad op het verplaatsen van mensen en goederen over grenzen. Hoewel de internationale handel nog steeds verzwakt is door verstoringen in de toeleveringsketen, tonen mensen verrassend veel veerkracht om weer over de grens te kijken. Dit zien we aan hoe snel er in 2022 op het platform van Indeed weer meer wordt gezocht naar vacatures in het buitenland. Tegen alle verwachtingen in is de activiteit van internationaal mobiele werkzoekenden weer bijna op het oude niveau van voor de crisis. Bedrijven moeten inzicht krijgen in de reden van deze ontwikkeling als zij nadenken over recruitment en ambtenaren moeten hier rekening mee houden als ze economisch beleid maken.

Gezien de belangrijke veranderingen op lange termijn, zoals digitalisering en de vergrijzing van het personeel, kan de mobiliteit van werkzoekenden zelfs nieuwe hoogtes bereiken. Deze aspecten hebben invloed op de combinatie van vaardigheden die werkgevers nodig hebben en de beschikbaarheid van werknemers. Naast belangrijke geopolitieke gebeurtenissen, zoals Brexit, de oorlog in Oekraïne en de politieke onrust in Hongkong, zijn deze transformaties echte game-changers voor de Europese arbeidsmarkt. Sommige landen profiteren al van de toegenomen zoektocht naar vacatures over de grens en de grotere mobiliteit om zo gaten in het binnenlandse arbeidsaanbod te dichten. Concurreren om talent wordt steeds intensiever in een wereldwijde markt waarin traditionele grenzen zijn weggevallen. 

In ons Engelstalige rapport, gebaseerd op actuele en unieke gegevens van honderden miljoenen zoekopdrachten naar vacatures en vacatures die zijn geplaatst op Indeed, zie je dat de revolutie van werken op afstand en het grootschalige arbeidstekort door de pandemie waarschijnlijk gaan zorgen voor grensoverschrijdende mobiliteit in alle segmenten van de beroepsbevolking. Goed voorbereide werkgevers zorgen ervoor dat ze kunnen profiteren van deze transformatie. Dit mobiliteitsrapport geeft een overzicht van innovatieve methoden die recruiters kunnen benutten en werkgevers kunnen helpen hun weg te vinden tussen alle kansen en uitdagingen van de Europese arbeidsmarkten na de pandemie.

Download hieronder gratis het rapport.