Politici voeren campagnes om verkozen te worden. Kaskrakers gebruiken advertenties via meerdere kanalen om de kaartverkoop en het aantal downloads te bevorderen. Inzamelingsacties binnen de gemeenschap proberen genoeg geld in te zamelen om verouderde speeltuinen op te knappen. Elke succesvolle campagne heeft een doel dat bereikt moet worden. Waarom zou jouw recruitmentcampagne anders zijn?

Succesvolle recruitmentcampagnes zijn opgebouwd rond meetbare doelen die verder gaan dan alleen het invullen van een openstaande vacature. Als recruiter streef je naar zinvolle recruitmentresultaten die waarde toevoegen aan het bedrijf.

Laten we met dit in gedachten eens kijken hoe je op doelstellingen gebaseerde recruitmentcampagnes kunt bouwen. Het ontwikkelen van een heldere, invloedrijke en meetbare strategie begint met het stellen van de juiste vragen. Het beantwoorden van deze drie vragen kan je helpen meer gerichte, haalbare doelen te creëren.

#1 Ken je de doelen van je bedrijf en worden deze duidelijk uitgelegd? 

Bedrijven, van welke omvang dan ook, definiëren meestal hun operationele en strategische doelen en delen deze met belanghebbenden, waaronder werknemers. Deze doelstellingen sturen de intenties, visies en waarden van een organisatie en vormen het onderdeel 'wie we zijn' van de merkidentiteit. Hoewel er overeenkomsten zijn, richten operationele doelen zich meer op hoe dingen op de kortere termijn worden gedaan, terwijl strategische doelen verwijzen naar langetermijndoelstellingen die organisatorische veranderingen stimuleren. 

Een missie bijvoorbeeld benadrukt strategische doelen, of zoals Indeed in één zin stelt: 'We help people get jobs.' Dit biedt een kader voor alles wat Indeed doet. Ondertussen kan een operationele doelstelling verwijzen naar omzet-, productiviteits- en groeidoelen om die missie te ondersteunen. Bij Indeed is 'We help people get jobs' het doel achter activiteiten zoals onderzoek, productontwikkeling, organisatiestructurering en berichtenverkeer in interne en externe communicatie, reclame en social media.

Bedrijven die dit soort intentieverklaringen niet hebben, kunnen profiteren van het creëren van hun unieke bedrijfsdoelstellingen. Het gebruik van het acroniem SMART - Specific, Measurable, Attainable, Relevant en Time-Based - biedt een goed leidend kader voor het stellen van doelen, zowel operationeel als strategisch. Het specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebaseerd maken maakt doelen zinvol en gebaseerd op de realiteit, terwijl meten belangrijk is voor het definiëren van succes en kansen voor verbetering.

#2 Hoe kunnen bedrijfsdoelstellingen zich vertalen in doelgerichte acties?

Wanneer elke divisie, elk team, elke manager en elke individuele bijdrager de doelen van je bedrijf begrijpt en kan definiëren, zorgt dit voor een gevoel van een gedeelde missie, wat vervolgens weer van invloed is op de groei.  

In 2019 gaf Harvard Business Review informatie vrij uit een acht jaar durende studie naar snelgroeiende bedrijven. Onderzoekers ontdekten iets onverwachts: snelgroeiende bedrijven die 'zich lieten leiden door hun missie' waren in staat om hun speelvelden te herdefiniëren en hun waardeproposities opnieuw vorm te geven. 

Deze studie werd vrijgegeven vóór de pandemie en de effecten van COVID-19 benadrukten dat het van cruciaal belang is op deze manieren te kunnen reageren.

#3 Kan ik de strategische en operationele doelstellingen van mijn bedrijf omzetten in recruitmentrichtlijnen?

Goed geformuleerde bedrijfsdoelstellingen kunnen in omvang verschuiven van organisatieconcepten op hoog niveau naar teamprojecten en campagnes in elk segment van de recruitmentfunnel - en zelfs individuele acties en taken. Als je bedrijf bijvoorbeeld doelstellingen heeft die gebaseerd zijn op 'continue verbetering', moet je er altijd naar streven om je recruitmentpraktijken en -processen ook te ontwikkelen. Die missie zal ook de strategische focus van je recruitmentcampagne stimuleren. Hier is een voorbeeld:

Ons recruitmentteam zal de effectiviteit van onze recruitmentfunnel voortdurend verbeteren door routinematig gegevens vast te leggen en te analyseren om het bereik van vacatures, de betrokkenheid van werkzoekenden, sollicitatiepercentages, het aantal interviews en de cost-per-hire te optimaliseren.

Vertaal nu, met behulp van het SMART-kader, die doelstelling in meer specifieke, haalbare stappen, met passende tijdschema's en meetmethoden om succes te definiëren. Het team dat verantwoordelijk is voor vacatures kan zijn eigen doelstellingen toevoegen voor het ontwikkelen van nieuwe rapporten die recruitmentinzichten delen over arbeidsmarkttrends, talentpools, interesses van werkzoekenden en concurrentie-informatie. Of ze kunnen zich richten op het gebruik van de nieuwste recruitment-automatisering om vacatures efficiënt en effectief te targeten via meerdere kanalen. Zodra de meetbare componenten zijn geïdentificeerd en gegroepeerd binnen een specifiek tijdsbestek en rond een gerelateerde deliverable, heb je een op doelstellingen gebaseerde recruitmentcampagne.

Het ontwikkelen van op doelstellingen gebaseerde recruitmentcampagnes begint met een gedeelde missie

Het afstemmen van het 'waarom' van een organisatie op het meer specifieke 'wat we doen', 'wie we zijn' en 'hoe we het doen' creëert een uniforme visie, vermindert wrijving en opent de weg naar succes met projecten en campagnes. Dit kan positief doorwerken in het hele bedrijf, van het verhogen van de omzet en productiviteit tot het verbeteren van recruitment en het behoud en het versterken van het bedrijfsmerk.

Inzicht in de doelstellingen van je bedrijf geeft je recruitmentteam een gevoel van een gedeelde missie, waardoor je specifieke, gedefinieerde en meetbare recruitmentdoelstellingen kunt cultiveren. Van daaruit zullen op doelstellingen gebaseerde recruitmentcampagnes, die je team strategisch opzetten voor succes, op natuurlijke wijze groeien.