We weten allemaal hoe lastig het is om IT-talent te werven en recente ontslagrondes in de IT-branche hebben hier weinig aan veranderd. Bedrijven hebben ambitieuze recruitmentdoelen, waarbij ze slechts uit een beperkte pool van kandidaten kunnen putten en met elkaar de strijd aangaan om toptalent aan te trekken en zo lang mogelijk te behouden. De sleutel tot succes ligt hier in een aantal cruciale zaken: inzicht in de veranderende behoeften van het beschikbare talent, het verbreden van de funnel met kandidaten en het optimaliseren van ervaringen voor iedereen.

Onlangs bevroegen we meer dan 300 HR-managers en meer dan 1000 IT-werknemers in de VS om inzicht te krijgen in de uitdagingen rond recruitment van IT-talent. Alhoewel het onderzoek is uitgevoerd in de VS, bieden de bevindingen universele, interessante inzichten in de ontwikkelingen in de IT-branche die relevant zijn voor markten wereldwijd. Gewapend met deze inzichten, breidt Indeed ook haar aanbod uit om werkgevers en uitzendbureaus te helpen om op effectieve wijze IT-kandidaten te bereiken met ons 'Tech-netwerk', dat meer dan 3 miljoen bezoekers per maand ontvangt. Uit ons onderzoek blijkt dat 65% van de IT-kandidaten eerst alle potentiële werkgevers onderzoekt alvorens te solliciteren en 30% onderzoekt ten minste een aantal beoogde bedrijven. Het is daarom noodzakelijk voor recruiters om voor een optimaal bereik en recruitmentproces te zorgen en werknemers een aantrekkelijk waardevoorstel te bieden.

De meerderheid (86%) van de door Gartner eind 2022 ondervraagde CIO's zegt met toenemende concurrentie te kampen bij het werven van toptalent in IT, terwijl 71% zich zorgen maakt over personeelsverloop. Gartner verwacht dat deze ontwikkeling zich tot minstens 2026 blijft voortzetten.

Uit ons recente onderzoek blijkt dat een meerderheid van de IT-werknemers hun huidige functie heeft gevonden door proactief zelf onderzoek te doen en te solliciteren. Ook zien we dat werknemers die zelf hun nieuwe baan vinden, langer bij het betreffende bedrijf blijven dan werknemers die werden geworven door recruiters.

Als de werkomstandigheden echter niet optimaal zijn, gaan IT-medewerkers al snel op zoek naar iets anders.

Een geoptimaliseerde werkomgeving is de sleutel tot personeelsbehoud. Andersom is personeelsbehoud cruciaal voor gezonde en productieve werkomstandigheden. Wanneer bedrijven er niet in slagen om vacatures te vervullen, moet het extra werk toch worden gedaan, met als gevolg extra werkdruk en stress voor bestaande werknemers, wat kan leiden tot meer personeelsverloop.

In ons onderzoek uit 2016 onder meer dan 1000 hiring managers en recruiters in de IT-branche wilden we weten welke impact het tekort aan IT-talent had op hun bedrijf. Meer dan een derde van de respondenten (36%) gaf aan dat het niet tijdig kunnen werven van werknemers tot burn-out had geleid onder het bestaande personeel en een negatieve invloed had gehad op het vermogen om te innoveren.

In 2023 zien we dat deze situatie specifieke  gevolgen heeft gehad voor HR-teams. Uit ons onderzoek naar mentale gezondheid op de Nederlandse arbeidsmarkt, blijkt dat 69% van besluitvormers op het gebied van HR zich regelmatig tot vaak uitgeput voelt aan het einde van een werkdag. 20% zegt problemen met de mentale gezondheid te ervaren, met burn-out als meestvoorkomende klacht.

Moeizaam werven van IT-talent gaat ten koste van innovatie

In 2016 meldden werkgevers dat het niet tijdig kunnen aantrekken van IT-talent een negatieve invloed had op hun vermogen om te innoveren. Ons onderzoek van 2022 helpt in kaart te brengen hoe bedrijven effectief op deze uitdaging kunnen reageren.

IT-medewerkers willen meer transparantie van bedrijven over functies, arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, mogelijkheden voor thuiswerken en de bedrijfscultuur.

Ons onderzoek laat zien dat werkzoekenden meestal afzien van solliciteren als ze niet direct antwoorden krijgen op hun vragen. Het is dus van cruciaal belang dat werkgevers - in vacatures en op hun website - zoveel mogelijk informatie geven.

Ook mogelijkheden voor hybride werken zijn zeer belangrijk voor IT-talent. Ons onderzoek laat zien dat slechts een kwart van alle IT-kandidaten op zoek is naar een functie waarbij ze altijd persoonlijk aanwezig moeten zijn.

Daarentegen worden functies waarbij voornamelijk wordt thuis gewerkt soms met een hoger personeelsverloop geassocieerd - ten minste voor bepaalde categorieën werknemers. Ons onderzoek laat zien dat hybride werknemers die drie tot vier keer per week naar kantoor gaan, vaker bij hetzelfde bedrijf blijven voor hun volgende carrièrestap dan werknemers die maar een of twee dagen in de week op kantoor werken (71% versus 51%).

Aan de andere kant hebben bepaalde categorieën werknemers het liefst functies waarbij zoveel mogelijk thuis gewerkt kan worden.

Een andere manier om meer talent aan te trekken is het uitbreiden van de talentpool. Ons onderzoek laat zien dat miljoenen werkzoekenden mogelijk onzichtbaar blijven vanwege belemmeringen in het recruitmentproces, waaronder onbewuste vooroordelen, te hoge diploma-eisen en vacatures met niet-inclusieve taal.

Minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven in ons onderzoek had recruitmentinitiatieven ter bevordering van de diversiteit. Maar ook dit soort programma's hebben niet altijd het gewenste effect. Hoewel DEIB+-initiatieven (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging) vaak op vrouwen zijn gericht, nemen werkgevers met dit soort programma's niet significant meer vrouwelijke IT-werknemers aan dan bedrijven zonder dit soort programma's.

Of je bedrijf nu een officieel diversiteitsinitiatief heeft of niet, het onderzoek van Indeed toont aan dat een aantal eenvoudige acties kunnen helpen de diversiteit te vergroten en talentpools uit te breiden:

 • Werf op basis van vaardigheden en ervaring in plaats van specifieke diploma's of trainingsniveaus.
 • Gebruik genderneutrale taal in vacatures.
 • Bied eerlijke selectiekansen om discriminatie van werkzoekenden met een strafblad te voorkomen.
 • Pas je arbeidsvoorwaarden aan de behoeften van verschillende doelgroepen aan (vrouwen vinden bijvoorbeeld thuiswerken meestal aantrekkelijker dan mannen).

Het bieden van eerlijke selectiekansen betekent dat alle gekwalificeerde kandidaten worden overwogen, ook al hebben ze bijvoorbeeld een gat in hun cv. Dit biedt werkgevers de kans om IT-talent te vinden in recruitmentpools die nog niet zijn aangeboord. 

Werkgevers kunnen hun talentpools ook vergroten met het Tech-netwerk van Indeed. Als 's werelds meest gebruikte recruitment- en matchingplatform, heeft Indeed een nieuwe oplossing gelanceerd voor het zoeken en selecteren van talent in de IT-branche. Dankzij een exclusieve samenwerking kunnen vanaf nu je vacatures voor IT-profielen die je op Indeed en Glassdoor plaatst, worden doorgestuurd naar Stack Overflow, een forum dat door ontwikkelaars wereldwijd wordt gebruikt om oplossingen te vinden en te bespreken. Het is net zo eenvoudig als een normale advertentie plaatsen op Indeed en Glassdoor.

Stack Overflow is de grootste online community waar software-ontwikkelaars, -ontwerpers, software engineers, DevOps en analisten hun kennis delen, zaken uit de branche bespreken en het laatste nieuws volgen. De cijfers:

 • 3 miljoen bezoekers per maand op Stack Overflow in Nederland
 • 450.000 unieke bezoekers per maand op Stack Overflow in Nederland
 • 59% van de ontwikkelaars bezoekt Stack Overflow dagelijks
 • 82% van de ontwikkelaars bezoekt Stack Overflow meerdere keren per week

Werf op werkervaring en vaardigheden, niet alleen op opleiding

In 2016 vroegen we aan hiring managers: 'Hoe belangrijk is een diploma van een Ivy League-universiteit bij het beoordelen van IT-talent?' Bijna een kwart (24%) van de respondenten vond een diploma van een Ivy League-universiteit erg belangrijk.

Tegelijkertijd vertelden recruiters dat zij niet de juiste training hadden om een gekwalificeerde IT-kandidaat te identificeren of te werven, en zei meer dan de helft (53%) van de respondenten IT-talent te hebben aangenomen dat niet voldeed aan de vacature-eisen omdat er snel personeel nodig was. Een methode om deze HR-problemen te omzeilen is het bevorderen van talentontwikkeling, wat essentieel is voor werving en behoud van IT-talent. In de Career Optimism Index 2023 van de Universiteit van Phoenix zegt 70% van de werknemers dat de kans groter was dat ze bij hetzelfde bedrijf zouden blijven als er meer mogelijkheden voor bijscholing zouden zijn. IT-werknemers die zich kunnen bijscholen via hun bedrijf zeggen 65% vaker dat hun volgende carrièrestap bij hun huidige werkgever zal zijn.

Een gedegen programma voor talentontwikkeling verhoogt de productiviteit, moedigt referrals aan en zorgt voor snellere werving. Voor bedrijven uit andere sectoren dan de IT-branche kan het zelfs nog belangrijker zijn om IT-kandidaten ontwikkelingstrajecten te bieden voor hun loopbaan binnen de organisatie.

Het optimaliseren van de candidate experience houdt ook in dat je moet werken met uiterst bekwame IT-recruiters die de IT-functies van je bedrijf goed kennen (harde eisen versus pluspunten), maar ook de teamstructuur en -filosofie. Ze moeten de moeilijke vragen van kandidaten kunnen beantwoorden.

Geef recruiters de tools om effectiever IT-talent aan te trekken

Welzijn is in elke bedrijfstak een belangrijke onderscheidende factor voor recruitment en personeelsbehoud. Dit geldt nog meer voor de IT-branche, waar aanzienlijke inspanningen zijn geleverd om het welzijn te verbeteren. 42% van de werknemers in de IT-branche heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot onbeperkt betaald verlof (PTO) ten opzichte van 13% van de IT-werkers in het bankwezen en 9% in luchtvaart en defensie. Hiernaast werken werknemers bij IT-bedrijven gemiddeld minder uren dan IT-medewerkers in andere sectoren.

Voor IT-medewerkers is de support die zij van hun werkgever krijgen cruciaal voor hun welzijn op het werk. De volgende vormen van ondersteuning hebben een significante impact op personeelsbehoud:

 • Een duidelijk geformuleerd doorgroeiplan
 • Mogelijkheden voor bijscholing en training
 • Een ondersteunende manager
 • Een mentorprogramma

We zien vooral hoe belangrijk welzijn is als het ontbreekt. Bijna 40% van de ondervraagde werkzoekenden geeft het volgende aan als reden om een bedrijf te verlaten:

 • Slechte werk-privébalans
 • Hoge werkdruk/stress
 • De wens om volledig thuis te werken
 • Weinig flexibele werktijden

Naast personeelsbehoud heeft het vooropstellen van welzijn talloze andere bedrijfsvoordelen. Forrester Consulting voerde voor Indeed in 2023 onderzoek uit naar de impact van welzijn op prestaties en productiviteit van werknemers. Hieruit bleek dat 79% van de ondervraagde werknemers het belangrijk vindt om voor een bedrijf te werken dat erop let hoe het met werknemers gaat. Bedrijven kunnen talent aantrekken én behouden door prioriteit te geven aan welzijn. Momenteel denkt echter slechts de helft van de ondervraagden dat hun manager hiertoe actief actie onderneemt. Onder tevreden werknemers ligt het retentiepercentage significant hoger, en tevreden werknemers zijn significant productiever. Energie kunnen halen uit het werk, het behalen van doelen en een gevoel van saamhorigheid ervaren, hebben de grootste impact op het welzijn van werknemers. 

Iedereen de kans geven om succesvol te zijn in hun werk moet een kernstrategie zijn voor elk bedrijf. Hoe kun je je bedrijf laten opvallen? Begin met het meten van welzijn op het werk om:

 • te laten zien dat je welzijn belangrijk vindt,
 • bruikbare inzichten te krijgen om welzijn te verbeteren, en
 • betekenisvolle veranderingen in te voeren om het werk voor iedereen te verbeteren.

Werkgevers kunnen contact opnemen met hun Account Executive- en Client Succes Specialist-teams om het Tech-netwerk van Indeed optimaal te benutten. De account-teams van Indeed werken nauw samen met hun klanten om best practices voor het gebruik van het Tech-netwerk te delen en zoveel mogelijk realtime inzichten te bieden. 


Methodologie

Indeed heeft een nationaal onderzoek uitgevoerd in de VS met Censuswide en daarvoor 1009 werkgevers ondervraagd, vertegenwoordigd door personen werkzaam in HR, waaronder hiring managers en IT-recruiters. De antwoorden zijn verzameld tussen 27 oktober en 1 november 2016.

Tussen 31 oktober en 18 november 2022 heeft Indeed in samenwerking met SKIM een kwantitatieve online enquête uitgevoerd onder 316 HR-managers uit verschillende bedrijfstakken die betrokken waren bij werving en behoud van IT-talent voor grote ondernemingen (meer dan 1000 werknemers). 

Hiernaast heeft Indeed van 14 maart tot 5 april 2023 een kwantitatieve online enquête uitgevoerd onder 1059 Amerikaanse werknemers in de leeftijd van 18-65 jaar die op dat moment werkzaam waren in een IT-functie zoals technische support, data-/IT-analist of software engineer/-ontwikkelaar, of die het afgelopen jaar uit een dergelijke rol waren ontslagen.

Bronnen

1 SimilarWeb, gemiddeld totaal aantal bezoeken per maand, 2023
2 SimilarWeb, oktober 2023
3 SimilarWeb, oktober 2023
4 Stack Overflow, Ontwikkelaarsenquête 2020
5 Stack Overflow, Ontwikkelaarsenquête 2020