AI zal ertoe leiden dat we ons allemaal gaan aanpassen. Wij leggen uit hoe je dit op de juiste manier kunt doen met behulp van scholing, juridische maatregelen en beleid.

Belangrijkste inzichten:

  • Pakweg een derde van de HR-/TA-managers en werkzoekenden zegt dat ze zich zorgen maken over het feit dat ze vanwege AI nieuwe of meer vaardigheden moeten aanleren, of misschien zelfs een volledig nieuw beroep moeten zoeken.
  • Experts stellen voor om proactief te zijn en verantwoorde AI-richtlijnen op te stellen en werknemers bij te leren over de nuttige toepassingen van AI. 
  • Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van de juridische risico's die AI met zich meebrengt, van vooroordelen en beveiligingsproblemen tot intellectuele eigendomsrechten.

Terwijl bedrijven van over de hele wereld maar wat graag gebruik willen maken van de hulpmiddelen van kunstmatige intelligentie (AI), maken zowel HR-/TA-managers als werkzoekenden zich zorgen over het feit dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken om relevant te blijven, zo blijkt uit het recente wereldwijde AI-onderzoek van Indeed. 

Het onderzoek, waarin de antwoorden van meer dan 7000 HR-/TA-managers en werkzoekenden zijn opgenomen, concludeert dat ongeveer een derde van de ondervraagden uit beide groepen zich zorgen maakt over het feit dat ze vanwege AI nieuwe of meer vaardigheden moeten leren of zelfs een volledig nieuw beroep moeten zoeken. En dat ondanks het feit dat 54% van de HR-/TA-managers en 45% van de werkzoekenden zegt hoopvol te zijn over de mogelijke impact van AI op het werk.

Dit spanningsveld tussen zorgen en optimisme biedt een mogelijkheid voor bedrijfsleiders om hun teams te helpen om AI op een verantwoorde manier te omarmen. “Het is niet voldoende dat bedrijven simpelweg aannemen dat hun werknemers deze vaardigheden zelf leren,”  zegt Lori Aiken, Head of Talent bij Indeed. Managers moeten de juiste training aanbieden en laten zien hoe nuttig AI kan zijn. "We weten dat AI er is en ook niet meer zal verdwijnen,” zegt Aiken. 'Wees er niet bang voor. Omarm het gewoon en probeer uit te vinden hoe je ermee moet omgaan."

We bieden inzicht in hoe je een beleid, training en de juridische richtlijnen kunt opstellen om je team voor te bereiden op de toekomst van AI.

Stel verantwoorde richtlijnen voor AI op

“Het is noodzakelijk om richtlijnen op te stellen over hoe je AI op een verantwoorde manier gebruikt voordat teams ondergesneeuwd raken,” zegt Matt Donovan, Chief Learning and Innovation Officer bij GP Strategies, een wereldwijd aanbieder in talenttransformatie. "AI is een hulpmiddel. Het is goed noch slecht,” zegt hij. "Deze richtlijnen helpen ons om betere beslissingen te nemen over het gebruik en de toepassing ervan.”

De AI-richtlijnen van je bedrijf moeten niet overdreven gedetailleerd of streng zijn. Een duidelijke kijk op zaken als privacy, veiligheid, welzijn en verantwoording kunnen een goed uitgangspunt vormen. Donovan benadrukt dat werknemers van elk niveau, niet enkel de hoogste leidinggevenden, een rol moeten spelen in het opstellen van deze richtlijnen, om zeker te zijn dat ze een veelheid aan perspectieven vertegenwoordigen. "Het mag niet alleen van bovenaf komen", zegt hij.

Als je je richtlijnen op deze manier opstelt, blijft er ruimte over voor nieuwe toepassingen van AI, of voor het gemakkelijk invoeren van nieuwe regels, zoals de aanstaande implementatie van de Europese AI-wetgeving. "Dat soort flexibiliteit vormt de sleutel", zegt Aiken. Ze herinnert zich vergelijkbare situaties ten tijde van de opkomst van het internet en sociale media op het werk. Bedrijven die in eerste instantie het gebruik van die technologie op het werk probeerden te verbieden, werden zich uiteindelijk bewust van de enorme voordelen ervan. "Ik wil iedereen ervoor waarschuwen niet te terughoudend te zijn", zegt Aiken. "Na verloop van tijd zal een deel van de wereldbevolking bestaan uit mensen die AI enkel en alleen kennen als een partner in hun alledaagse leven." 

Ga bewust om met AI-training en -experimenten 

De mate van enthousiasme over AI kan binnen je organisatie drastisch verschillen. Onderzoek door Deloitte toont aan dat slechts 48% van de Nederlandse directeuren en c-level-professionals gelooft dat hun organisatie werknemers voldoende informeert over de mogelijkheden, voordelen en waarde van generatieve AI. 

Daarom is het van cruciaal belang om te laten zien hoe werknemers AI kunnen gebruiken in hun voordeel. Donovan stelt voor om een 'innovatiekeuken' op te richten, waar werknemers kunnen worden opgeleid in nieuwe hulpmiddelen en zelfs A/B-tests kunnen uitvoeren om te zien welke hulpmiddelen welke taken het beste uitvoeren.

Indeed heeft haar eigen vrijwillige AI-trainingsprogramma ontwikkeld, waarin mensen echte use cases voor AI kunnen testen. "We willen dat mensen weten dat, wanneer je wordt gevraagd een presentatie te maken of iets te onderzoeken, er veel verschillende manieren zijn waarop AI dergelijke inspanningen aanzienlijk kan verminderen,” zegt Aiken. 

Uiteraard is AI niet perfect, dus is het belangrijk dat we werknemers leren waar ze op moeten letten. "Zorg ervoor dat mensen dit goed begrijpen: het is geen kwestie van aanwijzen en klikken en je bent klaar,” zegt Aiken. "Het vereist altijd nog een bepaald niveau aan menselijke controle en input." 

Maak de risico's van AI duidelijk

Als teams inderdaad beginnen te experimenten met het gebruik van AI, dienen managers alle werknemers, ongeacht hun functie, op de hoogte te stellen van de juridische implicaties en risico's.  

AI kan bij recruitment bijvoorbeeld vooroordelen verergeren op manieren die de anti-discriminatiewetten schenden, zegt Alex King, Vice President, Legal Counsel van Indeed. "Zelfs al heb je geen enkele intentie om ondervertegenwoordigde groepen buiten te sluiten, dan kun je toch nog een ongelijksoortige impact hebben door jouw toepassing van AI", zegt hij. "Het gaat hier om aansprakelijkheid, en wat waarschijnlijk nog belangrijker is voor jouw organisatie: je zult uiteindelijk een gebrek aan diversiteit krijgen." In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een team van onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven, de Vrije Universiteit Brussel en het College voor de Rechten van de Mens richtlijnen geformuleerd voor hoe organisaties die AI willen gaan toepassen discriminatie door algoritmes het beste kunnen voorkomen. 

Het uploaden van vertrouwelijke gegevens naar kant-en-klare AI-hulpmiddelen, zoals ChatGPT, kan een privacy- en veiligheidsrisico vormen. Tenzij je een ondernemingsovereenkomst hebt met OpenAI, bijvoorbeeld, met daarbij een sterk privacybeleid, bestaat er geen garantie dat de gegevens van je bedrijf niet worden gebruikt om de AI-modellen van een ander bedrijf te trainen, zegt King. Zelfs na het vaststellen van een ondernemingsovereenkomst is het volgens King een goed idee om in de gaten te houden wie de AI-tool gebruikt en voor welk doel, om te voorkomen dat de kosten hoog oplopen." Je wilt zeker weten dat het wordt gebruikt om iets goeds te doen voor het bedrijf als geheel."

Werknemers moeten zich er ook van bewust zijn dat de wet zich nog steeds aan het ontwikkelen is als het erom gaat wie eigenaar is van het intellectuele eigendom dat AI produceert. Dat betekent dat je team heel goed moet nadenken voordat het AI gebruikt om iets te ontwikkelen waar wettelijke bescherming voor vereist is, zoals een patent. "Dat wil ik altijd meteen als eerste weten, zodat ik begrijp wat voor type eigendom ik later zou kunnen hebben", zegt King.

Uiteindelijk zal al dat werk dat je verzet om je team voor te bereiden op de AI-toekomst het allemaal waard zijn. Uit eigen onderzoek van het Hiring Lab van Indeed blijkt dat praktisch elke baan door generatieve AI zal veranderen. PWC is van mening dat meer dan 44% van de banen in Nederland op een hoog tot zeer hoog niveau verandert door generatieve AI. Maar dat hoeft geen bedreiging te vormen als je team goed is voorbereid, zegt Donovan. "Je verliest je baan niet aan AI,” zegt hij. "Je verliest je baan aan iemand die AI beter weet toe te passen."