Persbericht

  • Nederland populair onder werkzoekenden van buitenaf
  • Nederlanders zoeken voornamelijk banen in de Verenigde Staten 

Amsterdam, 21 juni 2022 - Het aantal zoekopdrachten naar banen over de grens is na het dieptepunt van de pandemie weer opgeveerd. Dat concludeert vacaturesite Indeed op basis van een uitgebreide analyse van internationaal websiteverkeer en een enquête onder werkgevers. Het gaat om zowel Europese werkzoekenden die zoeken naar een baan binnen en buiten Europa als om werkzoekenden van buiten Europa die zoeken naar een baan binnen Europa. 

Tijdens de pandemie is het aandeel van Nederlanders dat naar een baan zocht in het buitenland afgenomen met iets meer dan tien procent. Sinds begin dit jaar trekt dit percentage weer aan met een stijging van ruim vier procent. De Verenigde Staten blijkt hierbij veruit het populairst, bijna een kwart van de Nederlandse zoekopdrachten naar werk buiten Nederland is gericht op de Verenigde Staten. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit zestien procent, bij Duitsland en België tien procent.

Het aandeel zoekopdrachten van buitenlandse werknemers naar banen in Nederland is gedurende de pandemie gelijk gebleven. Banen in de softwareontwikkeling blijken het populairst met bijna vijftien procent van het totaal. Ook banen in de techniek, zoals werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde, zijn gewild. 

Toegankelijkheid

“Nederland staat internationaal hoog aangeschreven als het gaat om banen in de software en techniek”, zegt Arjan Vissers, Senior Manager Employer Insights bij Indeed. “Specifiek die sectoren zijn ook gedurende de pandemie door blijven groeien. Dit verklaart mogelijk dat er geen sprake is geweest van een vrije val in buitenlandse zoekopdrachten naar banen in die sectoren, zoals dit wel gebeurde in andere sectoren. Ook gaat het hier over sectoren waar de voertaal over het algemeen Engels is. Dat maakt het voor veel mensen van buiten Nederland toegankelijker. Ook is het loon hier over het algemeen vaak hoger dan in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen.”

Internationaal trekt niveau aan

Het aantal internationale zoekopdrachten daalde tijdens de pandemie met 32 procent onder het gemiddelde van de periode 2017-2019 en bleef gedurende het grootste deel van 2020 en de eerste helft van 2021 op dit niveau steken. Sindsdien is het aantal zoekopdrachten echter weer toegenomen: vanaf april 2020 is het niveau nog slechts tien procent onder het gemiddelde van 2017-2019. 

“De opleving van het zoeken naar werken buiten de eigen landsgrenzen is het gevolg van een aantal factoren”, zegt Vissers. “Sommige factoren, zoals salaris, waren ook vóór de pandemie al sterke drijfveren. Andere factoren, zoals de mogelijkheid om sinds de pandemie remote te werken, tekorten aan arbeidskrachten en geopolitieke motieven, zijn vaker aanwezig dan voorheen. De pandemie heeft misschien bij meer mensen de ogen geopend dat werk ook elders uitgevoerd kan worden.”

Continentale arbeidsmigratie populairst

Uit de analyse blijkt dat wanneer Europeanen zoeken naar een baan buiten hun eigen land, zij voornamelijk geïnteresseerd zijn in landen binnen het eigen continent (62 procent). Op de tweede plek komt Noord-Amerika (26 procent), op de derde plek staat Azië (8 procent). Nederland behoort onder Europese werkzoekenden tot de populairste landen om te werken. Nederland volgt op een zesde plek. Vissers: “Voor een relatief klein land doen we het heel sterk in Europa. Op dit moment zijn alleen Luxemburg, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland geliefder onder werkzoekenden van buiten Nederland. Dat geeft wel aan dat werken in Nederland voor velen een optie is.”

Ook bedrijven zoeken internationaal

Een tekort aan arbeidskrachten op de binnenlandse arbeidsmarkt bleek de meest voorkomende reden voor het werven van arbeidskrachten uit het buitenland (in 43 procent van de gevallen). In Nederland ligt dit percentage overigens nog een stuk hoger, namelijk op 57 procent, en ook in Duitsland ligt dit percentage hoog, op 51 procent. “In beide landen is het aantal vacatures na de pandemie snel toegenomen. De krapte op de binnenlandse arbeidsmarkt maakt dat werkgevers ook buiten hun landsgrenzen zijn gaan zoeken naar personeel om de gaten te vullen”, aldus Vissers. 

Download het volledige (Engelstalige) Brain gain or drain? 2022 mobility report hier.

Over Indeed

Indeed is de nummer één vacaturesite ter wereld en in Nederland, en helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen en in 28 talen bij het vinden van miljoenen vacatures via de (mobiele) website of de Indeed-app. Maandelijks bezoeken meer dan 250 miljoen mensen Indeed voor het zoeken naar vacatures, het plaatsen van hun cv en het onderzoeken van bedrijven. (bronnen: SilkRoad & iCIMS).
Ga voor meer informatie naar Indeed.nl/about