Belangrijkste punten

  • Het aantal vacatures voor beroepen in de transport- en logistieksector blijft boven historische niveaus, wat erop wijst dat de concurrentie om personeel onder werkgevers hoog blijft, ondanks de dreigende recessie.
  • De behoefte aan seizoensarbeid in de transport- en logistieksector is groot, zelfs in tijden van economische neergang.
  • Verwacht wordt dat de werkloosheid in de belangrijkste Europese economieën tot eind 2022 laag zal blijven. Het blijf dit najaar waarschijnlijk een uitdaging om seizoensarbeiders voor transport- en logistieke functies in dienst te nemen.

Vacatures op Indeed

De vraag van werkgevers naar nieuwe medewerkers groeit nog steeds, maar is de afgelopen maanden vertraagd door de verslechterde economische vooruitzichten. Er worden echter nog steeds veel vacatures geplaatst, wat erop wijst dat er nog steeds veel vraag is. Op 26 augustus 2022 lag het aantal vacatures, na correctie voor seizoensinvloeden, in Duitsland 58% boven het niveau van voor de pandemie, in Frankrijk 54%, in Nederland 45% en in het Verenigd Koninkrijk 45%.

Vooruitblikkend zijn er neerwaartse risico's voor de economie van de eurozone, waarbij de gevolgen verschillen per land. De hoge energieprijzen en mogelijke verdere verstoringen van de gasleveringen hebben ook hun invloed in Nederland, en op de transport- en logistieksector. 

Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een verdere daling van het aantal geplaatste vacatures. Momenteel wordt echter verwacht dat de werkloosheidscijfers laag zullen blijven. Dit betekent dat de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werklozen de komende maanden waarschijnlijk relatief hoog blijft.

Transport- en logistieke vacatures

Het aantal vacatures voor beroepen in de transport- en logistieksector is in 2022 langzamer gestegen dan in 2021. De vraag naar nieuwe medewerkers blijft echter sterk in vergelijking met voorgaande jaren. Dit wijst erop dat de concurrentie om personeel tussen werkgevers hoog blijft ondanks de dreigende recessie. In sommige beroepen, zoals laden en bevoorraden, is het aantal vacatures sterker gestegen dan het gemiddelde van alle banen.

Wat kunnen we leren van recessies uit het verleden?

Uit de recessies in het verleden komen twee patronen naar voren die van belang zijn voor recruitment in de transport- en logistieksector. Ten eerste neemt de totale vraag naar nieuwe medewerkers in de transport- en logistieksector toe bij economische expansie en af bij economische krimp. Ten tweede is er in alle economische klimaten sprake van een sterk seizoensgebonden recruitmentpatroon. Elk jaar bereiken de vacatures in de transport- en logistieksector een piek in de aanloop naar Kerstmis en dit geldt ook bij economische krimp. 

De crisis rond de kosten van levensonderhoud en het lage consumentenvertrouwen kunnen ervoor zorgen dat de budgetten van kerstshoppers in 2022 krimpen. Maar als de werkloosheid laag blijft in vergelijking met de historische niveaus, zoals momenteel wordt voorspeld, dan zullen werkgevers die dit najaar werven voor seizoensgebonden transport- en logistieke functies het waarschijnlijk niet veel makkelijker hebben dan in voorgaande jaren.