Persbericht

Werknemers staan sceptisch tegenover de ontwikkeling

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amsterdam, 22 maart 2023 - Een derde van de Nederlandse organisaties (34%) maakt op dit moment gebruik van artificial intelligence (AI) bij het vinden van nieuwe werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 2223 werkende Nederlanders en 594 HR-eindverantwoordelijken. Verwachting is dat dit percentage blijft groeien; een kwart is van plan AI meer te integreren in sollicitatieprocedures. Werknemers maken zich zorgen over deze ontwikkeling, zo denkt een derde dat de inzet van AI de kans op discriminatie vergroot.

Cv selectie

AI wordt op dit moment voornamelijk ingezet om vacatureteksten te schrijven (20%) en ter voorbereiding op sollicitatiegesprekken (13%). Een op de tien organisaties zit in een meer vergevorderd stadium, waarbij bijvoorbeeld cv’s beoordeeld worden door de technologie. Zorgen over kannibalisering van de eigen baan zijn er weinig, 28 procent denkt zelfs dat het gebruik van AI een oplossing is voor het personeelstekort in de HR-sector.

Weinig transparantie over inzet AI  

Bijna tachtig procent van de werknemers vraagt om transparantie vanuit werkgevers over de inzet van AI bij sollicitatieprocedures. Uit navraag blijkt dat veel partijen dit nalaten: slechts 37 procent is transparant over deze inzet. Veel werkzoekenden (39%) zouden niet solliciteren, mochten zij op voorhand weten dat ze worden beoordeeld door AI. Maar liefst tachtig procent van de werknemers wordt liever beoordeeld door een persoon dan door AI.

Zorgen om discriminatie  

Een derde (34%) van de werknemers denkt dat de inzet van AI de kans op discriminatie vergroot. “Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog weerstand is over het gebruik en effect van AI bij sollicitaties. Dat vind ik een gezonde houding. Door kritisch te zijn op het gebruik en de processen rondom AI, zorgen we ervoor dat deze slimme technologie wordt toegepast op een manier die discriminatie vermindert en niet versterkt”, stelt Stan Snijders, Managing Director van Indeed Benelux. 

“AI kan juist worden gebruikt om bias in wervings- en selectieprocessen te verminderen,  wanneer het op een verantwoorde en doordachte manier wordt toegepast. Zo creëren we gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht achtergrond of demografie”, sluit Snijders af. 

Over dit onderzoek
Indeed heeft in december 2023 representatief onderzoek gedaan onder 2223 Nederlandse werknemers in loondienst van achttien jaar en ouder en 594 eindverantwoordelijken die vanuit hun functie betrokken zijn bij werving en selectie. De respondenten zijn naast het oordeel van AI bij sollicitatieprocedures ook gevraagd naar de impact van AI op banen en het gebruik van AI door sollicitanten.