's Heeren Loo
3,2 van de 5 sterren.
Schrijf een review
Bekijk alle 25 vragen over 's Heeren Loo

Hoe is het vakantiebeleid bij 's Heeren Loo? Hoeveel vakantiedagen krijg je per jaar?

5 antwoorden

 • normaal volgens de cao maar let op als je niet op je uren opvraagt ben je ze kwijt.

 • Zie cao gehandicaptenzorg. Dat is wat het is.

 • Confirm Cao zijn wel vaak laat met goedkeuren

 • In VGN CAO zoeken? Doen vaak moeilijk in zomerperiode. Kun je soms door onderbezetting meestal maar 2 weken opnemen ipv 3 :(

  Artikel 8:1 Vakantierechten

  Voor zover in dit hoofdstuk niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.

  De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar.

  Voor werknemers met een parttime dienstverband is de regeling van lid 2 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers met een gemiddelde arbeidsduur boven de 1878 uur per jaar geldt eveneens een aantal vakantie-uren naar rato van de omvang van het dienstverband.

  Per 1 januari 2016 wordt voor de werknemer als bedoeld in artikel 7:1 lid 4 jo 7:9, het uurloon over de opgenomen wettelijke vakantie-uren vermeerderd met de gemiddelde uitbetaalde ORT over de zes maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen.

  Tags: ORT tijdens vakantie, vakantierechten, vakantierechten: vakantie-uren

 • Standaard regeling vakantie dagen conform cao

Help werkzoekenden meer te weten te komen over het bedrijf door objectief en beknopt te antwoorden.

Je antwoord kan door iedereen worden gelezen. Voeg geen persoonlijke informatie toe.

Al deze content is door gebruikers gegenereerd; Indeed en dit bedrijf staan niet in voor de accuraatheid ervan.
 • Bedrijven
 • 's Heeren Loo
 • Vragen
 • Hoe is het vakantiebeleid bij 's Heeren Loo? Hoeveel vakantiedagen krijg je per jaar?