Hoe gebruik je de STAR-techniek bij sollicitatiegesprekken?

Per De redactie van Indeed

Bijgewerkt: 30 oktober 2022

Gepubliceerd: 16 december 2020

Het redactieteam van Indeed bestaat uit een diverse en getalenteerde groep schrijvers, onderzoekers en deskundigen. Met de data en inzichten van Indeed geven ze je nuttige tips en helpen ze je carrière op weg.

Tijdens een sollicitatiegesprek wil je je natuurlijk van je beste kant laten zien. Eén van de methodes om de vragen tijdens een sollicitatiegesprek rustig te beantwoorden, is de STAR Interview Response Techniek.

De STAR-methode heeft als doel je te voorzien van technieken om je gedachten tijdens interviews rustig te verwoorden. Het stelt je ook in staat om vragen beter te verwerken en te beantwoorden.

Wat is de STAR-methode?

STAR staat voor situatie, taak, actie en resultaat. Met de STAR-methode ben je tijdens een sollicitatiegesprek in staat je kennis en vaardigheden goed uit te leggen aan de persoon die het sollicitatiegesprek afneemt. Als je op deze manier vragen beantwoordt, geeft dat de interviewer een goed inzicht in het soort persoon dat je bent. Het laat ook zien hoe je met moeilijke werksituaties omgaat.

De STAR-methode is een slimme manier om vragen correct te beantwoorden. Het stelt je in staat om precieze en duidelijke antwoorden op vragen voor te bereiden, aan de hand van echte voorbeelden. Bovendien is de STAR-methode zeer nuttig voor het beantwoorden van gedragsvragen.

Wat zijn gedragsvragen?

Gedragsvragen hebben tot doel inzicht te krijgen in je gedrag tijdens je vorige werkfuncties. Ook wordt er met dit type vragen geprobeerd om persoonlijke groei te meten aan de hand van ervaringen uit het verleden.

Met je antwoorden proberen werkgevers te beoordelen en te analyseren hoe je acties in het verleden een weerspiegeling van jou zijn. Het toont hoe je waarschijnlijk zult reageren als je weer met soortgelijke situaties te maken krijgt. Deze vragen zijn meestal open. Je kunt dus verschillende verhalen of voorbeelden uit je vorige banen delen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van vragen die mogelijk gesteld kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek:

 • Heb je ooit een beslissing moeten maken die niet door iedereen werd gewaardeerd? Hoe ging je hiermee om?

 • Vertel eens over een situatie waarin je baas en jij het niet met elkaar eens waren? Hoe heb je dit opgelost?

 • Beschrijf een moment dat je je collega's slecht nieuws moest brengen. Hoe bracht je dit?

 • Heb je ooit je collega's moeten motiveren? En hoe deed je dit?

 • Vertel eens over een moment dat je iemand moest overhalen om een bepaalde taak uit te voeren.

 • Geef een voorbeeld van een moment dat je hebt gefaald en hoe je ermee om ging. Wat heb je van deze situatie geleerd?

Waar staat STAR voor?

STAR bestaat uit vier kernbegrippen: situatie, taak, actie en resultaat. Er wordt ook wel eens gesproken over de STARR-methode, de vijfde letter staat voor het begrip 'reflecteren'. Elk concept is een stap die je kunt gebruiken om een gedragsmatige vraag te beantwoorden. Met behulp van deze vier stappen kan je een uitgebreid antwoord geven. We nemen de vier begrippen kort door:

 1. Situatie. De eerste stap van de STAR-methode is het schetsen van een beeld van de situatie waarover je wilt praten. Je kunt bijvoorbeeld de context rondom de situatie beschrijven, of het nu gaat om een taak, een probleem of een uitdaging. Een uitstekend voorbeeld hiervan is een conflict dat je hebt gehad met een collega en de manier waarop je dat hebt aangepakt. Probeer degene die het gesprek afneemt te voorzien van specifieke details.

 2. Taak. Vervolgens beschrijf je jouw verantwoordelijkheid in de desbetreffende situatie. Vertel wat er gedaan moest worden om het conflict op te lossen.

 3. Actie. In deze stap beschrijf je hoe je die taak of uitdaging hebt aangepakt. Wat was de actie die je hebt ondernomen om de situatie op te lossen? Focus hierbij op hoe jij hebt bijgedragen aan de oplossing.

 4. Resultaat Leg ten slotte de (positieve) uitkomsten of resultaten van je acties uit. Het kan nuttig zijn om na te denken over wat je hebt bereikt of geleerd door de ervaring.

Hoe kan ik me voorbereiden op een sollicitatiegesprek met behulp van de STAR-methode?

Uiteraard kan je van tevoren niet precies weten wat er gevraagd gaat worden tijdens een sollicitatiegesprek. Wel zijn er een aantal zaken die je voorafgaand aan je sollicitatiegesprek kan voorbereiden.

1. Maak een lijst van jouw vaardigheden en kwaliteiten

Maak een lijst van de vaardigheden en ervaringen die je helpen om goed te presteren in de betreffende functie. Het kan helpen om de functiebeschrijving goed door te nemen en te overwegen of je er de juiste vaardigheden/kwaliteiten voor hebt.

Denk na over de uitdagingen waar je in het verleden voor stond en of ze je goed hebben voorbereid op deze nieuwe baan. Hierna kan je een allesomvattende lijst van vaardigheden maken, die ook je zelfbewustzijn zal vergroten. Benoem bijvoorbeeld situaties waarin jij succesvol een project hebt geleid of een creatieve oplossing vond voor een probleem.

Lees ook: Het verschil tussen kwaliteiten en vaardigheden

2. Kies relevante voorbeelden van succes in het verleden

Denk aan specifieke voorbeelden van situaties waarbij je die vaardigheden hebt getoond. Beschrijf voor elk voorbeeld de situatie, de taak, de actie en het resultaat. Welke criteria je ook kiest, zorg ervoor dat ze zo nauw mogelijk aansluiten bij de functie waarop je hebt gesolliciteerd.

Als je relatief onervaren bent en over weinig professionele ervaring beschikt, gebruik dan voorbeelden uit stages, vrijwilligerswerk of studiegroepen.

3. Analyseer voorbeeldvragen voor interviews

Om je voor te bereiden op je interview begin je ongeveer een week van tevoren met het onderzoeken van voorbeeldvragen voor het interview. Probeer goed te begrijpen wat de context is waarbinnen de interviewer vragen zou kunnen stellen en waar hij of zij een oordeel over zou willen vellen.

Lees ook: Beheers deze 36 vragen (inclusief voorbeelden)

4. Oefen met de STAR-reactiestrategie

Wanneer je een lijst met mogelijke vragen hebt samengesteld, begin je met oefenen van het beantwoorden van de vragen. Je kunt dit schriftelijk of mondeling doen. Maar hoe meer je oefent om het hardop te zeggen, hoe beter je je antwoorden kunt verwoorden tijdens het echte sollicitatiegesprek.

Voorbeelden van vragen en antwoorden volgens de STAR-methode

Hoewel je de vragen van tevoren niet weet, zullen de meeste vragen tijdens een sollicitatiegesprek focussen op verschillende werkgerelateerde uitdagingen. Ze zullen zich richten op het analyseren van aspecten zoals kritisch denkvermogen, leiderschap of vaardigheden om een conflict op te lossen.

We bekijken enkele voorbeelden van gedragsmatige vragen die je met behulp van de STAR-methode kan beantwoorden.

Voorbeelden van vragen

 • Vertel eens over een moment in je vorige baan waar je voor een uitdaging stond. Hoe ben je hiermee omgegaan?

 • Heb je ooit te maken gehad met veel druk op het werk? Hoe ging je hiermee om?

 • Deel een ervaring waarin je een moeilijke beslissing moest nemen. Hoe vormde je deze?

 • Heb je ooit een grote fout gemaakt op het werk? Wat gebeurde er en wat heb je eraan gedaan?

 • Vertel eens over een project waarbij je kwantitatieve gegevens of logica hebt gebruikt om een probleem op te lossen.

 • Heb je ooit een conflict gehad met je leidinggevende? Wat heb je gedaan om het op te lossen?

 • Kan je wat vertellen over een project waarbij je in een team moet werken en met anderen moet samenwerken?

 • Beschrijf het exacte proces dat je gebruikt om specifieke doelen op tijd te bereiken.

 • Wat zou je beschouwen als een van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd uit eerdere professionele ervaringen?

Voorbeeld van een antwoord

Er zijn meerdere manieren waarop je kunt kiezen om dergelijke vragen te beantwoorden. We geven je een voorbeeldantwoord om je vast op weg te helpen:

Vertel eens over een moment in je vorige baan waar je voor een uitdaging stond. Hoe ben je hiermee omgegaan?

"Ik werkte aan een gezamenlijk verkoopproject met een collega van mij en het vergde veel van onze energie en tijd. We waren allebei gewend om in een leidende rol te worden geplaatst en daarom hadden we uiteindelijk een flink meningsverschil over hoe we verder moesten gaan met een verkoopgesprek. We wisten wat we moeten doen en het leek alsof het project tot stilstand was gekomen. Totdat ik besloot om mijn aanpak te veranderen en met mijn collega om tafel ging zitten om onze individuele zorgen uitvoerig te bespreken. Ik gaf haar de ruimte om haar mening te geven en probeerde daarbij ook echt haar perspectief te begrijpen. Daardoor begon ze bij mij hetzelfde te doen en konden we uiteindelijk samen tot een gezamenlijke oplossing komen. Niet alleen slaagde het project glansrijk, maar leerde het me ook het grote belang van teamwork."

Belangrijke conclusies

Als het gaat om sollicitatiegesprekken, biedt de STAR-methode houvast bij het vormen van antwoorden die doordacht, gedetailleerd en overtuigend overkomen. Zorg ervoor dat je antwoorden eerlijk zijn en probeer zo echt mogelijk te antwoorden.

Overweeg om bepaalde werkervaringen op te schrijven en oefen door ze hardop uit te spreken. Bewerk ze waar nodig tot een korter en duidelijker verhaal. Hoewel er veel verschillende soorten vragen kunnen zijn, zou het helpen om ten minste drie tot vijf ervaringen voor te bereiden waarover je kunt praten. Hierdoor zal je in staat zijn om elke vraag in een sollicitatiegesprek met vertrouwen te beantwoorden.

Gerelateerde artikelen

Wat moet je doen tijdens het eerste sollicitatiegesprek?

Ontdek meer artikelen