Sollicitatie­gesprekken

Hier moet je op voorbereid zijn bij een sollicitatiegesprek in het Engels

May 11, 2021

Veel bedrijven en organisaties werken tegenwoordig in een multinationale omgeving. Niet alleen zijn ze verspreid over meerdere landen en hebben ze te maken met klanten, opdrachtgevers en leveranciers buiten Nederland, maar ook de werkvloer zelf is in recente jaren diverser en internationaler geworden. De kans neemt daardoor toe dat je een sollicitatiegesprek in het Engels dient af te leggen, om zo te beoordelen of je in staat bent om in een internationaal-georiënteerde omgeving aan de slag te kunnen. Ook krijg je natuurlijk te maken met een interview in het Engels wanneer je solliciteert bij bedrijven en organisaties in het buitenland.

Als Engels niet je moedertaal is, en je er ook niet vloeiend genoeg in bent om in een sollicitatiegesprek zo door te schakelen naar de andere taal, is het raadzaam om je als sollicitant hier goed op voor te bereiden. Als je immers het Engels niet goed genoeg beheerst en cruciale fouten maakt tijdens het sollicitatiegesprek, kun je mogelijk die baan wel vergeten. Hier volgen verschillende tips en aanraders wanneer je een gemiddelde spreekvaardigheid in het Engels hebt en een sollicitatiegesprek in het Engels met succes wil afronden.

Voorbereiding op Engels sollicitatiegesprek

Omdat het sollicitatiegesprek inhoudelijk waarschijnlijk precies hetzelfde zal zijn, is de eerste stap bij je voorbereiding natuurlijk om ervoor te zorgen dat je inhoudelijk overal antwoord op kunt geven. Tref dus de gebruikelijke voorbereidingen. Bekijk je prestaties, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor de functie en doe gericht onderzoek naar het bedrijf en functieomschrijving om eventuele vragen al voor te zijn.

Wanneer je inhoudelijk goed voorbereid bent, heb je al de basis gelegd voor een goed sollicitatiegesprek. Nu is het zaak dat je die inhoudelijke kennis en inzichten goed tot uitdrukking weet te brengen in je sollicitatiegesprek, terwijl je in een vreemde taal spreekt. De voornaamste tip hierbij, is door je antwoorden altijd in korte en duidelijke zinnen te geven. Aangezien je niet over de woordenschat of spreekvaardigheid beschikt om antwoorden gedetailleerd en voorzien van alle nuances te verstrekken, is het zaak dat je de kern van een antwoord weet te communiceren.

Kort maar krachtig

Omdat je nooit precies weet welke vragen je exact zult krijgen, is het ondoenlijk om minutieus woord voor woord je antwoorden alvast te vertalen en te oefenen met het uitspreken ervan. Sterker nog, het kan juist tegen je werken wanneer je vastzit aan een bepaald, voorbereid antwoord en heel stijf en inflexibel vragen tijdens het sollicitatiegesprek beantwoordt. Niet alleen kun je hierdoor mogelijk verkeerde antwoorden geven, ook zorg je er mogelijk voor dat je vastloopt in antwoorden en een slechte indruk achterlaat.

Bedenk daarom kernvragen en koppel hier kernantwoorden aan die je zo duidelijk mogelijk kunt verwoorden zonder veel poespas. Na het communiceren van de kern van een antwoord kun je altijd nog eventueel een toevoeging geven. Belangrijk is echter dat de interviewer in elk geval een duidelijk eerste antwoord krijgt van jou als kandidaat.

Meest voorkomende vragen in een sollicitatiegesprek in het Engels

Welke vragen en gespreksopeningen kun je verwachten tijdens een sollicitatiegesprek in het Engels? Vanzelfsprekend dien je in de eerste plaats een korte introductie van jezelf te geven. Richt je hierbij op functionele informatie in plaats van persoonlijke informatie, en geef kort aan welke baan je nu hebt of recent had en welke verantwoordelijkheden je hierin droeg.

Dit stelt je ook in staat om direct al specifiek beroepsjargon, dat je van tevoren in het Engels hebt voorbereid, te gebruiken in het sollicitatiegesprek. Wanneer je later tijdens het interview mogelijk vastloopt, kun je dit dan weer gebruiken als geheugensteun voor het onder woorden brengen van beroepssituaties of werkzaamheden.

Richt je op de volgende vier kernonderwerpen bij je introductie of vragen over persoonlijke interesses:

  • Onderwijs. Ik ben afgestudeerd aan ...
  • Opgroeien. Ik kom uit … waar ik...
  • Eerdere ervaring. Ik heb drie jaar bij dit bedrijf gewerkt waar ik ... deed.
  • Hobby en vrije tijd. Ik lees veel en speel graag voetbal met collega's.

Werkervaring

Alles over de vorige werkervaring is essentiële informatie die managers willen weten. Je kunt een shortlist maken van de vorige functies, maar van groter belang is natuurlijk dat je behaalde prestaties benadrukt van de laatste functie die relevant zijn voor je huidige sollicitatie. Vermijd passieve zinnen en andere mogelijke ingewikkelde zinsstructuren en maak grammaticaal gebruik van Simple Past of Present Continuous om te voorkomen dat je in de knoop raakt met je Engels.

Waarom wil je bij ons werken?

Het doel van dit soort vragen is om de motivatie achter je sollicitatie te evalueren. Je wilt niet de indruk wekken dat je alleen maar hebt gesolliciteerd omdat je een vacature hebt gezien. Een uitstekende manier om te antwoorden zou zijn om te wijzen op de professionele reden. Stelt deze voor jezelf vast en bereid antwoorden voor in het Engels.

Wat zijn je sterke punten?

Dit is een van de meest gestelde vragen in sollicitatiegesprekken en biedt je de kans om jezelf in een positief daglicht te stellen. Je moet je voorbereiden op dit onderdeel van een sollicitatiegesprek. Bekijk de functieomschrijving en onderstreep sleutelwoorden voor dagelijkse werkzaamheden en het profiel van de kandidaat. Als de functieomschrijving al in het Engels beschikbaar is, wat meestal het geval zal zijn, kun je deze sleutelwoorden verwerken en gebruiken in je voorbereide antwoorden. Bedenk concrete voorbeelden gerelateerd hieraan en zorg ervoor dat je je comfortabel voelt om deze in het Engels tot uitdrukking te brengen. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Teamspeler. Ik werkte nauw samen met mijn team om een product te lanceren en moest dagelijks met meerdere afdelingen werkzaamheden coördineren en afstemmen.
  • Ambitieus. Ik heb concrete doelen voor mezelf vastgesteld en werk er actief aan om deze te verwezenlijken. Zo heb ik onlangs een cursus over leiderschap gevolgd.
  • Betrouwbaar. Ik heb in mijn vorige functie altijd de kas moeten beheren, een belangrijke verantwoordelijkheid in de winkel.
  • Kalmte onder druk. Het is voor mij gemakkelijk om het overzicht te behouden wanneer meerdere projecten met verschillende deadlines door elkaar heenlopen. Dit doe ik door altijd goed te plannen en werk in kleine stappen uit te voeren.

Benoem je zwakke punten

Vanzelfsprekend zal de werkgever ook vragen naar mogelijke zwakke punten. Aangezien geen mens feilloos is, is het belangrijk dat je hier nooit ‘geen' op antwoordt maar altijd een paar zwakke punten kunt benoemen. Val ook niet in clichés als “ik werk altijd te hard” maar benoem punten waarvan je weet dat je ze kunt verbeteren én benoem hoe je daar al aan de slag mee bent gegaan. Zeg bijvoorbeeld dat je het soms moeilijk vindt om collega's te vragen om hulp bij dringende projecten, maar dat je bezig bent met een cursus leiderschap om deze eigenschap te verbeteren.

Hoe kun je bijdragen aan het bedrijf?

De recruiter zal ongetwijfeld op een zeker moment vragen waarom je eigenlijk gesolliciteerd hebt naar de functie. Natuurlijk, je wilt graag een uitdaging of een X salaris. Maar waarom zou het bedrijf jou moeten aannemen? Hoe kun jij van toegevoegde waarde zijn? Doe je onderzoek en bedenk hoe jij specifiek van waarde kunt zijn voor het bedrijf met jouw set aan vaardigheden en ervaring.

Toekomstverwachtingen

Naast de vraag of je van waarde voor het bedrijf kunt zijn, wil de HR-manager waarschijnlijk ook een afstemming zien in je toekomstvisie en -verwachtingen. Er zijn een aantal manieren waarop je het gebruikelijke "Waar zie je jezelf over vijf jaar" kunt beantwoorden. Denk aan het benadrukken van het verbeteren van vaardigheden, het uitspreken van ambities en het verkennen van nieuwe werkomgevingen. Mogelijk is dit de eerste functie waarnaar je solliciteert bij een internationaal (georiënteerd) bedrijf en wil je deze als opstap gebruiken om vervolgens ook in andere landen te gaan werken.

Welk salaris verwacht je?

Salarisbesprekingen tijdens een sollicitatiegesprek zijn helaas vaak eenrichtingsverkeer, omdat je als kandidaat op eieren loopt terwijl de interviewer beter inzicht heeft in wat wel en niet mogelijk is. Daarnaast zal je de vraag over salaris ook nog eens moeten beantwoorden zonder dat je in het Nederlands hier bepaalde nuances aan kunt geven, wanneer je Engelse taalvaardigheden niet toereikend zijn. Bereid daarom een neutraal en duidelijk antwoord voor wat ruimte biedt voor latere salarisonderhandelingen maar ook niet te vaag is.

Oefen je antwoorden

Neem alle gangbare vragen door, bereid een rits aan antwoorden voor en oefen ze in het Engels. Zeker voor een sollicitatiegesprek in een vreemde taal helpt het om met iemand anders te oefenen, of eventueel je eigen stem op te nemen. Schaaf aan zinnen en antwoorden totdat ze duidelijk communiceren wat je wilt zeggen en voorkom onnodige uitweidingen die je mogelijk tot haperen en stotteren kunnen brengen. Door de kans op fouten te minimaliseren, zorg je ervoor dat de kans op succes in je sollicitatiegesprek groter is.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Arbeidsvoorwaardengesprek

Ben je net aangenomen, maar moet je de arbeidsvoorwaarden nog bespreken? Met deze tips haal je het meeste uit een arbeidsvoorwaardengesprek.

11 voorbeeldvragen voor (semi)gestructureerde interviews

Denk je eraan een gestructureerd interview af te nemen, maar weet je niet precies hoe dat moet? Lees onze informatie over interviews met enkele voorbeeldvragen.