Sollicitatie­gesprekken

11 voorbeeldvragen voor (semi)gestructureerde interviews

April 12, 2021

Ga je voor je onderzoek een groep mensen interviewen maar wil je dat er enkel vastgestelde vragen worden beantwoord? Dan kan je het beste kiezen voor een gestructureerd interview. Hiermee bepaal jezelf op voorhand de vragen en de volgorde waarin ze gesteld worden. Zo kan je zelf bepalen hoe je onderzoek uitziet.

Wat is een gestructureerd interview?

Een gestructureerd interview is een type interview waarbij je een vastgesteld schema met vragen volgt. Dit wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat de mensen die het interview afleggen of de vragenlijst invullen, consequent op dezelfde manier geïnterviewd worden. Zo krijg je van verschillende mensen antwoorden terwijl ze onder gelijke omstandigheden de vragen beantwoorden. Door deze methode toe te passen, krijgt je interview een hogere validiteit.

Waarom een gestructureerd interview?

Bedrijven gebruiken vaak een gestructureerd of gestandaardiseerd interview wanneer het gaat om een groot aantal interviews. De vragen worden dan in een bepaalde volgorde gesteld met gelimiteerde antwoordmogelijkheden. Men gebruikt bijvoorbeeld multiplechoicevragen waarbij elke vraag op voorhand een waarde krijgt. Dit is dan gemakkelijk om te verwerken aangezien het een statische onderzoeksmethode is.

Half-gestructureerd interview?

Als je meer open vragen wilt stellen en wilt achterhalen waaraan de mensen die je interviewt zelf denken, kan je ook de techniek van het semigestructureerde interview gebruiken. Bij deze techniek zijn vragen ook op voorhand opgesteld en worden ze eveneens in een bepaalde volgorde gesteld, maar in dit geval zijn het geen multiplechoicevragen. De geïnterviewde persoon bepaalt zelf welk antwoord hij of zij geeft op de vragen die je stelt. Geven ze een interessant antwoord, dan kan je meteen doorvragen om specifieke antwoorden te krijgen. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij kwalitatieve onderzoeksmethodes.

Wat is de beste interviewmethode om te gebruiken?

Welke interviewmethode je best gebruikt, hangt af van de situatie en het doel dat je met je interview beoogt. Wil je een interview met een hoge validiteit, maar niet al te veel extra informatie, dan gebruik je best een gestructureerd interview. Zo kunnen mensen enkel kiezen uit de antwoorden die jij hebt voorzien.

Daar is echter wel een nadeel aan verbonden: doordat alle vragen op voorhand zijn vastgelegd kan je niet doorvragen. Dit betekent dat de geïnterviewde persoon enkel de informatie kan geven of bevestigen die jij voor hen voorziet. Je meet op die manier exact wat je wil meten, maar je krijgt dus geen extra input.

De methode van het halfgestructureerde interview kan worden gebruikt wanneer je eigenlijk op zoek bent naar bepaalde specifieke informatie. Je beschikt hier nog steeds een schema dat je volgt, maar de geïnterviewde persoon kan zijn eigen visie geven op de vragen en als deze je interessant lijken, kan je er altijd op inspelen.

Hoe neem je zelf een gestructureerd interview af?

Zelf een interview afnemen kan soms moeilijk zijn. Gebruik ons schema tijdens je voorbereiding om de resultaten van je interview zo juist mogelijk te krijgen.

Omschrijving

Voordat mensen zich inschrijven voor je interview of eraan willen deelnemen, moeten ze natuurlijk eerst de omschrijving van je interview kunnen lezen. Het is aan jou om deze zo duidelijk mogelijk op te stellen. Zo weten de mensen die zich inschrijven aan welke voorwaarden ze moeten voldoen als ze willen deelnemen aan je onderzoek.

Vragen bedenken

Tijdens een interview worden altijd vragen gesteld. Als je bezig bent met een onderzoek en hiervoor een interview organiseert, moet je ook de vragen voorzien. Deze geef je op voorhand ook al een volgorde zodat elke deelnemer de vragen op hetzelfde moment in het interview gesteld krijgt.

Limiteer de variabele factoren

Zorg ervoor dat het interview steeds op dezelfde manier uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld: als je de eerste persoon in een grote lege kamer interviewt, moet je dit voor de hele groep proberen aan te houden. Een andere ruimte geeft een ander gevoel en dat kan een invloed hebben op de antwoorden die je zal krijgen. Je kan dus best proberen om ieder interview op dezelfde locatie, op hetzelfde tijdstip van de dag en met dezelfde interviewer uit te voeren.

Zelf een interview opstellen

Wil je voor je eigen onderzoek of een onderzoek voor je werk een interview opstellen? Hiervoor de juiste vragen vinden kan soms moeilijk zijn. Je moet erop letten dat de persoon die je interviewt ook aandachtig blijft luisteren zodat hij of zij elke vraag gefocust kan beantwoorden. Daarom is de volgorde van je vragen zeer belangrijk.

Ga van makkelijk naar moeilijk

Beginnen met lastige vragen kan het denkvermogen van de persoon die je gaat interviewen sterk beïnvloeden. Je kan dus best met makkelijke vragen beginnen zodat de persoon kan wennen aan de situatie en steeds beter kan nadenken over de vragen. Hiermee zorg je dat het interview interessant blijft.

Feiten, meningen en verklaringen

In een interview stel je vaak verschillende soorten vragen. Je kan best beginnen met vragen over feiten, om pas daarna over te gaan naar meningsvragen. Wanneer de mensen die je interviewt een interessant antwoord geven, kan je hier op inspelen en vragen om te verklaren waarom ze je een bepaald antwoord gegeven hebben.

Voorbeelden van vragen die je kan stellen

Zelf een interview opstellen kan soms wat moeilijk worden, daarom hebben we hier een aantal voorbeeldvragen opgelijst die iedereen kan aanpassen en gebruiken in een onderzoek of interview. Let wel op: als je een gestructureerd interview opstelt, heb je informatie nodig over het onderzoek dat gedaan wordt. Je moet een onderwerp hebben voordat je de juiste vragen kan bedenken. Er zijn wel vragen die in de meest algemene vorm gebruikt kunnen worden, maar je zal ze dan wel zelf verder moeten uitdiepen.

Gemakkelijke introvragen:

Deze vragen zijn gemakkelijk en voor de hand liggend. Mensen hebben vrijwel meteen een antwoord, omdat het om feitelijke vragen gaat. Je kan er vanuit gaan dat de antwoorden die je krijgt ook kloppen.

 • Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
  (18-24) (25-35) (35-45) (45+)
 • Heb je ooit als [ positie ] bij een bedrijf gewerkt?
 • Uit hoeveel personen bestaat je gezin?
 • Beschik je over een geldig autorijbewijs?
 • Wat is je geslacht?

Deze vragen kunnen je algemene informatie opleveren over de kandidaat, zonder dat er specifieke vragen gesteld worden over het onderzoek zelf. Deze vragen kan je gebruiken om de geïnterviewde personen op te delen in verschillende groepen. Na deze algemene vragen kan je ook een aantal specifieke multiplechoicevragen stellen.

Mening vragen

Indien je gekozen hebt voor een halfgestructureerd interview kan je ook opinievragen toevoegen aan je onderzoek. Zo krijg je buiten de specifieke vragen die je stelt met vaste antwoorden, ook nog extra input en meningen van verschillende mensen. Voorbeelden van zulke vragen zijn:

 • Hoe zou je [ probleem ] aanpakken?
 • Wat is je ervaring als [ positie ]?
 • Wat trekt je aan om als [ positie ] te werken?

Bij dit soort vragen moet de kandidaat al meer nadenken omdat ze minder voor de hand liggen. Aangezien je verschillende mensen ondervraagt, krijg je meestal verschillende en uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Deze vragen kunnen je extra informatie opleveren over je onderzoek. De kans bestaat dan dat je toegang krijgt tot een nieuw perspectief waar jij of je team nog niet aan hadden gedacht.

Verklaring vragen

Wanneer je op het einde van je onderzoek nog extra informatie wilt van de kandidaten, kan je altijd open vragen stellen. Met dit soort vragen krijg je de mening van de kandidaten. Daarna vraag je hen om hun mening te verklaren.

 • Als je iets aan [ product ] zou kunnen veranderen, wat zou je dan veranderen?
 • Wat zou je doen als je voor een dag de baas van [ bedrijf ] zou zijn?
 • Als je iets zou kunnen toevoegen aan [ product ], zou je dit dan doen of zou je het product laten zoals het is?

Dit zijn voorbeelden van open vragen die je kan stellen. Wanneer je dan een antwoord hebt gekregen, kan je vragen om dit verder te verklaren en waarom de kandidaat dit exacte antwoord gaf. Dit soort vragen kan je best enkel gebruiken wanneer je dingen wil verbeteren of aanpassen.

De voordelen van een gestructureerd interview

Een gestructureerd interview is vooral handig wanneer je specifieke onderdelen moet meten in een onderzoek. Dit lukt door het strikte schema en de vooraf opgestelde vragen te laten volgen door de antwoorden. Werk je graag met een schema, maar sta je ook open voor extra informatie of meningen van andere personen? Dan kan je best kiezen voor een semigestructureerd interview. Hiermee kan je nog altijd via een schema werken, maar je hebt ook ruimte om mensen om meningen te vragen en om verklaringen te krijgen over bepaalde antwoorden.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Arbeidsvoorwaardengesprek

Ben je net aangenomen, maar moet je de arbeidsvoorwaarden nog bespreken? Met deze tips haal je het meeste uit een arbeidsvoorwaardengesprek.

Hier moet je op voorbereid zijn bij een sollicitatiegesprek in het Engels

Een sollicitatiegesprek in het Engels kan een uitdaging zijn. Bereid je antwoorden op deze wijze voor om succesvol het gesprek en alle vragen te doorstaan.