Betaling en salaris

Wat verdient een HR Manager (m/v)?

June 23, 2021

Een HR Manager wordt ook wel Hoofd Personeelszaken genoemd, en is verantwoordelijk voor het menselijke kapitaal binnen een bedrijf of organisatie. HR Managers spelen een grote rol bij het samenstellen en het begeleiden van het personeel. Als je het fijn vindt om met mensen te werken, over veel mensenkennis beschikt en daarnaast graag leiding geeft, is het beroep van HR Manager wellicht geschikt voor jou.

In dit artikel leggen we uit wat een HR Manager is, wat verdient een HR Manager, hoe je HR Manager kunt worden en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt.

Wat is een HR Manager (m/v)?

Een Human Resource Manager is verantwoordelijk voor het menselijke kapitaal binnen een bedrijf of organisatie. Een andere benaming voor HR Manager is Hoofd Personeelszaken. De HR Manager moet er dus voor zorgen dat er voldoende en gekwalificeerd personeel binnen het bedrijf of de organisatie is, maar ook dat het personeel goed geïnstrueerd en begeleid wordt. Hoewel er tegenwoordig steeds meer processen geautomatiseerd worden, zullen er altijd mensen nodig blijven om processen in gang te zetten, aan te sturen en te analyseren.

Een HR Manager coördineert deze mensen en zorgt er zo voor dat het bedrijf of de organisatie draaiende wordt gehouden. Dat betekent dat er nieuw personeel moet worden geworven bij gebrek aan geschikte werknemers, maar ook dat er soms keuzes moeten worden gemaakt bij eventuele ontslagen. De HR Manager zorgt ervoor dat alle werknemers binnen een bedrijf of organisatie goed geïnformeerd zijn over de manier waarop ze de werkzaamheden moeten uitvoeren.

Wat verdient een HR Manager (m/v)?

Het gemiddelde salaris is afhankelijk van verschillende factoren. Het aantal jaren werkervaring, het opleidingsniveau en het bedrijf waarvoor je werkt, zullen in belangrijke mate meewegen bij de vaststelling van het salaris. Gemiddeld verdient een HR Manager €58.358 per jaar of €4.134 per maand. HR Managers die voor de overheid werken, verdienen doorgaans de hoogste salarissen. HR Managers hebben doorgaans goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo ontvangen zij bovenop het bruto maandsalaris ook nog een vakantietoeslag, vakantiedagen en een dertiende maand. Een auto, telefoon of laptop zit ook vaak in het dienstverband inbegrepen, net zoals de mogelijkheid om mee te delen in de winst.

Op basis van het opleidingsniveau is er een stijgende lijn in het salaris waar te nemen. HR Managers die alleen over een diploma van de havo of het vwo beschikken, zullen dan het minst verdienen. Een HR Manager met een universitair diploma verdient ruim twee keer zoveel als een HR Manager met een havo- of vwo-diploma. Van alle HR professionals verdient een HR Directeur nog het meest. Het exacte inkomen is afhankelijk van het bedrijf of de organisatie, maar een HR Directeur zal rond een ton per jaar verdienen. Een HR Adviseur verdient dan weer wat minder met €3399 per maand.

Wat doet een HR Manager (m/v)?

Een HR Manager zorgt ervoor dat alle werknemers in een bedrijf of organisatie aangestuurd worden om zo goed mogelijk te presteren.

Personeelssamenstelling

Een HR Manager bepaalt hoeveel mensen er binnen een bedrijf of organisatie werkzaam moeten zijn om het werk zo productief mogelijk te laten verlopen. Als er teveel personeelsleden zijn, zal de HR Manager beslissen wie er zal moeten vertrokken. Als er te weinig personeel is, zorgt de HR manager ervoor dat er nieuw personeel wordt aangetrokken. HR Managers kunnen een recruiter bijvoorbeeld de opdracht geven om gericht te zoeken naar mogelijke kandidaten, maar ze kunnen ook onderhandelen met uitzendbureaus.

HR Managers spelen een belangrijke rol bij sollicitaties. Meestal zal een geselecteerde kandidaat een gesprek hebben met de HR Manager, die op basis van het gesprek een inschatting kan maken van de kwaliteiten en de persoonlijkheid van de sollicitant. De HR Manager beoordeelt bijvoorbeeld of de sollicitant goed in het team zou passen en in hoeverre deze geschikt is voor het uitoefenen van de werkzaamheden.

Begeleiding

Iedere werknemer heeft recht op een goede begeleiding tijdens het verrichten van de werkzaamheden. De HR Manager zorgt ervoor dat alle werknemers goed op de hoogte zijn van wat er van hen wordt verwacht en op welke manieren zij het beste aan die verwachting kunnen voldoen. Dat betekent dat de HR Manager hen toegang geeft tot nodige handleidingen, maar ook dat er regelmatig tijd wordt gemaakt om te luisteren naar vragen of klachten. Een HR Manager kan als belangenbehartiger namelijk ook wat doen met eventuele klachten.

Verder zal de HR Manager de werknemers informeren over de werkcultuur, ervoor zorgen dat de werkplek gekenmerkt wordt door een positieve en productieve sfeer, en voorkomen dat werknemers hun werk verzuimen of ontslag nemen. HR Managers besteden ook veel tijd aan het bespreken van carrièremogelijkheden voor personeelsleden en het aanbieden van trainingen en opleidingen.

Coördinatie

HR Managers zijn verantwoordelijk voor een goede samenwerking op en tussen afdelingen. Ze zorgen ervoor dat stress en spanningen op de werkvloer tot een minimum beperkt worden. Ook zorgen ze voor periodieke evaluatiegesprekken waarbij ze kunnen beoordelen of werknemers nog goed functioneren en welke stappen er eventueel genomen moeten worden zodat de werknemer weer gemotiveerd is om goed te presteren. Verder zijn HR Managers verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleid en het toepassen van strategieën die gericht zijn op het menselijke kapitaal.

Gerelateerd: Tips van een recruiter: opvallen bij hiring managers tijdens de coronacrisis

Hoe word je een HR Manager (m/v)?

Om HR Manager te worden, zul je in de meeste gevallen een hbo-opleiding gevolgd moeten hebben. Er zijn verschillende hbo-opleidingen op het gebied van Personeel & Organisatie, maar er worden ook geregeld HR Managers aangenomen met een achtergrond in de (bedrijfs)psychologie. Om een leidinggevende functie uit te kunnen voeren, zul je wel over een aantal jaren relevante werkervaring moeten beschikken. Het komt veel voor dat een HR Adviseur of een HR medewerker uiteindelijk doorgroeit naar een functie als HR Manager.

Opleidingen op het gebied van management en bedrijfsvoering kunnen ook geschikt zijn voor een toekomst als HR Manager. Het is wel belangrijk om te d=bedenken dat je binnen het Human Resource Management vooral met mensen bezig zult zijn. Studies die vooral bedrijfsmatig geörienteerd zijn, kunnen het risico geven dat er te abstract naar mensen wordt gekeken. Het is juist de mensenkennis en de inzichten in de psychologie en het gedrag van mensen, die van een manager een HR Manager maken.

Welke vaardigheden moet een HR Manager (m/v) hebben?

Een HR Manager vervult een leidinggevende functie en moet over veel mensenkennis beschikken. Om een goede HR Manager te zijn, zul je de volgende vaardigheden moeten hebben:

Mensenkennis

Een HR Manager moet kunnen beoordelen of iemand goed bij een bedrijf en binnen een team past. Daarvoor moet de HR Manager verstand hebben van verschillende persoonlijkheden en de manier waarop verschillende types reageren op andere types. Tijdens sollicitatiegesprekken heeft een HR manager hier maar beperkt de tijd voor, dus er moet snel een inschatting gemaakt worden van het karakter van de sollicitant. De HR Manager weet dus ook feilloos wat voor type mensen er binnen het bedrijf of de organisatie werken en hoe de sfeer op de werkvloer is. Ook weet de HR Manager te voorspellen hoe mensen in bepaalde situaties kunnen reageren.

Communicatief

Om erachter te komen wat de wensen, zorgen en behoeftes van de personeelsleden zijn, zal de HR manager voortdurend met hen in gesprek moeten blijven. De HR Manager weet ook non-verbale signalen te herkennen en daarop te reageren. HR Managers kunnen goed luisteren, maar ze kunnen ook heel goed informeren en adviseren. Zo kunnen werknemers met vragen altijd bij de HR Manager terecht voor een antwoord op maat.

Leiderschap

Een goede leider kan mensen aansturen. Dat wil zeggen dat een leider weet welke mensen het meest geschikt zijn voor een bepaalde taak, maar ook hoe de werknemers gemotiveerd blijven om hun taken uit te voeren. Managers zijn verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omstandigheden waaronder de werknemers op de meest effciciënte en prettige manier hun gezamenlijke doelen kunnen realiseren.

Gerelateerd: Leiderschapsstijl ontwikkelen, 8 soorten managementstijlen

Oordeelsvormend vermogen

Tijdens sollicitatiegesprekken beoordeelt de HR Manager de kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen van de kandidaten. Maar ook wanneer er ontslagen moeten vallen, is het aan de HR Manager om te oordelen aan welke dienstverbanden een einde wordt gemaakt. De HR Manager zal dus regelmatig lastige keuzes moeten kunnen maken. Deze keuzes moeten weloverwogen zijn, maar er hangt vaak ook een tijdslimiet aan. Soms heeft de HR Manager maar een paar minuten de tijd om een oordeel te vellen.

Gerelateerd: Managementvaardigheden - definities, soorten en voorbeelden

Empathisch vermogen

HR Managers realiseren zich dat ze in de eerste plaats met mensen werken. En mensen hebben nu eenmaal, in tegenstelling tot cijfers en computergestuurde processen, hun eigen persoonlijkheden, twijfels, ambities en meningen. Een HR Manager zal altijd proberen om zich in te leven in de mensen waarover de HR Manager leiding geeft.

Als een werknemer door persoonlijke omstandigheden bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren, zal de HR Manager zoeken naar een oplossing die voor deze werknemer het best zal werken. HR Managers begrijpen ook dat mensen het fijn vinden als er in hen wordt geïnvesteerd. Daarom zullen HR Managers hen regelmatig cursussen en andere opleidingsmogelijkheden aanbieden, zodat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Wat verdient een doktersassistent(e)?

Ontdek het antwoord op de vraag ‘wat verdient een doktersassistente' en kom alles te weten over het salaris, extra vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Wat verdient een basisschoolleraar (m/v)?

Ontdek wat een leraar op de basisschool verdient, hoe je een leerkracht in het basisonderwijs kunt worden en wat je kansen zijn op een baan in het primaire onderwijs.