Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Per De redactie van Indeed

17 mei 2021

Misschien hoorde je al eens over het begrip “vaststellingsovereenkomst”. Het is een begrip dat een wederzijdse overeenkomst beschrijft voor de opzegging van een arbeidscontract tussen een werkgever en een werknemer. In de volksmond wordt het daarom ook wel eens beëindigingsovereenkomst genoemd. Het belangrijkste kenmerk van een vaststellingsovereenkomst is dat er sprake is van een vastgelegde overeenkomst tussen een werknemer en werkgever voor het beëindigen van een arbeidscontract.

Wanneer je hier zelf mee te maken krijgt is het goed om jouw eigen rechten en plichten te kennen zodat zowel jijzelf als je werkgever met een tevreden gevoel verder kunnen. Wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? In dit artikel lees je er meer over.

Wat is een vaststellingsovereenkomst precies?

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kan verschillende aanleidingen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een werknemer om een bepaalde reden zelf ontslag wil nemen. In de meeste gevallen is er echter sprake van het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wanneer een bedrijf als gevolg van reorganisatie werknemers moet ontslaan.

Zoals de naam eigenlijk al aangeeft is een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst waarin de termen staan vastgesteld waarop een werkgever en werknemer akkoord gaan over de voorwaarden van zijn ontslag.

Een vaststellingsovereenkomst kan om deze reden een waardevolle rol spelen voor zowel bedrijven als individuen in een ontslagprocedure. Dit begrip is ontstaan vanuit de noodzaak om werknemers en werkgevers een mogelijkheid te bieden om op juridisch en financieel vlak de meest gunstige uitkomst voor beiden partijen te bepalen.

Regels voor werkgevers

Wanneer een bedrijf vanuit eigen overweging een werknemer wil ontslaan komen hierbij heel wat regels kijken. De werkgever is bij het aannemen van zijn personeel namelijk gebonden aan wetten en regels die plotseling ontslag niet zomaar mogelijk maken. Deze regels zijn opgesteld om werknemers afdoende te beschermen tegen plotseling ontslag.

Onder deze regels valt onder andere de opzegtermijn van het arbeidscontract. De beste uitkomst bij een ontslag is in dit geval voor beide partijen te behalen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer de werknemer en werkgever er daarentegen niet gezamenlijk uitkomen via een vaststellingsovereenkomst dan kan een werkgever ervoor kiezen om toestemming voor ontslag aan te vragen bij het UWV. De uitkomst is in dit geval op zowel financieel als juridisch vlak helaas niet altijd even gunstig voor beide partijen. Het betekent in de praktijk namelijk dat er een langere weg gevolgd moet worden die ook meer geld kost.

Een vaststellingsovereenkomst is bij onverwachts ontslag dus altijd in het voordeel van zowel de werkgever als werknemer. Het opstellen van een degelijke vaststellingsovereenkomst is ook van belang als je op goede termen afscheid van elkaar wilt nemen.

De voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor werknemers en werkgevers

Zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij het sluiten van een goed vaststellingsovereenkomst. Dit geldt voor beide partijen op hun eigen manier. Voor werknemers biedt het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vaak de mogelijkheid om een hogere vergoeding te bedingen. Ook behoudt een werknemer bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst in veel gevallen zijn recht op een WW-uitkering. Vanuit een werknemerspositie zijn er dus concrete redenen om bij een ontslag voor een vaststellingsovereenkomst te pleiten.

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst biedt ook concrete voordelen voor de werkgever. Het bespaart een werkgever kostbare en ingewikkelde juridische procedures over het ontslag van zijn werknemer. Daarbij biedt de vaststellingsovereenkomst in in overleg met de werknemer ook een inhoudelijke datum waarop het arbeidscontract van de werknemer daadwerkelijk komt te vervallen.

Weten waar je staat is weten waar je heen wilt

Als je als werknemer wordt geconfronteerd met een plotseling ontslag dan is aanspraak maken op een vaststellingsovereenkomst voor jezelf en jouw werkgever een goede stap. Als werknemer is het echter wel belangrijk om te weten hoe je inhoudelijk moet onderhandelen over een voorgelegde vaststellingsovereenkomst.

Dit kan belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat je er als werknemer niet bekaaid vanaf komt. Het kan namelijk voorkomen dat jouw werkgever in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst pleit voor een lagere ontslagvergoeding dan dat jij zelf aanvankelijk voor ogen had. Beide partijen kunnen in dit geval juridisch onderhandelen.

Binnen een vaststellingsovereenkomst wordt een aantal zaken concreet vastgelegd zodat de werkgever en de werknemer samen tot een ontslagovereenkomst kunnen komen die voor beide partijen bevredigend is. Om een helder beeld te krijgen over wat er precies wordt vastgelegd lichten we hieronder een aantal belangrijke onderdelen van een goede vaststellingovereenkomst toe.

Opzegtermijn

De termijn die wordt vastgelegd totdat het arbeidscontract van de werknemer komt te vervallen.

Ontslagvergoeding

Heb je recht op een ontslagvergoeding? En zo ja, hoe groot is die dan precies?

Inleveren eigendommen bedrijf

Welke eigendommen van het bedrijf heb je nog in je bezit die nog moeten worden ingeleverd en welke mag je na afloop van de opzegtermijn houden?

WW-uitkering

Het moment waarop de werknemer wettelijk recht heeft op het ontvangen van een WW-uitkering na ontslag.

Getuigschrift en referentie

Krijgt de werknemer van de werkgever een positief getuigschrift of een referentie mee na ontslag of niet?

Samen in overeenkomst

Alle bovenstaande punten dienen na onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer te worden vastgelegd. Wanneer je het als werknemer niet eens bent met een regeling in een door jouw werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst dan is er altijd de mogelijkheid om deze juridisch aan te vechten.

Voor het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is het voor werknemers aan te raden om deze eerst goed door te nemen. Een werknemer kan vanuit eigen initiatief juridische hulp inschakelen wanneer hij over bepaalde punten in een voorgelegde vaststellingsovereenkomst wil onderhandelen. Op die manier is het voor de werkgever en werknemer mogelijk om elkaar tegemoet te komen in elkaars wensen. Er is in dit geval altijd ruimte voor onderhandeling. Het belangrijkste doel van een vaststellingsovereenkomst is namelijk dat het ontslag voor zowel de werknemer als de werkgever zo vlot mogelijk verloopt.

Een ander belangrijk punt dat tijdens de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst door de werknemer in overweging genomen moet worden, is het behoud van het recht op een WW-uitkering. Het recht op een WW-uitkering hangt namelijk nauw samen met de afgesproken opzegtermijn van het arbeidscontract.

Uitkomst van de overeenkomst

Nu je weet wat een vaststellingsovereenkomst precies inhoudt, heb je voor jezelf een beter idee hoe de relatie tussen werknemer en werkgever zich op juridisch vlak verhoudt. Het biedt beide partijen een goede mogelijkheid tot het vinden van een zakelijk compromis dat een positieve uitkomst bevordert.

Als werknemer is het van belang om jezelf goed te informeren over de onderhandelingsmogelijkheden bij het vaststellen van een vaststellingsovereenkomst. Het bereiken van een overeenkomst begint uiteraard bij het onderhouden van een goed contact met je werkgever.

Werkgevers dienen zich open op te stellen en te proberen mee te denken met hun werknemers. Dit bevordert namelijk het behalen van een overeenkomst. Het vermijden van juridische kwesties en het verschaffen van helderheid zijn de meest gunstige resultaten van een vaststellingsovereenkomst voor bedrijven.

Zelfvertrouwen biedt perspectief

Wanneer je werkt met zelfvertrouwen dan is de kans dat je een bevredigende overeenkomst bereikt ook groter. Dit gaat zowel op voor werkgevers als werknemers. In een tijd waarbij bedrijven in sommige gevallen niet zeker zijn van hun voortbestaan is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn om het voor alle betrokkenen zo goed mogelijk op te lossen.

Wanneer een ontslag onvermijdelijk is, is het voor beide partijen goed om naar de toekomst te kijken. Wees niet bang om de dialoog aan te gaan en probeer bij het onderhandelen altijd naar de overeenkomende belangen te kijken.

Wanneer je als werknemer met positieve referenties je carrière voort kan zetten heb je hiermee ook een goed verhaal voor bij je nieuwe werkgever. Werkgevers kunnen zich weer richten op het bereiken van een soepele reorganisatie. Kortom: een vaststellingsovereenkomst biedt werknemers en werkgevers de mogelijkheid om op een transparante manier met elkaar in overeenstemming te komen.

Helderheid helpt iedereen

Of het nu gaat om een noodgedwongen reorganisatie of een persoonlijke wens om bij een bedrijf op te stappen, de toepassing van een vaststellingsovereenkomst geeft boven alles een stukje geruststelling bij werknemers en werkgevers. De kracht van een overeenkomst zit hem in het vinden van gelijklopende belangen. Wanneer je dit als bedrijf en als werknemer als leidraad neemt dan komt dit vaak ook de werksfeer ten goede.

Naar elkaar toe werken is vaak de sleutel tot het vinden van een oplossing. In het geval dat er een punt is waar beide partijen het niet met elkaar eens zijn, dan kan er altijd worden gestreefd naar een passend compromis.