Ontslag nemen tijdens ziekte: verstandig of niet?

Bijgewerkt: 24 oktober 2022

Wil je ontslag nemen tijdens ziekte en vraag je je af of dit verstandig is? Over het algemeen geldt dat dit afhankelijk is van je persoonlijke situatie.

In principe kun je altijd ontslag nemen, zolang je jezelf houdt aan de wettelijk vastgestelde opzegtermijn. Wanneer je een contract hebt voor onbepaalde tijd, dan heb je bij de meeste bedrijven een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat je één maand van tevoren je contract moet opzeggen. Ook tijdens ziekte geldt deze wettelijk vastgestelde opzegtermijn. De meeste mensen weten dit. Wat velen echter niet weten, is dat het nemen van ontslag tijdens ziekte invloed kan hebben op je recht op een uitkering.

Ziek en ontslag nemen

Er zijn verschillende redenen te verzinnen waarom iemand ontslag wil nemen tijdens ziekte. Zo ziet iemand met een burn-out het misschien niet meer zitten om naar dezelfde werkgever terug te keren. Voor iemand die een zware operatie heeft gehad en daarna niet meer in staat is om oude werkzaamheden te herpakken, is ontslag nemen tijdens ziekte ook een logische stap. Voordat je ontslag neemt, is het verstandig om goed na te gaan wat de eventuele gevolgen zijn.

Heb je besloten ontslag te nemen omdat de situatie in jouw ogen niet vol te houden is? Dan heb je in sommige situaties recht op een WW-uitkering. Echter, voordat je een uitkering krijgt, moet de situatie voldoen aan één van deze voorwaarden:

 • Je baan is schadelijk voor je gezondheid, waardoor je ontslag wil nemen

 • Het is je vanwege psychische problemen niet aan te rekenen dat je ontslag hebt genomen

Daarnaast heb je te maken met bepaalde plichten wanneer je een WW-uitkering krijgt, denk bijvoorbeeld aan de regels van de sollicitatieplicht.

Ontslag nemen tijdens ziekte door problemen met werkgever

Wil je ontslag nemen omdat je problemen hebt met je huidige werkgever? Of ben je ziek, maar vindt je werkgever dat je gewoon door kunt werken? Probeer dit dan eerst samen op te lossen. Alleen als er alles aan is gedaan om samen tot een oplossing te komen, heb je kans om een WW-uitkering te ontvangen. Als werkgever en werknemer het niet met elkaar eens zijn, kunnen ze de cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling. Andere opties zijn het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Bij ernstige geschillen komt de rechter eraan te pas.

Waarom neemt iemand ontslag tijdens ziekte?

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waardoor je normaal gesproken ontslag neemt. Echter, wanneer je ontslag neemt tijdens ziekte, dan zijn er grofweg 3 mogelijke scenario’s:

 • Je neemt ontslag tijdens ziekte, omdat je ergens anders een baan hebt gevonden

 • Je neemt ontslag tijdens ziekte, zonder dat je een nieuwe baan hebt gevonden

 • Je neemt ontslag omdat de ziekte een gevolg is van omstandigheden bij de werkgever

Ontslag nemen tijdens ziekte: nieuwe baan gevonden

Heb je een nieuwe baan gevonden waarbij er geen grote risico’s zijn dat je ook bij je nieuwe werkgever uitvalt vanwege je ziekte? Dan is het in principe geen probleem om ontslag te nemen. Ga je in de nieuwe baan hetzelfde of meer verdienen, dan heeft dit verder geen invloed op je WW-uitkering, mocht je daar recht op hebben.

Heb je tijdens je ziekte een nieuwe baan gevonden? Wees jezelf dan wel bewust van je proeftijd. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt namelijk niet wanneer je contract tijdens de proeftijd wordt opgezegd. Word je (weer) ziek tijdens de proeftijd? Dan kan de werkgever het contract zonder problemen opzeggen. In dit geval zit je dus snel zonder baan en inkomsten.

Voordat je ontslag neemt omdat je een nieuwe baan hebt gevonden, is het dus goed om na te gaan of je risico loopt om ook bij je nieuwe werkgever uit te vallen. Zijn de risico’s minimaal? Dan kun je zonder problemen ontslag nemen en jezelf richten op je nieuwe baan.

Herstelmelding

Wanneer je ontslag neemt tijdens ziekte omdat je ergens anders een nieuwe baan hebt gevonden, kan je huidige werkgever om een zogenaamde herstelmelding vragen. De werkgever voorkomt hiermee dat hij te maken krijgt met een premieverhoging voor de Ziektewet. Dit zit als volgt in elkaar: er bestaat een wet waarmee je als werknemer bent verzekerd van een uitkering. Als je binnen 4 weken nadat je uit dienst bent getreden ziek wordt óf geen uitkering/baan hebt, dan heb je recht op een vergoeding van je ex-werkgever. Die betaalt de werkgever in de vorm van een premieverhoging op de Ziektewet.

Heb je nog geen nieuwe baan gevonden? Dan kun je beter geen ontslag nemen. Wanneer je ontslag wil nemen tijdens ziekte, kun je dus beter eerst op zoek gaan naar een nieuwe baan. We leggen het uit.

Ontslag tijdens ziekte: nog geen nieuwe baan gevonden

Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, is meestal geen goed idee. Op het moment dat je zelf ontslag neemt, heb je geen recht meer op salaris. Hier heb je zelf afstand van gedaan. Als je in dienst bent bij een bedrijf en ziek bent, dan is de werkgever verplicht om nog 2 jaar loon door te betalen. De werkgever én werknemer zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Het UWV draagt de verantwoordelijkheid om je te begeleiden in jouw re-integratie.

Wanneer je ontslag neemt terwijl je ziek bent, ziet het UWV hier het voordeel niet van in. Je hebt immers de eerste 2 ziektejaren recht op loon. Neem je ontslag, dan vervalt dit recht. Dit is voor het UWV reden genoeg om geen uitkering te verstrekken. Na 2 ziektejaren kun je wél in aanmerking komen voor een uitkering. Het recht op een WIA-uitkering vervalt dan.

Situatieve arbeidsongeschiktheid: een arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat je een arbeidsconflict hebt met je huidige werkgever. Je ziekmelding hangt in dit geval samen met de omstandigheden bij je werkgever. De situatie is zó ernstig, dat je niet meer in staat bent om bij je werkgever te blijven. In dit soort gevallen geldt dat je misschien niet meer kunt functioneren bij je huidige werkgever, maar wel prima aan de slag kunt bij een ander bedrijf. Je bent immers niet ziek.

Er moet worden vastgesteld of er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. Dit wordt vastgelegd in het re-integratiedossier dat de bedrijfsarts of een re-integratiebedrijf opstelt. Nadat het re-integratiedossier is opgesteld, kun je door middel van een vaststellingsovereenkomst ontslag nemen. Let wel op: er moet in de overeenkomst worden vermeld dat je hersteld bent. Alleen dan behoud je het recht op een WW-uitkering.

Mag ik ontslag nemen tijdens ziektewet?

Dit mag in principe wel. Houd er dus wel rekening mee dat je in sommige gevallen geen recht hebt op een WW-uitkering. Daarnaast moet je jezelf houden aan de opzegtermijn en eventuele contractuele afspraken, zoals een concurrentiebeding. Heb je overal aan gedacht en voorzie je geen problemen om ontslag te nemen? Dan kun je het ontslag schriftelijk indienen, door middel van een ontslagbrief.

Gerelateerd: Ontslagvergoeding en WW, gaan die twee samen?

Ontslagbrief voor ontslag tijdens ziekte

Bij het nemen van ontslag tijdens ziekte hoort een ontslagbrief. Wanneer je een werkgever gaat verlaten, moet je een ontslagbrief indienen bij je werkgever. Daarnaast toon je met een ontslagbrief een stukje professionaliteit. Dit kan goed uitkomen wanneer je bij een volgende sollicitatie referenties moet opgeven en je potentiële nieuwe werkgever contact opneemt met je vorige werkgever.

Een ontslagbrief wordt meestal bewaard, omdat deze wordt beschouwd als wettelijke kennisgeving. Ook voor ontslag tijdens ziekte geldt dat een ontslagbrief dus op zijn plaats is. Hierin kun je als werknemer vermelden dat je gezondheidsproblemen je ervan weerhouden om je dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Door je ontslag op deze formele manier in te dienen, vergemakkelijk je eventuele lastige ontslagvoorwaarden die normaal gesproken gelden.

Lees ook:

 • Ontslagbrief werknemer schrijven met praktische voorbeelden

 • Ik durf geen ontslag te nemen, wat nu?

Ben je ziek en overweeg je ontslag te nemen? Ga dan dus altijd goed na of je na het nemen van ontslag nog recht hebt op een bepaalde uitkering of vergoeding van de werkgever. Heb je een nieuwe baan gevonden? Dan kun je, mits geen risico’s op uitval bij de nieuwe werkgever, ook zonder problemen ontslag nemen.

Delen

Ontdek meer artikelen

 • Met welke opleiding heb je de meeste kans op een baan?
 • Bijbaantjes 14 jaar: wat zijn je opties?
 • Wat is een zij-instromer en wat zijn de vereisten?
 • Welke binnenhuisarchitect opleiding ga jij volgen?
 • Wat moet je doen als je spijt hebt van je nieuwe baan?
 • Hoe word je een horlogemaker?
 • Wat doet een moderator en welke vaardigheden heb je nodig?
 • Hoe zit het met je vakantiegeld als uitzendkracht?
 • Werken voor iemand met pgb: Hoe werkt dat?
 • Hoe behaal je je TEFL-certificaat en wat kun je ermee?
 • Wat je moet weten over werken in Italië
 • Wat zijn de mogelijkheden om te werken op Mallorca?