Carrière­ontwikkeling

Waarom is het hebben van empatisch vermogen belangrijk op de werkvloer?

May 17, 2021

Een geluid dat soms gehoord wordt vanuit werknemers is het gebrek aan empathie bij hun collega's en werkgevers. Empathie is een belangrijke eigenschap om je te kunnen verplaatsen in andermans gevoelens en ervaringen. Een chronisch gebrek aan empathie kan leiden tot de nodige wrijving en onbegrip tussen werknemers onderling en met leidinggevenden op de werkvloer. Je kan dan ook zeggen dat empathie een belangrijke rol speelt in het creëren van effectieve communicatie en een aangename werkomgeving.

Wat is empathisch vermogen?

Empathisch vermogen is een belangrijke eigenschap bij de communicatie met anderen. De één zal beter zijn in het zich kunnen inleven in zijn medemens dan de ander. De term empathie kent zijn oorsprong vanuit de Griekse term “Empatheia” en betekent inleven. Empathie beschrijft je vermogen om je in te leven in wat een ander voelt en ervaart. Wanneer we spreken van iemands empathische vermogen dan heeft dit betrekking tot iemands capaciteit om zich op emotioneel en sociaal vlak te kunnen identificeren met een ander. Niet onbelangrijk wanneer je de ander wil begrijpen en de impact op anderen goed wil inschatten.

Het belang van empathie op de werkvloer

Het belang van empathisch vermogen op de werkvloer wordt steeds meer onderstreept. Wanneer je zelf te maken hebt met een collega of werkgever die over een laag empathisch vermogen beschikt, kan het contact met deze persoon moeizaam verlopen. Deze persoon is dan namelijk niet goed in staat om jouw motivatie en achterliggende gevoelens goed in te schatten. Hierdoor merk je dat de ander jou niet goed begrijpt. Het resultaat is een gevoel van onbegrip en miscommunicatie. Empathie speelt dus een belangrijk rol in het effectief communiceren op de werkvloer.

Een andere term die wordt gebruikt om empathie aan te duiden is emotionele intelligentie. Zoals de term al aangeeft gaat het hier over emotionele bekwaamheid. Hieronder valt het kunnen aanvoelen van de gevoelens van een ander en de impact van je eigen gedrag op een ander kunnen inschatten. Wie beschikt over empathie is dus in staat om op bekwame wijze sterke sociale banden met anderen aan te gaan en effectieve onderlinge communicatie te kunnen waarborgen.

Het verbeteren van jouw empathische vermogen

Waarbij de een van nature beschikt over een sterk empathisch vermogen, zal de ander moeite hebben met het zich kunnen inleven in een ander. Toch is er voor iedereen de mogelijkheid om zijn empathische vermogen te verbeteren.

Het verbeteren van je eigen empathische vermogen kan grote voordelen opleveren. Zeker wanneer je merkt dat onderling contact regelmatig stroef verloopt met collega's en of leidinggevenden. Hieronder staan een aantal strategieën die je helpen om jouw empathische vermogen verder te ontwikkelen.

Hanteer een open houding naar anderen toe

Je open opstellen naar anderen betekent dat je bereid bent om te luisteren naar anderen. Op basis van wat een ander tegen je zegt, kun je vervolgens doorvragen om te weten te komen wat de ander echt bezig houdt. Je open opstellen betekent dus dat je een ander de ruimte geeft om te delen en je belangstelling toont in wat een ander met jou deelt tijdens een gesprek.

Door hier bewust aandacht aan te besteden zul je merken gemakkelijker gesprekken met collega's te kunnen voeren. Hierdoor leer je niet alleen de ander beter kennen, maar ervaar je ook meer plezier in conversaties.

Sta open voor kritiek

Een lastig punt voor sommigen is het open kunnen staan voor kritiek. Veel mensen hebben de neiging om de ander de rug toe keren wanneer ze bekritiseerd worden. Dit is een enigszins logische reactie als je kritiek als een aanval op je eigen persoon ziet. Bedenk alleen dat een ander niet deze intentie heeft en kritiek juist met je deelt vanuit erkenning.

Wanneer je kritiek leert zien als feedback voor verbetering, zal dit je juist helpen om constructief met jezelf aan de slag te gaan. Het krijgen van kritiek betekent dus de mogelijkheid om jezelf te verbeteren door te leren van je omgeving.

Ontwikkel je zelfreflectie

Misschien ben je van nature niet het type persoon dat gewend is om stil te staan bij zijn eigen gedrag en gevoelens. Toch kan dit enorm helpen in het beter leren begrijpen van anderen. Door inzicht te hebben in je eigen gedrag en gedachten kun je hierdoor namelijk ook het gedrag van anderen beter plaatsen. Zelfreflectie helpt je dus ook om een ander beter te kunnen begrijpen. We zijn tenslotte allemaal mensen.

Denk voordat je doet

Soms zijn we gewend om eerst te handelen voordat we nadenken over de gevolgen van onze acties. Dit kan vooral het geval zijn wanneer je in een werkomgeving zit waar dit van je verwacht wordt als werknemer. Toch is goed om stil te staan bij mogelijke gevolgen van je woorden of acties. Jouw handelingen of woorden kunnen namelijk een ongewenst effect hebben op anderen in je werkomgeving. Door hier vaker bij stil te staan maak je jezelf bekwamer in het herkennen van de mogelijke gevolgen van jouw woorden en daden en leer je je beter af te stemmen op je werkomgeving.

Train je gesprekstechnieken

Afgezien van de bovenstaande punten is het ook verstandig om je gesprekstechnieken te trainen. Hierdoor stel je jezelf in staat om tijdens een gesprek beter in kaart te brengen in hoeverre je gesprekspartner zich in jou kan inleven. Tegelijkertijd geeft het je de gelegenheid om tijdens een conversatie de juiste communicatieve benadering toe te passen om elkaar beter te begrijpen.

Gesprekstechnieken bieden een proactieve manier om jezelf en je gesprekspartner op persoonlijk vlak dichter tot elkaar te brengen. Een goede eerste stap in het trainen van je gesprekstechniek is het maken van een DISC-analyse. Deze analyse geeft je inzicht in je persoonlijke voorkeuren en jouw eigen manier van communiceren.

Het maken van een DISC-analyse

Een DISC-analyse bestaat uit het beantwoorden van verschillende vragen. Op basis van de gegeven antwoorden kan er een gedetailleerd beeld worden gegeven van iemands communicatiestijl. DISC is hierbij een afkorting die staat voor de verschillende communicatieve kenmerken die iemand bezit.

Dominantie

De D van DISC staat voor het begrip dominant. Op basis van de gegeven antwoorden binnen de analyse geeft deze categorie aan in hoeverre je dominant bent in je communicatieve benadering. Wanneer je dominant bent, ben je zelfverzekerd in je manier van communiceren. Tegelijkertijd loop je hiermee het risico om onbewust de ander te overstemmen tijdens een conversatie.

Interactiviteit

De I staat voor het begrip interactief. Deze categorie beschrijft in hoeverre je de neiging hebt om tijdens een gesprek in te haken op wat een ander zegt. Ook brengt deze categorie je impulsiviteit in beeld. Een valkuil van een te grote interactiviteit is dat je hierdoor snel de gewoonte hebt om een ander niet aan het woord te laten.

Stabiliteit

De S staat voor het begrip stabiliteit. Deze eigenschap geeft aan in hoeverre je vriendelijk en betrokken bent in je manier van communiceren. Het begrip stabiliteit gaat hier ook over hoe goed je in staat bent te luisteren naar een ander en in hoeverre je meegaand bent met een ander. Iemand die teveel van deze eigenschap bezit, loopt het risico om zichzelf en zijn eigen belangen weg te cijferen tijdens een conversatie.

Consciëntieus

De C staat voor het begrip consciëntieus. Dit begrip geeft binnen de analyse aan in hoeverre je jezelf bewust opstelt tijdens een conversatie. Hierbij verkrijg je inzicht in welke mate je aandacht besteedt aan het overdenken van de antwoorden van een ander. Ook geeft deze categorie aan in welke mate je je eigen antwoorden tijdens een gesprek overweegt. Wie zich te consciëntieus opstelt tijdens het gesprek heeft de neiging afstandelijk over te komen en te kritisch te zijn tijdens een conversatie.

Empathie als bruggenbouwer

Empathie speelt een belangrijke rol in het begrijpen van een ander. Door met de bovenstaande methode in kaart te brengen in hoeverre je zelf over empathisch vermogen beschikt kun je voor jezelf een plan van aanpak maken.

Jezelf trainen in het toepassen van empathisch vermogen zal je in staat stellen beter te kunnen communiceren met leidinggevenden en collega's op de werkvloer. Wanneer je merkt dat iemand in jouw omgeving beschikt over een laag empathisch vermogen is het wijsheid om gebruik te maken van de juiste gesprekstechnieken om de ander tegemoet te treden.

Bedenk bij het voeren van een gesprek dat we altijd moeten proberen de ander te begrijpen en hiermee tegelijk onszelf ook beter leren begrijpen. Tijd dus om bruggen bouwen en te groeien als mens.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Wat zijn SMART doelen en hoe pas je ze toe?

Leer hoe je jouw doelen daadwerkelijk haalbaar maakt: Lees hier alles over hoe je SMART-doelen gebruikt. Breng jouw carrière hiermee tot een nieuwe hoogte.

Waarmee kan een loopbaancoach jou helpen?

Loopbaancoaches worden steeds populairder bij mensen die hun professionele leven een boost willen geven. Lees hier waar je allemaal op moet letten.