Aan een nieuwe baan beginnen

Re-integratie na een burn out

May 11, 2021

Wanneer het tijd is om na een burn-out opnieuw aan de slag te gaan, is het ontzettend belangrijk dat de re-integratie op een verantwoorde, duurzame en aangename manier verloopt. Op die manier maak je namelijk het meeste kans dat je tevreden en voldaan aan het werk kan gaan en kan blijven. Er zijn gelukkig heel wat dingen die je kan doen om re-integratie na een burn-out minder intimiderend en onwennig te maken. Een zorgvuldig aangepakte re-integratie op maat, waarbij je de meest voorkomende fouten en valkuilen vermijdt, is de sleutel tot je weer goed voelen op het werk.

Re-integratie na een burn-out, hoe pak je dat aan?

Re-integratie na een burn-out is niet evident. Wie uitvalt door burn-out zit vaak lange tijd thuis, van enkele weken tot zelfs langer dan een jaar. Van re-integratie kan eigenlijk pas sprake zijn wanneer je je hersteld voelt, maar in de realiteit verloopt dat niet altijd zo.

Om te voorkomen dat de re-integratie vol spanning en problemen verloopt, kan je alvast enkele veel voorkomende fouten vermijden.

Van herstel uitgaan

Heel vaak gaan we al weer aan de slag wanneer we eigenlijk nog niet helemaal hersteld zijn. We worden geadviseerd door de arts of door een coach dat te lang thuiszitten nadelig kan zijn. Je moet erop blijven letten dat je fysiek en mentaal niet over je grens gaat. Overhaast terugkeren naar het werk kan leiden tot een terugval. Als het lukt om huishoudelijke taken of andere activiteiten uit te voeren in blokjes van twee uur met pauze, en dat gedurende vier weken, kan je het werk langzaamaan hervatten, in overleg met je arts.

Eenmaal aan het werk kan ook de werkgever vergeten dat je nog steeds klachten kan ervaren, ook al lijkt dat misschien niet zo. Open en transparante communicatie is daarom essentieel. Zo kan je, nog voor je echt terug bent, in een gesprek duidelijk maken dat je begrip nodig hebt en dat je niet gepusht mag worden. Je takenpakket en de manier waarop je je werk zal hervatten moet op jouw tempo zijn. Als dat langzaam verloopt, is dat ook oké. Je opnieuw goed gaan voelen op het werk vergt tijd en aandacht.

Een goed idee is om je te laten begeleiden, eventueel door je leidinggevende, een re-integratiebegeleider of een coach of deskundige. Met die persoon kan je steeds aftoetsen hoe de re-integratie gaat en hoe je je voelt. Een succesvolle re-integratie is er een waarbij alle betrokken partijen (jij, werkgever, huisarts en bedrijfsarts) op elkaar afgestemd zijn.

Slechte communicatie

Wees niet bang om in gesprek te gaan met je werkgever. Hij of zij wil ook dat de re-integratie vlot verloopt en dat je goed herstelt. Vertel hem of haar wat je precies nodig hebt, wat hij of zij kan doen om je daarbij te helpen en praat ook over hoe het met je gaat. Probeer zo concreet mogelijk te zijn en open te communiceren. Vraag ook transparantie van hem of haar: wat verwacht hij of zij van jou?

Plan voldoende momenten in om samen te zitten en te praten. Dat kan zelfs met thema’s, zoals werkplek, collega’s of takenpakket. Evalueer hoe het gaat met jou, hoe de re-integratie voor jou gaat en wat het perspectief van je leidinggevende is.

Te snel te veel hooi op je vork nemen

Een burn-out is het gevolg van te veel stress. Het laatste wat je wil bij je re-integratie is nog meer stress toevoegen. Het tempo van de re-integratie moet dus op jouw herstelproces zijn afgestemd. Re-integratie op langere termijn is duurzamer en verantwoord, wat goed is voor alle partijen.

Bouw dus rustig op. Vermijd taken die veel concentratie of denkvermogen vragen, zoals e-mails verwerken of vergaderingen bijwonen. Zelfs taken waar je vroeger energie van kreeg kunnen nu te veel van je vragen. Het beste kan je starten met taken waarbij je zelf je werkritme kan bepalen of uitvoerende taken die niet te veel input vragen om een goede output te verkrijgen. Om te voorkomen dat het saai wordt, is afwisseling belangrijk.

Structuur en ritme zijn de ideale leidraad. Vaste werktijden en goed omschreven taken geven je een houvast zonder te vermoeiend te zijn. Het is niet makkelijk om een middenweg te vinden, maar gun jezelf de tijd. Je kan de re-integratie bijvoorbeeld opstarten met een kort bezoek aan collega’s. Opbouwen kan je naar een paar uren per week of enkele halve dagen.

Niet voorbereiden

Het woord “re-integratie” kan al heel snel vallen na je ziekmelding. Dat creëert angst en stress, want jij hebt niet het gevoel dat er veel veranderd is. Het is zo dat je bedrijfsarts al snel gevraagd wordt een probleemanalyse op te stellen. Bovendien moet ook je werkgever na een aantal weken een plan van aanpak hebben klaarliggen, dat samen met jou werd opgesteld. Dat betekent echter niet dat je dan ook effectief weer aan het werk moet.

Het is wel goed om de zaken niet op z’n beloop te laten en proactief je re-integratie te bespreken. Het toont enerzijds je motivatie om een succes te maken van de re-integratie, maar ook voor jezelf heeft dat voordelen. Neem de tijd om goed na te denken wat je precies wilt en wat je niet wilt, welke zaken anders moeten, hoe kijk je er eerlijk tegenaan, … Hoe concreter je dat weet, hoe makkelijker je het gesprek kan aangaan met je werkgever. Jullie hebben beiden hetzelfde doel: op een gezonde, vlotte manier te re-integreren.

Belangrijk daarbij is dat je niet de nood voelt je sterk te houden of dat je schuldgevoelens hebt. Een succesvolle re-integratie is er eentje op maat. Het blijft altijd wel een beetje onwennig en spannend, maar door open te communiceren, de vinger aan de pols te houden en je bewust te zijn van je gevoelens loop je het meeste kans om van re-integratie na burn-out een succes te maken.

Met een goede mindset aan het werk

Iedereen heeft er wel baat bij om af en toe een stap terug te nemen en hun werkgewoonten onder de loep te nemen. We werken met z’n allen namelijk erg veel en niet altijd op een gezonde manier. Gelukkig zijn er wel maatregelen die je zelf kan nemen om te voorkomen dat werken je te veel stress, angst of vermoeidheid bezorgt.

Na de re-integratie, maar zeker ook tijdens, is het goed regelmatig even te checken bij jezelf waar je staat in het proces en hoe je je voelt.

  • Neem pauze. Het is verleidelijk om geen pauzes te nemen, bijvoorbeeld wanneer je in een fijne workflow zit, maar ook na een burn-out, omdat je misschien schuldgevoelens hebt of werk wilt inhalen. Die instelling moet je vermijden, want het is net heel belangrijk dat je op een gezonde, rustige manier het werk kan hervatten. Voldoende pauze nemen helpt je bovendien net efficiënter te werken én geeft je ook mentaal een rustmoment.
  • Gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een cliché, maar er zit veel waarheid in. Voldoende bewegen en je lichaam van gezonde voeding voorzien helpt stressniveaus aanzienlijk te verminderen. Probeer tijdens het werken voldoende recht te staan en even kort te bewegen. Plan ook momenten in waarop je bewust ontspant. Dat kan met een goed boek of leuke tv-reeks, door te mediteren of een gezellig praatje met vrienden te hebben. Ook bewust helemaal niks doen kan heel ontspannend zijn.
  • Durf nee te zeggen. Niet makkelijk en ook echt iets wat je moet leren. Tijdens re-integratie is het sowieso belangrijk om in touch te zijn met je gevoelens, want dat helpt je eerlijk te zijn met jezelf. Zeg dus niet ja tegen iets waarvan je aanvoelt dat het (nog) niet gaat. Open communiceren op het werk voorkomt dat je dingen gaat opkroppen, waardoor je mogelijk in oude patronen hervalt.
  • Plan en stel prioriteiten. Routines en plannen zijn goede manieren om regelmaat in je werkdag te brengen en te voorkomen dat je overweldigd raakt. Komen er toch onverwachte zaken op je pad, dan moet je leren prioriteiten te stellen. Een lijstje maken met je taken en die rangschikken in volgorde van belangrijkheid geeft je een houvast. Het afvinken van je lijst kan ook motiverend werken.
  • Terugvalpreventie is essentieel. Re-integratie is een leerproces van lange duur. Er zijn veel valkuilen en hindernissen op de weg en het is moeilijk om niet in oude patronen te vervallen. Laat je begeleiden door een arts, psycholoog of coach. Die persoon kan je helpen valkuilen te vermijden, maar ook hoe je je grenzen herkent, erkent en bijgevolg respecteert. Voel je dat het de verkeerde kant opgaat? Wees niet bang om hulp te vragen.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Ziek melden op het werk: hier moet je op letten

Hoe zet je jouw werkgever niet voor het blok bij het ziek melden voor je werk? Zo ga je correct tewerk als je door ziekte niet kan gaan werken.

Hoe neem je ontslag? Tips en tricks die je moet kennen.

Hoe neem je zelf ontslag op een professionele manier? Dit zijn de verschillende regels en werkwijzen waar je rekening mee moet houden.