Aan een nieuwe baan beginnen

Ontslagbrief werknemer schrijven met praktische voorbeelden

August 26, 2020

Wanneer het tijd is om je ontslag in te dienen bij je huidige werkgever, moet je een ontslagbrief opstellen. Een ontslagbrief is een officiële brief van werknemer naar werkgever om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een standaard ontslagbrief, opzegbrief of opzeggingsbrief komt gebruikelijk nadat je persoonlijk of via e-mail aan je werkgever hebt laten weten dat je wenst te vertrekken en moet in tweevoud afgeleverd worden. De werkgever moet beide brieven tekenen en een exemplaar aan jou teruggeven. Lees hieronder hoe je ontslagbrief eruit moet zien.

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Wat moet er in ontslagbrief staan? Een ontslagbrief maken kan eenvoudig met de volgende tips. Er zijn enkele onderdelen die je zeker dient te vermelden in de opzet ontslagbrief en opbouw ontslagbrief:

  • Een vermelding van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • De wettelijke opzegtermijn
  • Je volledige naam en je huidige adres
  • De naam van het bedrijf en het adres
  • De datum van het versturen of afgeven van de brief
  • De datum vanaf wanneer de opzegtermijn ingaat
  • Je laatste werkdag
  • Ondertekening met plaats, datum, naam en handtekening

Daarnaast kun je naar wens nog een aantal andere zaken vermelden of vragen aan je werkgever, zoals een getuigschrift van tewerkstelling, een positieve aanbeveling voor op je cv en een vermelding dat je deze baan met plezier hebt gedaan. Als je nog ongebruikte vakantiedagen wenst op te nemen, geef je dat ook aan in de ontslagbrief.

De taal van je ontslagbrief zal hoogstwaarschijnlijk Nederlands zijn, toch kan het nodig zijn om je brief in een andere taal op te stellen, vooral bij internationale bedrijven. De taal van je opzegbrief moet dezelfde zijn als die waarin je arbeidsovereenkomst is opgesteld. Kijk je arbeidsovereenkomst nog eens na bij het schrijven van je ontslagbrief om de kleine lettertjes nog eens goed na te lezen.

Ontslag nemen met of zonder opzegtermijn

Bij het nemen van je ontslag als werknemer, is het verplicht om de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Als je dit niet doet kan de werkgever een vergoeding van jou vragen, die kan oplopen tot het volledige loon van de opzegtermijn. Als je een deel van de opzegtermijn niet komt werken, moet je het loon terugbetalen voor de dagen die je niet hebt gewerkt. Ziekte- en vakantiedagen tellen niet mee wanneer je zelf ontslag neemt.

Meestal gaat de opzegtermijn pas van start op de eerste dag van de volgende maand, na het indienen van je ontslag. Wat voor jou van toepassing is, vind je terug in je arbeidsovereenkomst. Het is echter wel mogelijk om te onderhandelen met je werkgever over de lengte van je opzegtermijn, dat kan met wederzijdse toestemming. Als je per direct vertrekt bij je werkgever, is er geen opzegtermijn en maak je hier geen vermelding van in je brief, maar schrijf je dat je per direct stopt met je werkzaamheden.

Waarom is een ontslagbrief belangrijk?

Een baan opzeggen per e-mail is mogelijk, toch moet er altijd een officiële ontslagbrief volgen die je ofwel persoonlijk afgeeft aan je werkgever of als aangetekende post verstuurd. Het is belangrijk om je werkgever een papieren bewijs te geven van je vertrek en tijd te geven om iemand anders aan te stellen voor jouw functie. Verder is een papieren document van belang voor de administratie van het bedrijf en voor het uitbetalen van het loon dat je nog tegoed hebt.

Hoe schrijf je een ontslagbrief?

Een ontslagbrief opmaken doe je best in een korte, formele toon met een duidelijke reden van vertrek. Bij een negatieve sfeer kun je de reden van vertrek relatief vaag houden, maar toch is het aan te raden om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Een meer uitgebreide en vriendelijke brief kan als je in goede verstandhouding vertrekt en je een prettig contact wenst te houden met je werkgever.

Ontslag bij een tijdelijk contract

Een arbeidsovereenkomst opgesteld voor bepaalde duur stopt in principe na het aflopen van de afgesproken arbeidsduur. Toch kan het nuttig zijn om per brief te bevestigen dat je het contract niet wenst te verlengen zodat je kunt vertrekken zonder misverstanden. Sommige tijdelijke contracten kunnen ook een opzegtermijn hebben, welke staat vermeld in je arbeidsovereenkomst.

Bij ontslag tijdens een proefperiode moet je dat mondeling bekend maken aan je werkgever. Toch is het ook hier aan te raden om dit schriftelijk te bevestigen.

Voorbeeld ontslagbrief algemeen, opzegbrief voorbeeld

Voornaam en naam

Straatnaam

Postcode en gemeente

Bedrijfsnaam

Straatnaam bedrijf

Postcode en gemeente bedrijf

Amsterdam, 15 maart 20XX

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Met deze brief deel ik u mee dat ik mijn arbeidsovereenkomst als wens te beëindigen bij . Mijn opzegtermijn van X weken/maanden zal van start gaan op 1 april 20XX. Dit betekent dat mijn laatste werkdag 1 mei 20XX zal zijn. De reden van mijn vertrek is dat ik een nieuwe baan heb gevonden met andere uitdagingen. Ik heb veel geleerd tijdens mijn tijd in dit bedrijf en wens u te bedanken voor alle kansen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Ontslagbrief schrijven/e-mailen voorbeeld korte ontslagbrief

Voornaam en naam

Straatnaam

Postcode en gemeente

Bedrijfsnaam

Straatnaam bedrijf

Postcode en gemeente bedrijf

Amsterdam, 15 maart 20XX

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Bij deze dien ik mijn ontslag in bij om mijn carrière verder te zetten bij een ander bedrijf. Ik respecteer mijn opzegtermijn van X weken/maanden die zal ingaan op 1 april 20XX. Dit betekent dat mijn laatste werkdag 1 mei 20XX zal zijn. Ik wil u bedanken voor de aangename samenwerking.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Voorbeeld ontslagbrief zonder opzegtermijn

Voornaam en naam

Straatnaam

Postcode en gemeente

Bedrijfsnaam

Straatnaam bedrijf

Postcode en gemeente bedrijf

Amsterdam, 15 maart 20XX

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Met deze brief breng ik u op de hoogte van mijn ontslag als bij . Ik heb besloten om mijn carrière een nieuwe wending te geven en de uitdaging aan te gaan bij een ander bedrijf. Mijn ontslag gaat per direct in zonder opzegtermijn, zoals overeengekomen tijdens ons gesprek op 12 maart 20XX.

Ik wil u bedanken voor de aangename samenwerking. Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Voorbeeld ontslagbrief werknemer informeel, ontslagbrief voorbeeld kort

Voornaam en naam

Straatnaam

Postcode en gemeente

Bedrijfsnaam

Straatnaam bedrijf

Postcode en gemeente bedrijf

Amsterdam, 15 maart 20XX

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Zoals besproken op 25 februari 20XX met mijnheer/mevrouw X, heb ik met pijn in het hart besloten om mijn ontslag in te dienen bij . Ik zal mijn opzegtermijn van X weken/maanden respecteren die van start zal gaan op 1 april 20XX. Ik heb nog 5 vakantiedagen en zou deze graag opnemen na mijn opzegtermijn. Dit wil zeggen dat mijn laatste werkdag 5 mei 20XX zal zijn.

Graag zou ik u verzoeken van een getuigschrift van mijn tewerkstelling bij . Ook zou ik het appreciëren als u in de toekomst voor mij zou willen optreden als referentie voor mijn CV. Ik zou u graag willen bedanken voor de vele kansen die ik heb gekregen binnen het bedrijf en alles wat ik hier geleerd heb. Ik heb erg genoten van onze samenwerking en die met de collega's. Mijn leaseauto, telefoon en zal ik inleveren op mijn laatste werkdag. Vanzelfsprekend zal ik alle lopende zaken afhandelen voor mijn vertrek.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Voorbeeld ontslagbrief werkgever tijdelijk contract

Voornaam en naam

Straatnaam

Postcode en gemeente

Bedrijfsnaam

Straatnaam bedrijf

Postcode en gemeente bedrijf

Amsterdam, 15 maart 20XX

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Op 31 maart 20XX loopt mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst bij af. Zoals wij mondeling al hebben besproken, wens ik het contract niet te verlengen. Mijn laatste werkdag zal 31 maart 20XX zijn. Ik wil u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Voorbeeld ontslagbrief e-mail

Onderwerp: Beëindigen arbeidsovereenkomst

Plaats en datum: Amsterdam, 15 maart 20XX

Betreft: Beëindigen arbeidsovereenkomst

Geachte mijnheer/mevrouw XXX

Na het grondig overwegen van mijn opties, heb ik bij deze besloten om werkzaamheden voor te beëindigen. Met deze e-mail dien ik dan ook mijn ontslag in. Ik heb mijn periode bij als bijzonder aangenaam en leerzaam ervaren, maar door ben ik toch genoodzaakt om nieuwe uitdagingen op te zoeken.

Mijn opzegtermijn van X weken/maanden gaat in op 1 april 20XX. Daarnaast heb ik nog 3 vakantiedagen op te nemen, waardoor mijn laatste werkdag op 3 mei 20XX zal zijn. Als er nog behoefte is aan een gesprek betreft de reden van mijn vertrek, hoor ik het graag.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en naam

Datum en plaats

Handtekening

Gerelateerd

Meer weergeven 

Een goede intentieverklaring aanvragen bij jouw werkgever

Het verschil tussen een werkgeversverklaring en intentieverklaring en hoe vraag je deze aan? Lees je goed in zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

De ultieme gids voor de perfecte business casual look

Heb je een uitnodiging gekregen voor een sollicitatiegesprek en moet je business casual gekleed gaan? Hier leggen we je deze ongrijpbare dresscode uit.