Cv's en motivatiebrieven

Hoe je werkervaring op je cv kunt vermelden

December 16, 2020

Een goed geschreven gedeelte over werkervaring is een essentieel onderdeel van je cv, omdat het laat zien dat je over de nodige kwaliteiten beschikt om een potentiële werknemer te worden. Dit deel is essentieel omdat het ondersteunend bewijs levert voor je titel en samenvatting van je vorige functies. Het geeft ook belangrijke details in een beperkte ruimte. Een slecht neergepend overzicht van je werkervaring kan ervoor zorgen dat de lezer vrijwel direct de aandacht verliest.

Naast de essentiële contactgegevens is werkervaring zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van je cv. In het verleden hoefde je alleen maar de vorige functies en de naam van de begeleider of manager op te geven. Dat is echter vandaag de dag bij lange na niet genoeg. De toekomstig werkgever of recruiter wil niet alleen weten waar je in het verleden hebt gewerkt, en in welke functie, maar vooral weten hoe je hebt gewerkt.

Dat beslaat niet alleen of je wel bepaalde vaardigheden in eerdere banen bijvoorbeeld hebt opgedaan en ontwikkeld, maar ook de mate waarin je in staat bent om dergelijke vaardigheden te vertalen naar concrete resultaten. Een werkgever wil dus niet alleen weten welke vaardigheden je hebt gebruikt, en de taken waarbinnen je die moest uitvoeren, maar ook de uitkomst van al dit werk. En de mate waarin je je wist te onderscheiden.

Dit artikel zal laten zien waar je op dient te letten bij het vermelden van werkervaring op je cv, en op welke wijze je met je cv de aandacht zult trekken van toekomstige werkgevers.

Wat is de sectie werkervaring

Het werkervaringsgedeelte moet informatie bevatten over je werkgeschiedenis, namen van bedrijven en organisaties, functietitels, verantwoordelijkheden op de werkplek, verworven vaardigheden en behaalde prestaties. Afhankelijk van je vorige werkgeschiedenis kan dit onder meer bestaan uit deeltijdbanen of fulltime banen, tijdelijke functies of vrijwilligerswerk als je niet veel betaalde werkervaring hebt. Elke functie kan je presenteren aan de hand van de doelstellingen van de organisatie.

Als je vervolgens schrijft over je verantwoordelijkheden, probeer in krachtige en korte ‘verhalen’ uit te leggen hoe je er bijvoorbeeld in slaagde om moeilijkheden en lastige situaties binnen de functie te overwinnen. Probeer bijvoorbeeld kort stappen te noemen die je nam om deze uitdagingen succesvol aan te gaan.

Relevante informatie om toe te voegen aan je werkervaringsectie

 • Organisaties waarvoor je hebt gewerkt - de officiële namen van de organisaties waarvoor je hebt gewerkt moeten worden verstrekt, beginnend met de meest actuele. Hoewel het aantal werkgevers per sollicitant en hoeveelheid werkervaring zal verschillen, is de duimregel dat je in elk geval de laatste drie dienstverbanden moet opnemen.
 • Locaties: Inclusief steden en landen waar uw voormalige banen zich bevinden. Zeker wanneer je in het buitenland gewerkt hebt, benadruk je hier direct verschillende vaardigheden mee. Denk aan het vermogen om je in andere culturen aan te kunnen passen en de capaciteit om in andere talen te werken.
 • Periode van je dienstverband: Vermeld de data waarop je bent begonnen en de data waarop je bent gestopt met werken voor elke organisatie.
 • Functietitel(s): Je moet de namen van de functies in de organisaties waarvoor je hebt gewerkt nauwkeurig omschrijven, vermijd het gebruik van afkortingen om naar je functies te verwijzen. Vermijd dus eventueel kantoorjargon of industriespecifiek jargon waar de lezer mogelijk niet bekend mee is.
 • Vaardigheden en prestaties - Beschrijf in het kort je belangrijkste taken, en vermeld de vaardigheden die je in de vorige functies hebt laten zien om succes te behalen.
 • Praat over je promoties – Indien je door je vorige werkgevers een of meerdere malen beloond werd met een promotie, vermeld dit op kernachtige wijze in dit gedeelte. Hiermee toon je niet alleen wat je functie was, maar ook dat je in staat bent verder te groeien binnen bedrijven.
 • Prijzen en onderscheidingen: Sommigen kiezen ervoor om bepaalde prestaties, denk aan een nominatie voor ‘beste afdeling binnen de organisatie’ hier te vermelden. Probeer echter wel het overzicht te behouden, en bedenk in hoeverre een vermelding noodzakelijk is. Prestaties waar door organisaties of leidinggevenden op persoonlijke basis aandacht voor is gegeven, kunnen ook in een apart gedeelte op je cv worden vermeld.

Hoe beschrijf je je ervaring

De functiebeschrijving van je vorige werkverbanden wordt grofweg geformeerd door twee verschillende onderdelen, een algemeen overzicht en een verklaring van ervaring.

Algemeen overzicht

Deze sectie is typisch een korte paragraaf waarnee een korte schets wordt gegeven van de posities, of waarin je een algemeen doel of uitdaging van de banen beschrijft.

Aangezien dit het eerste is waar de lezer zich over zal buigen, is het belangrijk dat je bewust kiest welk onderdeel van je vorige werk wilt belichten. Denk dus na over waar je toekomstig werkgever aandacht aan zal schenken, en wat belangrijk is voor de functie waarop je solliciteert. Op basis van dit ‘profiel’ verstrek je dus een kieskeurige samenvatting van je vorige baan.

Dit is de reden dat je eigenlijk voor elke baan waarnaar je solliciteert altijd weer wat op je cv, in dit gedeelte, aan dient te passen. Het is goed denkbaar dat je in vorige dienstverbanden wel grote overeenkomsten qua taakinvulling en functieomschrijving had met de baan waarnaar je nu solliciteert, maar er zal toch altijd wel wat verschillen. Leg dus de focus bij de beschrijving hier op hetgeen dat overeenkomt met dit 'profiel'. Per slot van rekening zijn de meeste werkgevers niet geïnteresseerd in alle banen die je hebt gehad, maar alleen in de banen die relevant zijn voor de baan.

Ervaringsverklaringen

Dit wordt meestal weergegeven door een reeks punten na de passage over het overzicht. Het doel van deze ervaringsverklaringen is om te laten zien dat je werkervaring past bij de doelstellingen van de organisatie.

Hoe je je werkervaring kunt structureren

Het formaat dat je selecteert kan ook bepalen waar je informatie van je vorige jobs plaatst.

Hier zijn vier mogelijke manieren om een werkervaringsgedeelte te structureren op een cv.

Chronologisch Formaat

Hier geef je je werkverleden aan met de meest recente baan. Dit is het meest gebruikte formaat, omdat het duidelijk laat zien hoe je bent opgeklommen in je carrière en waar je nu zit. Deze methode werkt het beste als je enkele jaren consistente werkervaring hebt.

Als je kiest voor de chronologische indeling, komt je functieomschrijving direct na de doelomschrijving of direct na je opleidingsgeschiedenis, afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert.

Functioneel Formaat

Met dit formaat categoriseer je prestaties en vaardigheden op basis van de vereisten van de gewenste functie. Je hoeft alleen de namen van je voormalige werkgevers en de duur van het dienstverband in je arbeidsverleden op te geven. Omdat dit formaat de nadruk legt op je prestaties en vaardigheden in plaats van op de banen die je hebt gehad, is het een geschikte keuze als je onlangs bent afgestudeerd of een aantal hiaten in je werkverleden hebt gehad.

Op basis van vaardigheden

In dit formaat leg je de nadruk op je vaardigheden en capaciteiten in plaats van op je ervaring; als je dit formaat gebruikt, verschijnt het gedeelte over dienstverbanden zo rond het einde van het document.

Gecombineerd formaat

Het gecombineerde formaat biedt meer flexibiliteit, waardoor je je werkgeschiedenis kunt presenteren op een manier die uw sterke punten benadrukt. Met deze optie geef je eerst een samenvatting van je werkervaring en vervolgens een lijst van je prestaties en vaardigheden.

Tips over hoe je werkervaring in je CV kunt opnemen

 • Voeg geen functiebeschrijving toe. Echt waar? Is dat niet het doel? Nee! Meestal weten werkgevers wat een baan betekent. In plaats van te zeggen wat je aan het doen was, vertel de werkgever over de positieve resultaten die je hebt kunnen bereiken.
 • Open met een specifieke ‘prestatieknaller’ . Je prestatie moet passen bij de wensen en prioriteiten van de werkgever. Het is een van de snelste manieren om opgemerkt te worden en uitgenodigd te worden voor een gesprek.
 • Specifieke terwoorden. Lees de functiebeschrijving van de baan waarnaar je solliciteert zorgvuldig door en kies de belangrijke trefwoorden. Zorg ervoor dat deze ook terugkeren op je cv in het gedeelte over je werkervaring.
 • Toon je probleemoplossende vaardigheden: Uiteindelijk willen je werkgevers weten hoe goed je bent in het oplossen van kritieke problemen. Dit kun je het beste doen door te laten zien hoe je problemen in het verleden hebt opgelost, onder vermelding van: wat het probleem was, de actie die je hebt ondernomen en het resultaat.
 • Wees specifiek over de resultaten uit het verleden: Geef geen benaderende resultaten uit het verleden, maar verstrek specifieke cijfers voorzover mogelijk. Geef de voorkeur aan cijfers boven woorden, kwantificeer dus.
 • Maak gebruik van actiewerkwoorden bij de omschrijving van prestaties in je werkgeschiedenis. Deze stellen je niet alleen in staat om kernachtiger en korter je prestaties te verwoorden, maar worden ook positiever ontvangen door de lezer.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Hoe neem je extracurriculaire activiteiten op in je cv?

Wat zijn extracurriculaire activiteiten en hoe neem je deze op in je cv? In dit artikel geven we tips om je kansen te versterken tijdens het solliciteren.

Hoe schrijf je een goed Engels cv?

Het maken van een Engels cv hoeft niet lastig te zijn, het volgt bijna dezelfde regels als een Nederlands cv. We bekijken de verschillen in inhoud en opmaak.