Een baan vinden

Wat is consulting?

July 23, 2021

Een bedrijf kan een consultant inhuren wanneer er een bepaalde expertise nodig is die binnen het bedrijf niet aanwezig is. Consulting is dus het raadplegen van een deskundige, die een bestaand probleem kan identificeren en een objectief advies kan uitbrengen waarmee het bedrijf het probleem kan oplossen. Een consultant kan over uiteenlopende onderwerpen adviseren, maar het is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde dat de consultant ook deskundige is in het onderwerp waarover advies wordt gevraagd, of het nu om HR gaat, management of IT.

In dit artikel geven we antwoord op de vraag 'wat is consulting' en leggen we uit wat een consultant doet, wat voor consultancyprojecten er bestaan, hoe je consultant kunt worden en wat consultants gemiddeld kunnen verdienen.

Wat is consulting?

De letterlijke betekenis van het Engelse woord 'consulting' is 'raadplegen'. Dat is ook precies wat een bedrijf of een organisatie doet wanneer er wordt overgegaan tot consulting. Het bedrijf of de organisatie wint dan advies in van iemand die gespecialiseerd is op een bepaald gebied. Bij consulting kan het dus om veel uiteenlopende vraagstukken of dilemma's gaan:

  • HR Consulting: Een bedrijf of organisatie kan zich bijvoorbeeld wenden tot HR consulting om advies te vragen over het vergroten van de diversiteit op de werkvloer.

  • IT Consulting: Deze vorm van consulting is gericht op het adviseren van bedrijven of organisaties over de meest efficiënte informatiesystemen en hoe deze geïmplementeerd moeten worden.

  • Strategie Consulting: Bedrijven of organisaties kunnen advies inwinnen over hun economische beleid, manieren om toegang te krijgen tot de markt en het ontwikkelen van een imago en een missie.

  • Management Consulting: Een ander woord hiervoor is organisatieadvies. Management consulting is in feite een combinatie van HR Consulting, Strategie Consulting en Operations Consulting.

  • Operations Consulting: Bij operations consulting gaat het vooral om processen die gericht zijn op de bedrijfsvoering.

  • Financial Advisory: Deze consultants houden zich bezig met financiële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld risicomanagement en belastingtechnische kwesties, maar kunnen ook betrokken zijn bij forensische onderzoeken.

Wat is een consultant?

Een consultant is een zakelijke dienstverlener. Consultants zijn deskundig op een bepaald gebied en kunnen daardoor hun kennis inzetten om tegen betaling andere bedrijven en organisaties te helpen die niet over deze kennis beschikken. Een consultant of een adviseur is meestal gespecialiseerd in één vakgebied, zoals strategie, IT of management. Sommige consultants hebben een vaste positie binnen een bedrijf, maar veruit de meeste consultants werken als freelancer en worden op projectbasis ingehuurd door een opdrachtgever.

De meerwaarde van consultants zit niet alleen in hun expertise, maar ook in hun objectieve houding. Zij moeten de opdrachtgever nieuwe inzichten bieden, gebaseerd op feiten en kennis. Opdrachtgevers willen een zo eerlijk en onafhankelijk mogelijk advies. Als opdrachtgevers consultants inhuren is het juist omdat ze vooruit willen worden geholpen en dat kan alleen als de consultant hen een realistische en objectieve kijk op de situatie biedt. De titel van consultant is overigens niet juridisch beschermd, dus iedereen kan zichzelf een consultant noemen.

Wat doet een consultant?

Een consultant die bij een consultancybureau werkt, voert twee hoofdtaken uit. In eerste instantie houdt de consultant zich bezig met klantgerelateerde zaken, dat wil zeggen met projecten die in opdracht van een klant worden uitgevoerd en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer deze consultants niet actief aan een project werken, wordt er van hen verwacht dat ze hun tijd besteden aan interne activiteiten. Bijvoorbeeld meehelpen aan de organisatie van een evenement of het volgen van opleidingen of trainingen.

Aan wat voor projecten werkt een consultant?

Een consultant kan aan twee soorten projecten werken. Ten eerste zijn er de zogenaamde adviesprojecten en ten tweede de implementatieprojecten. Beide vormen van projecten zullen we hieronder verder beschrijven:

Adviesprojecten

Bij een adviesproject gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van een strategie of het geven van advies op het gebied van corporate finance. Dit zijn meestal kortdurende projecten, die qua duur variëren tussen een paar weken tot enkele maanden. Een adviesproject bestaat uit 4 standaardfasen:

1. Voorbereidingsfase: In deze fase wordt het project voorbereid door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met klanten en het budget op te stellen.

2. Probleemdefinitiefase: Er wordt gekeken naar wat precies het probleem is, zodat op basis daarvan een plan van aanpak kan worden opgesteld om de nodige gegevens te verzamelen.

3. Dataverzamelingsfase: Aan de hand van de verzamelde data kan een beeld geschetst worden van de oorzaken van het probleem. De gegevens worden verzameld door bijvoorbeeld bureauonderzoek uit te voeren of interviews af te nemen.

4. Analysefase: In de laatste fase worden de gegevens geanalyseerd. Dat wil zeggen dat er wordt gecontroleerd of ze de originele hypothese bevestigen of juist niet. Na de analyse wordt een definitief advies uitgebracht.

Implementatieprojecten

Bij een implementatieproject gaat het om het uitvoeren van een strategie of het implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen. Het bedrijf of de organisatie heeft al besloten om een verandering aan te brengen en vraagt aan de consultant hoe deze verandering het best ingevoerd kan worden. Er moet tussentijds gecontroleerd worden of de nieuwe strategie volgens de planning wordt ingezet en of de resultaten die tot dan toe werden behaald ook voldoen aan de verwachtingen. De consultant zal dan zowel tijdens het project als na afloop van het project advies uitbrengen.

Een implementatieproject kan lang duren, vooral als het gaat om grote bedrijven en complexe systemen. Bij bedrijven die wereldwijd actief zijn, kan het soms jaren duren voordat een nieuwe organisatiestructuur in alle vestigingen volledig is geïntegreerd.

Waar werkt een consultant?

Veruit de meeste consultants werken als zelfstandig ondernemer. Opdrachtgevers huren hun diensten in op projectbasis. Een consultant die als zelfstandige werkt, kan vanuit een kantoor werken, maar ook vanuit huis. Daarnaast werkt een grote groep consultants voor een consultancybureau. Deze bureaus kunnen consultants met verschillende expertises onderbrengen, maar ze kunnen zich ook richten op bijvoorbeeld alleen IT-consultancy of HR Consultancy. Het voordeel van werken bij een consultancybureau is dat je makkelijker aan opdrachten komt en gebruik kunt maken van een netwerk. Tot slot is er nog een kleine groep consultants die rechtstreeks bij een bedrijf werken. Dit zijn interne consultants.

Gerelateerd: Top 10 van de zelfstandige beroepen

Hoe kun je consultant worden?

Er bestaat geen specifieke opleiding tot consultant. Je kunt dus geen diploma halen waarmee je je officieel een consultant kunt noemen. Als je een carrière als consultant ambieert, kun je het best de volgende stappen doorlopen:

1. Volg een opleiding

Wat natuurlijk wel van consultants wordt verwacht, is dat ze over geavanceerde kennis beschikken op een bepaald gebied. Dat kan Human Resources zijn, maar ook informatietechnologie, marketing of bedrijfskunde. Als je consultant wil worden, kun je daarom ook het best een opleiding volgen op het vakgebied waar je je in wil specialiseren. Omdat consultants vaak met ingewikkelde onderwerpen te maken hebben, zal er meestal om minimaal een hbo-niveau gevraagd worden.

2. Volg cursussen en trainingen

Door middel van cursussen en trainingen kun je nog verder je adviesvaardigheden aanscherpen of juist getraind worden in de meest recente ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een training in Agile Scrum of een workshop waarin je de beginselen van digitale veiligheid leert. Je kunt zowel voor een algemene training kiezen, gericht op adviesgeven en communicatie, als een cursus waarmee je jouw expertise over een bepaald onderwerp vergroot.

Gerelateerd: Hoe Agile werkt: Een nieuwe projectmanagementstrategie

3. Doe werkervaring op

Als je net bent afgestudeerd in bijvoorbeeld informatietechnologie, kun je meestal al vrij snel aan het werk als consultant. Het voordeel van iemand die net afgestudeerd is, is dat de kennis nog heel erg actueel is. Vooral in de IT, waar ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, wordt het hebben van de meest recente kennis heel erg gewaardeerd. Je kunt dan solliciteren op een baan als junior consultant bij een consultancybureau.

Als je als zelfstandig consultant wil werken, zul je toch moeten rekenen op een aantal jaar waarin je werkervaring opdoet en een netwerk uitbouwt. Het is makkelijker om als zelfstandige aan opdrachten te komen, als je al een netwerk hebt en een goede reputatie hebt opgebouwd.

Gemiddeld salaris van een consultant

Een consultant die als zelfstandige werkt, vraagt een uurtarief. In principe is de consultant vrij om zelf te bepalen wat het uurtarief is, maar erg grote fluctuaties zullen er niet zijn. Voor alle zelfstandige consultants geldt dat zij veel werkervaring hebben, een hoog opleidingsniveau en een grote deskundigheid. Een zelfstandige consultant rekent gemiddeld een bedrag van €98 per uur, maar in de praktijk zullen ze meestal tussen de €60 en €70 per uur verdienen. Als het project en de opdrachtgever interessant genoeg zijn, wil een consultant wel eens onderhandelen over het uiteindelijke uurtarief. Ook als een project meerdere jaren gaat duren, kan er vaak een lager uurtarief worden bedongen.

Een consultant die bij een consultancybureau of een bedrijf werkt, kan rekenen op een gemiddeld salaris van €3342 per maand. Het salaris kan hoger of later uitvallen, afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en het bedrijf of de organisatie waar men voor werkt.

Gerelateerd

Meer weergeven 

Alles over de betekenis van CEO vs. COO vs. CFO

Alles over CEO vs. COO vs. CFO rollen in een bedrijfsomgeving, de gelijkenissen en de verschillen plus de nodige vaardigheden voor elk van deze rollen.

Wat is sociaal pedagogische hulpverlening precies?

Lees hier wat sociaal pedagogische hulpverlening is, wat je als SPH'er doet en welke opleiding je moet volgen om sociaal pedagogisch hulpverlener te worden.